ZAKRES USŁUG

 

NOWE CENTRA DIAGNOSTYCZNE
  Centrum diagnostyki prenatalnej
  Centrum profilaktyki raka szyjki macicy
  Centrum profilaktyki i diagnostyki nowotworów
 
 
 

GINEKOLOGIA

 

USG piersi

  HTZ
  Kolposkopia
  Niepłodność
 
 
 
OPIEKA NAD CIĘŻARNĄ
  Schemat opieki nad ciążą
  KTG
  Badania prenatalne
  USG 3D/4D
 
 
  ANTYKONCEPCJA
 
Centrum diagnostyki prenatalnej
NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRENATALNA I TRYMESTRU
Centrum Zdrowia Kobiety "CORFAMED" Sp. z o.o.
Fundacja Medycyny Płodowej (FMF) z siedzibą w Londynie - raporty ryzyka wykonywane są przez naszą placówkę w oparciu o standardy FMF i najnowszy Software FMF 2012 wersja 2.8.0 oraz najnowsze publikacje naukowe
https://courses.fetalmedicine.com/fmf/patient
Non Invasive Fetal TrisomY test - nieinwazyjny genetyczny test prenatalny w kierunku trisomii - raport ryzyka wad genetycznych płodu wykonywany jest przez GENOMED S.A.

DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE
W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY "CORFAMED" SP. Z O.O.*
NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRENATALNA

NAJNOWSZE ZALECENIA W OPARCIU O MATERIAŁY
"ADVANCES IN FETAL MEDICINE COURSE"
FMF, LONDYN, GRUDZIEŃ 2013, 2014, 2015, 2016
oraz
13. ŚWIATOWEGO KONGRESU FMF, NICEA, FRANCJA, CZERWIEC/LIPIEC 2014
i 15. ŚWIATOWEGO KONGERSU FMF, PALMA DE MALLORCA, HISZPANIA, CZERWIEC 2016

 • TEST POŁĄCZONY / TEST POŁĄCZONY PLUS (FMF + NIFTY)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNO - GENETYCZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD ANATOMICZNYCH I GENETYCZNYCH: TRISOMII 21, 18, 13, 9, 16 i 22 CHROMOSOMU, MIKRODELECJI oraz ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI) PŁODU ORAZ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY

Dowiedz się więcej >>>
   CZUŁOŚĆ
> 99%
   
 • TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY /
  TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS (FMF)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD ANATOMICZNYCH I GENETYCZNYCH (TRISOMII 21, 18 i 13) PŁODU ORAZ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY
   CZUŁOŚĆ**
do 95%

Dowiedz się więcej >>>
 
 • USG GENETYCZNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE (FMF)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD ANATOMICZNYCH I GENETYCZNYCH (TRISOMII 21, 18 i 13) PŁODU ORAZ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY BEZ BADANIA KRWI MATKI
   CZUŁOŚĆ**
do 90%

Dowiedz się więcej >>>
 
   
 • NIFTY TEST
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
GENETYCZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH: TRISOMII 21, 18, 13, 9, 16 i 22 CHROMOSOMU, MIKRODELECJI oraz ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI) PŁODU NA PODSTAWIE BADANIA KRWI MATKI
   CZUŁOŚĆ
> 99%

Dowiedz się więcej >>>
 
   
* stan na dzień 15. listopada 2014 roku dla Dolnego Śląska i warunków komercyjnych
** czułość dotyczy wykrywania zespołu Downa (trisomii 21)
  Czułość NIFTY test na podstawie danych producenta testu.W nowoczesnej opiece nad ciążą na najwyższym światowym poziomie podstawowe znaczenie ma możliwie najszybsza identyfikacja czynników ryzykownych i chorób niebezpiecznych dla jej przebiegu. Kluczowe jest jak najwcześniejsze rozpoznanie tych chorób, lub tylko ich podwyższonego ryzyka, aby umożliwić jak najwcześniejsze leczenie, a co istotniejsze, nawet im zapobiegać!
Wśród podstawowych badań w opiece nad ciążą szczególną pozycję zajmują TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY (COMBINED TEST) i TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS (COMBINED TEST PLUS) wykonywane do 13 tygodnia i 6 dnia ciąży, obejmujące:

 • USG genetyczne I trymestru rozszerzone, dzięki któremu potwierdzamy prawidłową budowę anatomiczną płodu oraz oceniamy ultrasonograficzne markery wad genetycznych i ciężkich powikłań ciąży (patrz niżej); badanie powinni wykonywać wyłącznie lekarze posiadający wszystkie certyfikaty umiejętności Fundacji Medycyny Płodowej oraz aktualny audyt tej organizacji (patrz wyżej)
 • badania biochemiczne (markery biochemiczne) z krwi matki oznaczane na wytypowanych przez FMF analizatorach laboratoryjnych
  • - w obu testach beta-HCG i PAPP-A
  • - NOWY MARKER! w teście PLUS dodatkowo PlGF (łożyskowy czynnik wzrostu) umożliwiający ocenę właściwej funkcji łożyska
 • standaryzowany pomiar średniego ciśnienia tętniczego krwi ciężarnej - MAP - przy użyciu ciśnieniomierzy zalecanych przez FMF
 • Raport FMF I Trymestru ryzyka najczęstszych wad genetycznych płodu i ciężkich powikłań ciąży obliczany indywidualnie dla każdej ciężarnej.
Unikalną wartością Raportu FMF jest możliwość identyfikacji podwyższonego ryzyka ciężkich powikłań ciąży (stanu przedrzucawkowego - preeklampsji, zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu - FGR / IUGR i porodu przedwczesnego - PTB) i zapobiegania im poprzez włączenie odpowiedniego leczenia (np. kwasem acetylosalicylowym czy progesteronem).
Wartość diagnostyczna Raportu FMF warunkowana jest umiejętnościami lekarza potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami FMF i audytem oraz przestrzeganiem standaryzacji FMF wszystkich etapów diagnostyki w placówce wykonującej badanie. Sprawdź w swoim raporcie czy jest on sporządzony na podstawie wszystkich dostępnych markerów, znajdziesz to w opisie, który znajduje się bezpośrednio pod wartościami liczbowymi ryzyka wad genetycznych i powikłań ciąży. Niezależnie od powyższych TESTÓW - możesz podnieść pewność diagnostyczną skriningu do ponad 99% w zakresie najczęstszych wad genetycznych płodu - zespołu Downa, Edwardsa i Patau (trisomii 21, 18 i 13), trisomii 9, 16 i 22 chromosomu, najczęstszych zespołów mikrodelecyjnych (delecja - częściowy brak fragmentu chromosomu) oraz aneuploidii (niewłaściwej liczby) chromosomów płci. Służy temu oferowany przez nas nieinwazyjny test genetyczny z krwi ciężarnej, wykrywający pozakomórkowe DNA płodu (cell free DNA - cfDNA), o nazwie NIFTY test. Rekomendowany jest on szczególnie w grupie ciężarnych, u których ryzyko wad genetycznych płodu w Raporcie FMF I Trymestru jest wyższe niż 1:1000. W CORFAMEDZIE zalecamy NIFTY test wszystkim ciężarnym. Dzięki temu eliminujemy praktycznie ryzyko pomyłek diagnostycznych, a tym samym, liczbę ryzykownych amniopunkcji.

 


GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ CZUŁOŚĆ NASZYCH BADAŃ!

 
PORÓWNANIE
NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ

GENETYCZNO - ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNEJ

OFEROWANEJ
W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY "CORFAMED" SP. Z O.O.
Z GWARANTOWANĄ PRZEZ PLACÓWKĘ NAJWYŻSZĄ CZUŁOŚCIĄ BADAŃ


wykonywana między 12 a 13 tygodniem ciąży i 6 dniami
NAZWA TESTU RODZAJ BADANIA CO WYKRYWA CZUŁOŚĆ
WYKRYWANIA WAD GENETYCZNYCH
CENA ZŁ
TEST
POŁĄCZONY

NIFTY + FMF

 

TEST POŁĄCZONY PLUS

BADANIE
GENETYCZNE
+
USG
+
BADANIE
BIOCHEMICZNE
 • RYZYKO WAD GENETYCZNYCH (KREW MATKI)
 • ZESPOŁÓW DOWNA, EDWARDSA, PATAU
 • TRISOMII 9, 16 I 22 CHROMOSOMU
 • MIKRODELECJI
 • ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BUDOWIE PŁODU, PĘPOWINY I ŁOŻYSKA (USG)
 • W SZCZEGÓLNOŚCI ANOMALIE BUDOWY CZASZKI, KRĘGOSŁUPA, KOŃCZYN, KLATKI PIERSIOWEJ, SERCA, JAMY BRZUSZNEJ, PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • RYZYKO CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY (USG + BADANIE KRWI):
 • STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO
 • ZAHAMOWANIA WZROSTU PŁODU
 • PORODU PRZEDWCZESNEGO
 • PŁEĆ PŁODU (NA ŻYCZENIE)
>99%

2885,-

TEST PRZESIEWOWY
ZINTEGROWANY
ROZSZERZONY
(TPZR)

 

FMF

 

TPZR PLUS

USG
+
BADANIE
BIOCHEMICZNE
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BUDOWIE PŁODU, PĘPOWINY I ŁOŻYSKA (USG)
 • W SZCZEGÓLNOŚCI ANOMALIE BUDOWY CZASZKI, KRĘGOSŁUPA, KOŃCZYN, KLATKI PIERSIOWEJ, SERCA, JAMY BRZUSZNEJ, PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • RYZYKO WAD GENETYCZNYCH
 • ZESPOŁU DOWNA
 • ZESPOŁU EDWARDSA
 • ZESPOŁU PATAU
 • RYZYKO CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY
 • STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO
 • ZAHAMOWANIA WZROSTU PŁODU
 • PORODU PRZEDWCZESNEGO
do 95%*

690,-

USG GENETYCZNE
I TRYMESTRU
ROZSZERZONE
FMF
USG
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BUDOWIE PŁODU, PĘPOWINY I ŁOŻYSKA (USG)
 • W SZCZEGÓLNOŚCI ANOMALIE BUDOWY CZASZKI, KRĘGOSŁUPA, KOŃCZYN, KLATKI PIERSIOWEJ, SERCA, JAMY BRZUSZNEJ, PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • RYZYKO WAD GENETYCZNYCH
 • ZESPOŁU DOWNA
 • ZESPOŁU EDWARDSA
 • ZESPOŁU PATAU
 • RYZYKO CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY
 • STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO
 • ZAHAMOWANIA WZROSTU PŁODU
 • PORODU PRZEDWCZESNEGO
do 90%*

310,-

NIFTY TEST
NIEINWAZYJNE BADANIE
GENETYCZNE
Z KRWI
CIEŻARNEJ
 • RYZYKO WAD GENETYCZNYCH (KREW MATKI)
 • ZESPOŁÓW DOWNA, EDWARDSA, PATAU
 • TRISOMII 9, 16 I 22 CHROMOSOMU
 • MIKRODELECJI
 • ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI
 • PŁEĆ PŁODU (NA ŻYCZENIE)
>99%

2350,-

* czułość dotyczy wykrywania zespołu Downa (trisomii 21)
KOLOR RÓŻOWY - PARAMETRY UZYSKANE DZIĘKI NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYCE GENETYCZNEJ NIFTY
KOLOR NIEBIESKI - PARAMETRY UZUSKANE DZIĘKI BADANIU USG I KRWI MATKI W OPARCIU O STANDARDY FMF


 
TEST POŁĄCZONY / TEST POŁĄCZONY PLUS
(FMF + NIFTY)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNO - GENETYCZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH PŁODU (NIFTY) I CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY (FMF)
O CZUŁOŚCI >99%
 • najwyższa czułość w wykrywaniu najczęstszych wad genetycznych płodu: zespołów Downa, Edwardsa, Patau (trisomii 21, 18 i 13), trisomii 9, 16 i 22 chromosowmu, mikrodelecji i aneuploidii chromosomów płci w teście genetycznym NIFTY
 • w najwyższym stopniu ogranicza ryzykowną diagnostykę inwazyjną (biopsje kosmówki, amniopunkcje) do niezbędnego minimum
 • absolutnie bezpieczny dla wszystkich kobiet w ciąży
 • wykonywany między 12. a 13. tygodniem ciąży i 6 dniami
 • badanie genetyczne NIFTY wykonywane na podstawie analizy krwi matki pobranej w naszej placówce
 • wynik ryzyka w teście NIFTY przedstawiany w formie ułamka - jeśli jest wyższy niż 1/20 stanowi wskazanie do amniopunkcji (wg zaleceń producenta)
 • pełny wynik badania do 9 dni roboczych od dnia pobrania krwi
 • dodatkowo możliwość potwierdzenia płci płodu przy użyciu testu NIFTY
 • obejmuje:
 • TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY (COMBINED TEST)
 • - pełne rozszerzone badanie USG płodu
 • - biochemiczne oznaczenia w krwi matki (KRYPTOR: PAPP-A + beta-HCG)
 • TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS (COMBINED TEST PLUS)
 • - dodatkowo biochemiczne oznaczenia w krwi matki - PlGF - pozwalające na najprecyzyjniejszą ocenę funkcji łożyska
 • oraz NIFTY TEST - badanie pozakomórkowego DNA płodu w krwi matki
 • wskazany u wszystkich ciężarnych
 • najnowsze markery ultrasonograficzne: indeks pulsacji w przewodzie żylnym (DV PI) i endocerwikalny pomiar długości szyjki macicy (eCL)
 • raporty ryzyka wad genetycznych płodu: zespołów DOWNA, EDWARDSA, PATAU, trisomii 9, 16 i 22 chromosomu, mikrodelecji, aneuploidii chromosomów płci oraz raporty ryzyka ciężkich powikłań ciąży (stanu przedrzucawkowego - preeklampsji, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu i porodu przedwczesnego)
UWAGA! WAŻNE! ZAPAMIĘTAJ! Test NIFTY nie zastępuje badania USG pierwszego trymestru (11-13 tydzień 6 dni). Badanie USG pozwala wykryć poważne nieprawidłowości budowy płodu (niewykrywalne w teście NIFTY), w tym w szczególności defekty czaszki, kręgosłupa, kończyn, klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej, pęcherza moczowego, które występują znacznie częściej niż wady genetyczne płodu.

 
TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY /
TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS

(FMF)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEGENETYCZNA NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH PŁODU I CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY (FMF)
O CZUŁOŚCI DO 95%
 • czułość do 95% w wykrywaniu najczęstszej wady genetycznej płodu zespołu Downa (trisomii 21) - wg FMF
 • ogranicza ryzykowną diagnostykę inwazyjną (biopsje kosmówki, amniopunkcje) do niezbędnego minimum
 • zalecany dla ciężarnych we wszystkich grupach wiekowych
 • obejmuje USG GENETYCZNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE oraz pobranie krwi do oceny markerów biochemicznych: oznaczenie PAPP-A i beta-HCG (KRYPTOR), a w teście PLUS dodatkowo PlGF
 • badanie przeprowadzane zgodnie z wytycznymi FMF przez lekarzy certyfikowanych i audytowanych przez tę organizację
 • najnowocześniejsze na świecie aparaty USG GE Voluson E8 EXPERT
 • wynik testu max do 5 dni roboczych
 • najnowsze markery ultrasonograficzne: indeks pulsacji w przewodzie żylnym (DV PI) i endocerwikalny pomiar długości szyjki macicy (eCL)
 • raporty ryzyka wad genetycznych płodu (zespołów: DOWNA, EDWARDSA, PATAU) oraz raporty ryzyka ciężkich powikłań ciąży (stanu przedrzucawkowego - preeklampsji, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu i porodu przedwczesnego)
USG GENETYCZNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEGENETYCZNA
NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH PŁODU I CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY (FMF)
BEZ BADANIA KRWI MATKI
O CZUŁOŚCI DO 90%
 • do 90% czułość w wykrywaniu najczęstszej wady genetycznej płodu zespołu Downa (trisomii 21) - wg FMF
 • ogranicza ryzykowną diagnostykę inwazyjną (biopsje kosmówki, amniopunkcje) do niezbędnego minimum
 • zalecany dla ciężarnych we wszystkich grupach wiekowych
 • obejmuje USG GENETYCZNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE bez badania krwi matki
 • badanie przeprowadzane zgodnie z wytycznymi FMF przez lekarzy certyfikowanych i audytowanych przez tę organizację
 • najnowocześniejsze na świecie aparaty USG GE Voluson E8 EXPERT
 • wynik testu max do 5 dni roboczych
 • najnowsze markery ultrasonograficzne: indeks pulsacji w przewodzie żylnym (DV PI) i endocerwikalny pomiar długości szyjki macicy (eCL)
 • raporty ryzyka wad genetycznych płodu (zespołów: DOWNA, EDWARDSA, PATAU) oraz raporty ryzyka ciężkich powikłań ciąży (stanu przedrzucawkowego - preeklampsji, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu i porodu przedwczesnego)
NIFTY TEST
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
GENETYCZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH PŁODU (NIFTY)
O CZUŁOŚCI >99%
 • najwyższa czułość w wykrywaniu najczęstszych wad genetycznych płodu: zespołów Downa, Edwardsa, Patau (trisomii 21, 18 i 13), trisomii 9, 16 i 22 chromosomu, mikrodelecji i aneuploidii chromosomów płci
 • w najwyższym stopniu ogranicza ryzykowną diagnostykę inwazyjną (biopsje kosmówki, amniopunkcje) do niezbędnego minimum
 • absolutnie bezpieczny dla wszystkich kobiet w ciąży
 • optymalny czas wykonania to 10-16 tydzień ciąży (możliwy do 24-tego tygodnia ciąży)
 • wykonywany na podstawie analizy krwi matki pobranej w naszej placówce - badanie pozakomórkowego DNA płodu w krwi matki
 • wynik ryzyka w teście NIFTY przedstawiany w formie ułamka - jeśli jest wyższy niż 1/20 stanowi wskazanie do amniopunkcji (wg zaleceń producenta)
 • pełny wynik badania do 9 dni roboczych od dnia pobrania krwi
 • dodatkowo możliwość potwierdzenia płci płodu
 • szczególnie wskazany u ciężarnych ze stwierdzonym ryzykiem wad genetycznych płodu wyższym od 1:1000 w RAPORCIE FMF I TRYMESTRU lub z innymi podwyższonymi czynnikami ryzyka
UWAGA! WAŻNE! ZAPAMIĘTAJ! Test NIFTY nie zastępuje badania USG pierwszego trymestru (11-13 tydzień 6 dni). Badanie USG pozwala wykryć poważne nieprawidłowości budowy płodu (niewykrywalne w teście NIFTY), w tym w szczególności defekty czaszki, kręgosłupa, kończyn, klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej, pęcherza moczowego, które występują znacznie częściej niż wady genetyczne płodu.


NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRENATALNA II TRYMESTRU

USG GENETYCZNE II TRYMESTRU
ROZSZERZONE
DOSTĘPNE TYLKO W "CORFAMEDZIE"!*

WYKONYWANE BADANIA I OZNACZENIA

RAPORTY RYZYKA WYKONYWANE W OPARCIU O NAJNOWSZE PUBLIKACJE NAUKOWE
(PATRZ EDYCJA RAPORTU II TRYMESTRU)

OBEJMUJE:
 • OCENĘ PODSTAWOWYCH1 (UWZGLĘDNIANYCH W REKALKULACJI TRISOMII 21) ULTRASONOGRAFICZNYCH MARKERÓW WAD GENETYCZNYCH II TRYMESTRU:
 • HIPERECHOGENICZNE OGNISKO W SERCU
 • ŚREDNIEGO STOPNIA POSZERZENIE MIEDNICZEK NERKOWYCH
 • SKRÓCONA KOŚĆ UDOWA - FL
 • SKRÓCONA KOŚĆ RAMIENIOWA - HL
 • HIPERECHOGENICZNE JELITO
 • POSZERZONY FAŁD KARKOWY - NF
 • POSZERZENIE KOMÓR BOCZNYCH MÓZGU
 • ORAZ OCENĘ DODATKOWYCH1 MARKERÓW WAD GENETYCZNYCH:
 • GRUBOŚCI PRZEDNOSOWEJ - PT
 • WSKAŹNIKA PRZESTRZENI PRZEDCZOŁOWEJ - PFSR
 • WSPÓŁCZYNNIKA - PT/NB
A TAKŻE:
 • PEŁNĄ OCENĘ ANATOMII PŁODU I STRUKTUR TOWARZYSZĄCYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOSTYKI SERCA PŁODU
 • PRZESIEWOWY RAPORT II TRYMESTRU (SKORYGOWANY) TRISOMII 21 (ZESPÓŁ DOWNA) - NOWOŚĆ! - DLA PACJENTEK, KTÓRE MIAŁY WYKONANY W CORFAMEDZIE PRZESIEWOWY RAPORT I TRYMESTRU
 • USG 3D/4D1 BEZ DOPŁATY
  na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę"pendrivie"

 

Cena Promocyjna

250,-**

1 POMIAR/BADANIE MOŻLIWE DO WYKONANIA W ODPOWIEDNICH WARUNKACH TECHNICZNYCH (M.IN.: WŁAŚCIWE POŁOŻENIE PŁODU, BRAK JEGO NADMIERNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, WYSTARCZAJĄCA „PRZEZIERNOŚĆ” TKANEK), NIEWYKONANIE OZNACZEŃ Z PRZYCZYN NIEZAWINIONYCH PRZEZ LEKARZA NIE STANOWI NIEWYKONANIA UMOWY
* STAN NA DZIEŃ 22.09.2013 ROKU W WARUNKACH KOMERCYJNYCH
** CIĘŻARNE ZGŁASZAJĄCE SIĘ PO RAZ PIERWSZY NA USG W AKTUALNEJ CIĄŻY PO UKOŃCZONYM 14 TYGODNIU WNOSZĄ JEDNORAZOWĄ DOPŁATĘ W KWOCIE 150,-ZŁ
OFEROWANA PRZEZ "CORFAMED"
DODATKOWA NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRENATALNA II i III TRYMESTRU
STANDARYZOWANA i CERTYFIKOWANA PRZEZ FMF

NAZWA TESTU

CIĘŻARNE
CORFAMEDU1

CIĘŻARNE SPOZA2

POMIAR DŁUGOŚCI KANAŁU SZYJKI MACICY
W BADANIU USG 14-24 TYDZIEŃ CIĄŻY
dla pacjentek z podwyższonym ryzykiem samoistnego porodu przedwczesnego przed 34 t.c…

50,- 100,-

CL 1 (20-26 t.c.)

 • POMIAR DŁUGOŚCI KANAŁU SZYJKI MACICY W BADANIU USG
 • RAPORT FMF RYZYKA PORODU PRZEDWCZESNEGO PRZED 34 t.c.
GRATIS 100,-

POMIAR POZIOMU PlGF i sFlt-1 z OBLICZENIEM INDEKSU sFlt-1/PlGF - w ocenie bezpieczeństwa ciąży - wyznaczanie optymalnego terminu porodu w ciążach podwyższonego ryzyka

210,- 210,-

USG SERYJNE (od 26-28 t.c. wykonywane co dwa tygodnie)
diagnostyka dla ciężarnych ze stwierdzonym podwyższonym ryzykiem zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu FGR/IUGR, obejmująca:

 • OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI WZRASTANIA PŁODU (SZACUNKOWĄ MASĘ PŁODU)
 • BADANIE PRZEPŁYWÓW NACZYNIOWYCH MINIMUM W TĘTNICY PĘPOWINOWEJ UmA PI
 • OCENĘ DOBROSTANU PŁODU NA PODSTAWIE KALKULATORÓW FMF Z WYDRUKIEM RAPORTU
150,- 200,-

USG DOPPLER (od 24 t.c.)

 • PRZEPŁYWY (DOPPLER) W TĘTNICY PĘPOWINOWEJ, ŚRODKOWEJ MÓZGU, TĘTNICACH MACICZNYCH I PRZEWODZIE ŻYLNYM (ZALEŻNIE OD POTRZEBY)
 • OCENA DOBROSTANU PŁODU NA PODSTAWIE KALKULATORÓW FMF Z WYDRUKIEM RAPORTU
150,- 200,-

USG DOPPLER (od 20 t.c.) - dopłata do USG GENETYCZNEGO II TRYMESTRU ROZSZERZONEGO lub USG III TRYMESTRU 1 lub 2

 • PRZEPŁYWY (DOPPLER) W TĘTNICY PĘPOWINOWEJ, ŚRODKOWEJ MÓZGU, TĘTNICACH MACICZNYCH I PRZEWODZIE ŻYLNYM (ZALEŻNIE OD POTRZEBY)
 • OCENA DOBROSTANU PŁODU NA PODSTAWIE KALKULATORÓW FMF Z WYDRUKIEM RAPORTU
100,- 100,-

USG III TRYMESTRU 1 (28-32 t.c.)

badanie przeprowadzane wg identycznego schematu jak badanie II trymestru
(w tym trójwymiarowe, jeśli położenie płodu to umożliwia).
Na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę"pendrivie".
250,- 250,-

USG III TRYMESTRU 2 (36-41 t.c.)

badanie obejmujące biometrię płodu z oceną przypuszczalnej masy płodu, określeniem położenia płodu, posadowienia łożyska i ilości wód płodowych
(w tym trójwymiarowe, jeśli położenie płodu to umożliwia).
Na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę"pendrivie".
200,- 200,-

USG POŁOŻNICZE TRÓJWYMIAROWE (3D/4D)
jako kontynuacja wymienionych poniżej badań*

GRATIS GRATIS
1 CIĘŻARNE, KTÓRE SĄ POD NIEPRZERWANĄ OPIEKĄ CORFAMEDU OD I TRYMESTRU CIĄŻY LUB PÓŹNIEJ, GDY WNIOSŁY DODATKOWE OPŁATY
2 CIĘŻARNE ZGŁASZAJĄCE SIĘ PO RAZ PIERWSZY NA USG W AKTUALNEJ CIĄŻY PO UKOŃCZONYM 14 TYGODNIU WNOSZĄ JEDNORAZOWĄ DOPŁATĘ W KWOCIE 150,-ZŁ
* DOTYCZY TESTU PRZESIEWOWEGO ZINTEGROWANEGO ROZSZERZONEGO, USG GENETYCZNYCH I i II TRYMESTRU, USG III TRYMESTRU
T.C. TYDZIEŃ CIĄŻYFMF* - Fundacja Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie - największa na świecie organizacja standaryzująca diagnostykę prenatalną. Aktualnie teoretyczny kurs FMF I trymestru ciąży ukończyło na świecie prawie 50 000 lekarzy. Praktyczne umiejętności posiadają tylko nieliczni.
Certyfikat umiejętności FMF - to potwierdzenie przez FMF teoretycznych i praktycznych umiejętności określonego lekarza do wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży. W I trymestrze obejmuje następujące badania: przezierność karkową - NT, kość nosową - NB, kąt twarzowy - FA, indeks pulsacji w przewodzie żylnym - DV PI, przepływ przez zastawkę trójdzielną - TR, indeks pulsacji w tętnicach macicznych - UtA PI i pomiar długości kanału szyjki macicy - CL (zobacz zdjęcia z USG na końcu strony). Z każdym certyfikatem umiejętność FMF wiąże się uzyskanie przez lekarza specjalnego oprogramowania, które zwiększa dokładność prowadzonej diagnostyki ryzyka chorób genetycznych i ciężkich powikłań ciąży.
W całej Polsce jest aktualnie tylko 46 ginekologów, w tym aż 6 z CORFAMEDU, posiadających certyfikaty wszytkich umiejętności badań w I trymestrze (stan na 22-09-2013).
Audyt FMF - to potwierdzenie przez FMF prawidłowości i reprezentatywności wykonanych przez danego lekarza pomiarów przezierności karkowej w ocenianym okresie (zwykle 6 lub 12 miesięcy). Dokonywany jest na podstawie przesłanych drogą elektroniczną do Fundacji Medycyny Płodowej do Londynu wszystkich wykonanych przez lekarza pomiarów oraz zdjęć ultrasonograficznych.
W całej Polsce jest aktualnie tylko 33 ginekologów, w tym aż 5 z CORFAMEDU, którzy posiadają jednocześnie certyfikaty wszystkich umiejętności I trymestru i audyt FMF do wykonywania pomiaru przezierności karkowej (stan na 22-09-2013).Polecamy stronę edukacyjną dla pacjentek.
I Ty możesz ukończyć przeznaczony dla pacjentek kurs FMF.


Po wejściu na stronę https://courses.fetalmedicine.com/fmf/patient
wypełnij formularz:

 • Płeć: Female
 • Czy Ty lub Twój partner jeteście w ciąży: yes
 • Rok urodzenia: (wybierz swój rok urodzenia)
 • Zawód: (wybierz swój zawód)
 • Kraj: Poland
 • Preferowany język: Polski
 • Kliknij ContinueBadania USG I trymestru wykonujemy w oparciu o posiadane przez nas certyfikaty umiejętności (Certificates of competences FMF).
Przykłady wykonywanych oznaczeń (zdjęcia zatwierdzone przez FMF):

Powieksz Powieksz
NT - Nuchal translucency
przezierność karkową
NB - Nasal bone
kość nosową
   
Powieksz Powieksz
FA - Facial angle
kąt twarzowo-czaszkowy
TF - Tricuspid flow
przepływ przez zastawkę trójdzielną
   
Powieksz Powieksz
DV PI - Ductus venosus pulsatility index
indeks pulsacji w przewodzie żylnym
UA PI - Uterine artery pulsatility index
indeks pulsacji w tętnicach macicznych
   
Powieksz
CL - Cervical assessment
pomiar szyjki macicy
 
   
Strona główna | O Nas | Zakres Usług | Laboratorium | Cennik | Kontakt | Prowadzenie Ciąży | Ultrasonografia 3D/4D | Badania Prenatalne Corfamed
 
ul. Kluczborska 37
50-322 Wrocław
  tel.
+ 48 71 321 73 15
  fax + 48 71 321 28 65
    centrum@corfamed.pl