CENNIK    

 

 
 
CENNIK CENTRUM ZDROWIA KOBIETY CORFAMED Sp. z o.o.
we Wrocławiu przy ul. Kluczborskiej 37

obowiązujący od 01.10.2017.
Dni powszednie
Soboty
Porada ginekologiczna (obejmuje badanie USG)
160,-
160,-
Porada ginekologiczna 65+ (obejmuje badanie USG)
dla Pacjentek, które ukończyły 65 rok życia
140,-
140,-
Porada ginekologiczna dziewczęca
(obejmuje badanie fizykalne w zakresie koniecznym do postawienia rozpoznania, w tym badanie USG)
160,-
160,-
Konsultacja lekarska (po odbytej poradzie ginekologicznej lub położniczej w Centrum CORFAMED - m.in. omówienie wyników badań dodatkowych wykonanych w CORFAMEDZIE, korekta zaleconego leczenia) GRATIS
Porada położnicza (obejmuje podstawowe badanie USG ze wskazań lekarskich)
180,-
180,-
Opieka położnicza od 40 tygodnia ciąży obejmująca dwie wizyty położnicze:
 • pierwsza wizyta
  • - badanie położnicze
  • - USG – biometria + ocena dobrostanu płodu
  • - KTG
 • druga wizyta
  • - badanie położnicze
  • - KTG
GRATIS*
Specjalistyczne badanie łożyska (placentologiczne) z raportem klinicznym ryzyka ciężkich powikłań ciąży i chorób układu krążenia w przyszłości GRATIS*
Porada ginekologiczna zabiegowa (dopłata do ceny zabiegów ambulatoryjnych)
UWAGA: w naszej placówce używamy wyłącznie najbezpieczniejszych dla Pacjentek, jednorazowych, sterylnych narzędzi medycznych
240,-
x
Porada położnicza pierwszorazowa (pierwsza w Centrum w aktualnej ciąży)
po ukończonym 14 tygodniu (obejmuje podstawowe badanie USG ze wskazań lekarskich)
300,-
300,-
* ciężarne będące pod naszą opieką przez całą ciążę (wykonane w Centrum CORFAMED minimum USG I, II i III (1 i 2) trymestru oraz minimum po jednej odpłatnej poradzie położniczej w I, II i III trymestrze)

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
kompleksowa profilaktyczna porada ginekologiczna 1 raz/rok – obejmuje:
 • badanie ginekologiczne
 • USG przezpochwowe z kolorowym Dopplerem
 • badanie palpacyjne piersi
 • USG piersi
250,-
250,-
 
TYLKO W CORFAMEDZIE ZAPEWNIAMY UNIKALNĄ JAKOŚĆ OCENY CYTOLOGICZNEJ
PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ CYTOPATOLOGA
ORAZ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ SPECJALISTY GINEKOLOGA
W TROSCE O TWOJE ZDROWIE
NOWOŚCI
Pacjentki
CORFAMEDU*
Pacjentki spoza CORFAMEDU
TEST POŁĄCZONY/COTESTING: LBC + HPV14
najskuteczniejsza profilaktyka raka szyjki macicy raz na 3 lata
200,-
250,-
CYTOLOGIA PŁYNNA/LBC
profilaktycznie raz na rok (dopłata do porady)
80,-
130,-
TEST POŁĄCZONY PLUS/COTESTING PLUS: LBC + HPV14 + TEST p16/Ki67
dla pacjentek z grup podwyższonego ryzyka raka szyjki macicy
350,-
450,-
TEST CINtec PLUS
test p16/Ki67 oceny ryzyka stanów przednowotworowych szyjki macicy
200,-**
250,-
 
TYLKO W CORFAMEDZIE UNIKALNA JAKOŚĆ OCENY HISTOPATOLOGICZNEJ
MATERIAŁU Z BIOPSJI SZYJKI MACICY Z ZASTOSOWANIEM TESTU p16
(zgodnie z zaleceniami CAP i WHO*)
ZWIĘKSZAJĄCEGO CZUŁOŚĆ WYKRYWANIA STANÓW PRZEDNOWOTWOROWYCH


* CAP - Amerykańskie Towarzystwo Patologów, WHO - Światowa Organizacja Zdrowia
Kolposkopia z biopsją (biopsja kolposkopowa) - pobranie materiału histopatologicznego z szyjki macicy (biopsja tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy) po ocenie kolposkopowej z oceną histopatologiczną pobranego materiału z zastosowaniem testu p16 (cena bez względu na liczbę pobranych wycinków, obejmuje minimum pobranie materiału z kanału szyjki macicy).
590,-
590,-
 
ZALECAMY NAJSKUTECZNIEJSZĄ SZCZEPIONKĘ PRZECIWKO HPV
GARDASIL 9
SKUTECZNĄ W OKOŁO 80-85% W OCHRONIE PRZED RAKIEM SZYJKI MACICY,
BRODAWKAMI NARZĄDÓW PŁCIOWYCH I NOWOTWORAMI HPV ZALEŻNYMI
skuteczność dotychczasowych szczepionek Silgard i Cervarix 65-70%
500,-
cena 1 dawki
550,-
cena 1 dawki
     
HPV14 - wymaz w kierunku 14 wysokoonkogennych typów HPV (PCR)
150,-
200,-
Diagnostyka owulacji dla pacjentek CORFAMEDU* (pojedyncze badanie)
80,-
x
Wymaz mikrobiologiczny z pochwy z antybiogramem i mykogramem
80,-
130,-
Wymaz w kierunku GBS
70,-
120,-
Wymaz w kierunku Chlamydii trachomatis z kanału szyjki lub cewki moczowej (PCR)
90,-
140,-
* Pacjentka CORFAMEDU - pacjentka, która w okresie 3 ostatnich lat była na odpłatnej wizycie ginekologicznej lub położniczej w CORFAMEDZIE
** dla Pacjentek z wykonanym w CORFAMEDZIE TESTEM POŁĄCZONYM - LBC + HPV
   
JEDYNI W POLSCE OFERUJEMY SPECJALISTYCZNĄ DIAGNOSTYKĘ ŁOŻYSKA (PLACENTOLOGICZNĄ)
KLUCZOWĄ W PLANOWANIU PRZYSZŁYCH CIĄŻ
I WCZESNEJ PROFILAKTYCE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
NOWOŚCI
Ciężarne
CORFAMEDU*
Ciężarne spoza CORFAMEDU
SPECJALISTYCZNE BADANIE ŁOŻYSKA
z raportem klinicznym ryzyka ciężkich powikłań ciąży i chorób układu krążenia w przyszłości
GRATIS 350,-
* ciężarne będące pod naszą opieką przez całą ciążę (wykonane w Centrum CORFAMED minimum USG I, II i III trymestru oraz minimum po jednej odpłatnej poradzie położniczej w I, II i III trymestrze); warunkiem wykonania badania jest dołączenie do przesłanego łożyska skierowania wypełnionego przez lekarza sali porodowej w zakresie danych okołoporodowych.
 
 
CENTRUM NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ
I TRYMESTR


BADANIA WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZY
CERTYFIKOWANYCH i AUDYTOWANYCH OD 2012 ROKU
PRZEZ FUNDACJĘ MEDYCYNY PŁODOWEJ (FMF)

aparaty GE Voluson E8 EXPERT
na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę"pendrivie"
NOWOŚCI
USG PRENATALNE I TRYMESTRU W CORFAMEDZIE ZAWSZE OBEJMUJE OCENĘ i RAPORTY FMF RYZYKA
WAD GENETYCZNYCH PŁODU ORAZ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY*,

KTÓRE MOŻNA MINIMALIZOWAĆ ZALECAJĄC PROFILAKTYCZNIE LEKI
* CIĘŻKIE POWIKŁANIA CIĄŻY
  preeklampsja - nadciśnienie tętnicze z powikłaniami
FGR/IUGR - zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu
poród przedwczesny
TEST POŁĄCZONY PLUS - obejmuje
 • TEST NIFTY PRO (najszersze nieinwazyjne badanie genetyczne)
 • USG PRENATALNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
 • badania biochemiczne (KRYPTOR: beta-HCG, PAPPA i PlGF),
 • MAP (standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego)
PROMOCJA
2890,-

CENA NIFTY PRO
W PAKIECIE
2200,-
TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS - obejmuje
 • USG PRENATALNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
 • badania biochemiczne (KRYPTOR: beta-HCG, PAPPA i PlGF),
 • MAP (standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego)
690,-
TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY - obejmuje
 • USG PRENATALNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
 • badania biochemiczne (KRYPTOR: beta-HCG, PAPPA),
 • MAP (standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego)
555,-
USG PRENATALNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE bez badań biochemicznych
badanie USG położnicze (w tym 3D/4D jeśli położenie płodu to umożliwia) przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP/FMF z oceną:
 • przezierności karkowej – NT
 • kości nosowej – NB
 • akcji serca płodu – FHR
 • indeksu pulsacji w tętnicach macicznych - UTPI
 • długości kanału szyjki – eCL
 • opcjonalnie przepływu przez zastawkę trójdzielną - TR
 • opcjonalnie indeksu pulsacji w przewodzie żylnym DV PI
310,-
TEST NIFTY PRO - najszersze nieinwazyjne badanie genetyczne z krwi ciężarnej wykrywające najczęstsze
 • zespoły genetyczne (zespół Downa, Edwardsa, Patau),
 • trisomie 9, 16 i 22
 • >80 mikrodelecji i mikroduplikacji
 • nieprawidłowości liczby chromosomów płci
 • oraz na życzenie płeć płodu
2350,-
 
CENTRUM NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ
II TRYMESTR


BADANIA WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZY
CERTYFIKOWANYCH i AUDYTOWANYCH OD 2012 ROKU
PRZEZ FUNDACJĘ MEDYCYNY PŁODOWEJ (FMF)

aparaty GE Voluson E8 EXPERT
na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę"pendrivie"
USG PRENATALNE II TRYMESTRU
 • preferowany 20-22 t.c.
 • badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP i FMF z przesiewową diagnostyką układu krążenia płodu (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
 • obejmuje dodatkowe markery genetyczne II trymestru
250,-**
NOWOŚCI
WSZYSTKIM CIĘŻARNYM CORFAMEDU* OFERUJEMY W II TRYMESTRZE
PRZESIEWOWĄ DIAGNOSTYKĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI
w celu zalecenia najbezpieczniejszej opieki nad ciążą
USG PRENATALNE II TRYMESTRU ROZSZERZONE O OCENĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI (nadciśnienia ciążowego z powikłaniami)
 • wykonywane w terminie 20-22 t.c.
 • badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP i FMF z przesiewową diagnostyką układu krążenia płodu (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
 • obejmuje markery genetyczne II trymestru
 • oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1

obejmuje dodatkowo:

 • indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UTPI)
 • standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP)
 • raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży - wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
530,-**
PAKIET PlGF/sFlt-1
wykonywany w terminie 20-24 t.c. umożliwia wczesne wykrycie ryzyka ciężkich powikłań ciąży i zapobieganie im; obejmuje:
 • oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1
 • indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UTPI)
 • standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP)
 • raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży - wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
280,-**
INDEKS sFlt-1/PlGF
 • w ocenie bezpieczeństwa ciąży - wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
210,-**
 
Ciężarne CORFAMEDU*
Ciężarne
spoza
POMIAR DŁUGOŚCI KANAŁU SZYJKI MACICY
 • co 2 tygodnie między 14-24 t.c.
 • dla pacjentek z podwyższonym ryzykiem samoistnego porodu przedwczesnego przed 34 t.c. w celu kwalifikacji do profilaktyki progesteronem
50,-
100,-
POMIAR DŁUGOŚCI KANAŁU SZYJKI MACICY
 • w terminie 20-26 t.c.
 • w ocenie ryzyka samoistnego porodu przedwczesnego przed 34 t.c. w celu kwalifikacji do profilaktyki progesteronem
GRATIS
100,-
USG SERYJNE
 • od 26-28 t.c. wykonywane co 2-3 tygodnie
 • diagnostyka konieczna dla ciężarnych ze stwierdzonym podwyższonym ryzykiem zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu FGR/IUGR
 • obejmujące ocenę prawidłowości wzrastania płodu (szacunkową masę płodu)
 • badanie przepływów naczyniowych (doppler) m. in. w tętnicy pępowinowej UmA PI
 • z oceną dobrostanu płodu na podstawie kalkulatorów FMF i wydrukiem raportu
150,-
200,-**
 
CENTRUM NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ
III TRYMESTR


BADANIA WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZY
CERTYFIKOWANYCH i AUDYTOWANYCH OD 2012 ROKU
PRZEZ FUNDACJĘ MEDYCYNY PŁODOWEJ (FMF)

aparaty GE Voluson E8 EXPERT
na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę"pendrivie"
 
Ciężarne CORFAMEDU*
Ciężarne
spoza
USG PRENATALNE III TRYMESTRU 1
 • w terminie 28-32 t.c. w celu potwierdzenia prawidłowości rozwoju ciąży
 • badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP/FMF (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
250,-
250,-**
NOWOŚCI

CIĘŻARNYM CORFAMEDU* Z PODWYŻSZONYM I POŚREDNIM RYZYKIEM PREEKLAMPSJI
OFERUJEMY W III TRYMESTRZE
ROZSZERZONĄ DIAGNOSTYKĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI
w celu zalecenia najbezpieczniejszej opieki nad ciążą

USG PRENATALNE III TRYMESTRU 1 ROZSZERZONE O OCENĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI (nadciśnienia ciążowego z powikłaniami)
 • wykonywane w terminie 30-32 t.c. w celu potwierdzenia prawidłowości rozwoju ciąży oraz oceny ryzyka preeklampsji
 • badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP/FMF (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)

obejmuje dodatkowo:

 • oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1
 • indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UTPI)
 • standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP)
 • raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży - wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
530,-**
PAKIET PlGF/sFlt-1
wykonywany w terminie 30-34 t.c. umożliwia wczesne wykrycie ryzyka ciężkich powikłań ciąży i zapobieganie im; obejmuje:
 • oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1
 • indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UTPI)
 • standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP)
 • raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży - wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
280,-**
INDEKS sFlt-1/PlGF
 • w ocenie bezpieczeństwa ciąży - wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
210,-**
USG PRENATALNE III TRYMESTRU 2 (36-41 t.c.)
 • wykonywane w terminie 36-39 t.c. w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury
 • badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
200,-
200,-**
NOWOŚCI
WSZYSTKIM CIĘŻARNYM CORFAMEDU* OFERUJEMY W III TRYMESTRZE
PRZESIEWOWĄ DIAGNOSTYKĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI
w celu zalecenia najbezpieczniejszej opieki nad ciążą

USG III TRYMESTRU 2 ROZSZERZONE O OCENĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI (nadciśnienia ciążowego z powikłaniami)

 • wykonywane w terminie 36 t.c. w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury oraz ryzyka preeklampsji 
 • badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)

obejmuje dodatkowo:

 • oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1
 • standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP)
 • raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży - wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
480,-**
INDEKS sFlt-1/PlGF
 • w ocenie bezpieczeństwa ciąży - wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
210,-**
USG DOPPLER
 • w terminie od 24 t.c.
 • zależnie od wskazań i wieku ciążowego przepływy
  • - w tętnicach macicznych
  • - w tętnicy pępowinowej
  • - w tętnicy środkowej mózgu
  • - w przewodzie żylnym
 • z zastosowaniem kalkulatorów FMF do oceny dobrostanu płodu dostępnych wyłącznie dla certyfikowanych lekarzy
 • zalecany szczególnie w ciążach z ryzykiem ciężkich powikłań
150,-
200,-**
USG DOPPLER (wykonywane jako rozszerzenie USG II lub III trymestru)
 • w terminie od 24 t.c.
 • opis jak wyżej
 • dopłata do badania USG II lub III trymestru
100,-
100,-
USG POŁOŻNICZE TRÓJWYMIAROWE (3D/4D)***
na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę"pendrivie"
GRATIS
GRATIS
* ciężarne, które są pod nieprzerwaną opieką CORFAMEDU od I trymestru ciąży lub później, gdy wniosły dodatkowe opłaty
** CIĘŻARNE ZGŁASZAJĄCE SIĘ PO RAZ PIERWSZY NA USG W AKTUALNEJ CIĄŻY PO UKOŃCZONYM 14 TYGODNIU WNOSZĄ JEDNORAZOWĄ DOPŁATĘ W KWOCIE 150,-ZŁ
*** DOTYCZY TESTU PRZESIEWOWEGO ZINTEGROWANEGO, USG GENETYCZNEGO I TRYMESTRU, USG II i III TRYMESTRU. POMIAR/BADANIE MOŻLIWE DO WYKONANIA W ODPOWIEDNICH WARUNKACH TECHNICZNYCH (M.IN.: WŁAŚCIWE POŁOŻENIE PŁODU, BRAK JEGO NADMIERNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, WYSTARCZAJĄCA „PRZEZIERNOŚĆ” TKANEK), NIEWYKONANIE OZNACZEŃ Z PRZYCZYN NIEZAWINIONYCH PRZEZ LEKARZA NIE STANOWI NIEWYKONANIA UMOWY
 
NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE GINEKOLOGICZNEJ
PAKIETY PROMOCYJNE / NOWE BADANIA
Cena
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
kompleksowa profilaktyczna porada ginekologiczna 1 raz/rok – obejmuje:
 • badanie ginekologiczne
 • USG przezpochwowe z kolorowym Dopplerem
 • badanie palpacyjne piersi
 • i USG piersi
250,-
 
Pacjentki CORFAMEDU*
Pacjentki
spoza
ROZSZERZONY PAKIET PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
- TEST POŁĄCZONY PLUS / COTESTING PLUS

dla pacjentek z podwyższonym ryzykiem raka szyjki macicy
w każdej grupie wiekowej RAZ NA 3 LATA

obejmuje: LBC + HPV14 + TEST CINtec PLUS (test p16/Ki67)
350,-
450,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY JAJNIKA 1 (<40 roku życia)
obejmuje: badanie poziomu markerów nowotworowych AFP, HCG i LDH oraz ginekologiczną tomografię ultrasonograficzną z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych ze standaryzowaną oceną ryzyka złośliwości zmiany - MODEL IOTA
270,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY JAJNIKA 2 (>40 roku życia)
obejmuje: badanie ROMA (ocena poziomu markerów nowotworowych CA125 i HE4 z algorytmem ryzyka raka jajnika) oraz ginekologiczną tomografię ultrasonograficzną z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych ze standaryzowaną oceną ryzyka złośliwości zmiany - MODEL IOTA
355,-

ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY JAJNIKA 3 (PEŁNY PANEL BIOCHEMICZNY)
obejmuje: badanie ROMA (ocena poziomu markerów nowotworowych CA125 i HE4 z algorytmem ryzyka raka jajnika), badanie poziomu markerów nowotworowych AFP, HCG i LDH, badanie poziomu markerów dodatkowych CEA, CA 19-9 i CA 72-4 oraz ginekologiczną tomografię ultrasonograficzną z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych ze standaryzowaną oceną ryzyka złośliwości zmiany - MODEL IOTA

540,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY BŁONY ŚLUZOWEJ (ENDOMETRIUM) MACICY
obejmuje: biopsję aspiracyjną endometrium z oceną histopatologiczną materiału oraz ginekologiczną tomografię ultrasonograficzną z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych
400,-
SIS / SONO HSG / HISTEROSALPINGOGRAFIA ULTRASONOGRAFICZNA
ginekologiczna tomografia ultrasonograficzna z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych z zastosowaniem kontrastu sterylnym roztworem soli fizjologicznej

* PACJENTKI/CI NIE BEDĄCE/CY PODOPIECZNYMI „CORFAMEDU” WNOSZĄ DODATKOWĄ OPŁATĘ ZA PORADĘ GINEKOLOGICZNĄ ZABIEGOWĄ
500,-*
 
ULTRASONOGRAFIA - APARATY:
VOLUSON E8 EXPERT
Z KOLOROWYM DOPPLEREM I MOŻLIWOŚCIĄ OBRAZOWANIA 3D/4D
Cena
GINEKOLOGICZNA TOMOGRAFIA ULTRASONOGRAFICZNA (TUI)
z zastosowaniem USG 3D i oceną przepływów naczyniowych (Doppler)
250,-
USG ginekologiczne z oceną przepływów naczyniowych (Doppler)
150,-
USG piersi
z oceną w klasyfikacji BIRADS USG (zgodnej z oceną mammograficzną)
120,-
USG jamy brzusznej
150,-
 
KTG
Cena

Zapis z oceną lekarza (dla ciężarnych CORFAMEDU)

50,-

ANTYKONCEPCJA
Cena
Wkładka antykoncepcyjna konwencjonalna (5-letnia) + założenie
300,- *
Wkładka antykoncepcyjna hormonalna „Mirena” (5-letnia) + założenie
1000,- *
Wkładka antykoncepcyjna hormonalna „Kyleena” (5-letnia) + założenie
(NOWOŚĆ dla kobiet nierodzących)
1000,- *
Wkładka antykoncepcyjna hormonalna „Levosert” (3-letnia) + założenie
650,- *
 
NOWOŚCI
TYLKO W CORFAMEDZIE UNIKALNA JAKOŚĆ OCENY HISTOPATOLOGICZNEJ
MATERIAŁU Z BIOPSJI SZYJKI MACICY, POCHWY i SROMU
Z ZASTOSOWANIEM TESTU p16 (zgodnie z zaleceniami CAP i WHO*)
ZWIĘKSZAJĄCEGO CZUŁOŚĆ WYKRYWANIA STANÓW PRZEDNOWOTWOROWYCH


* CAP - Amerykańskie Towarzystwo Patologów, WHO - Światowa Organizacja Zdrowia
AMBULATORYJNE ZABIEGI GINEKOLOGICZNE
wykonywane po uprzednim potwierdzeniu wskazań przez lekarza CZK Corfamed
Cena
Kolposkopia z biopsją (biopsja kolposkopowa) - pobranie materiału histopatologicznego z szyjki macicy (biopsja tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy) po ocenie kolposkopowej z oceną histopatologiczną pobranego materiału z zastosowaniem testu p16 (cena bez względu na liczbę pobranych wycinków, obejmuje minimum pobranie materiału z kanału szyjki macicy).
350,-*
Pobranie materiału histopatologicznego ze skóry (np. sromu) ze znieczuleniem miejscowym, założeniem szwów i z oceną histopatologiczną pobranego materiału
300,-*
Usunięcie polipa szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i z oceną histopatologiczną pobranego materiału
300,-*
Biopsja aspiracyjna błony śluzowej macicy (endometrium) z oceną histopatologiczną pobranego materiału 300,-*
Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina (jednostronna) w znieczuleniu miejscowym i założeniem szwów
500,-*
Ocena histopatologiczna z testem immunohistochemicznym p16
GRATIS dla Pacjentek Corfamedu
150,-

SIS / SONO-HSG / HISTEROSALPINGOGRAFIA ULTRASONOGRAFICZNA
ginekologiczna tomografia ultrasonograficzna z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych z zastosowaniem kontrastu sterylnym roztworem soli fizjologicznej z ewentualną  biopsją aspiracyjną błony śluzowej macicy (endometrium) z oceną histopatologiczną pobranego materiału.
Na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę"pendrivie".

** PACJENTKI/CI NIE BEDĄCE/CY PODOPIECZNYMI „CORFAMEDU” WNOSZĄ DODATKOWĄ OPŁATĘ ZA PORADĘ GINEKOLOGICZNĄ ZABIEGOWĄ

500,-**
Założenie pessara "Portia" (obejmuje cenę pessara)
200,-
Założenie pessara "dr Arabin" (obejmuje cenę pessara)
300,-
 
W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW OZNACZONYCH "*"
DO CENY PRODUKTU NALEŻY DOLICZYC KOSZT PORADY GINEKOLOGICZNEJ ZABIEGOWEJ
Cena
Porada ginekologiczna zabiegowa (dopłata do ceny zabiegów ambulatoryjnych)
UWAGA: w naszej placówce używamy wyłącznie najbezpieczniejszych dla Pacjentek, jednorazowych, sterylnych narzędzi medycznych
240,-
 
Cennik pozostałych produktów (w tym badań laboratoryjnych) jest do wglądu w recepcji.
 
   
Strona główna | O Nas | Zakres Usług | Laboratorium | Cennik | Kontakt | Prowadzenie Ciąży | Ultrasonografia 3D/4D | Badania Prenatalne Corfamed
 
ul. Kluczborska 37
50-322 Wrocław
  tel.
+ 48 71 321 73 15
  fax + 48 71 321 28 65
    centrum@corfamed.pl