Joanna Wach

położna, mgr położnictwa

Studia i specjalizacje:

2016-2018 – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, studia II stopnia, kierunek Położnictwo

2013-2016 – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, studia I stopnia, kierunek Położnictwo

2010-2013 – III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

Od 2016r. współpracuje z Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED”

Wykształcenie dodatkowe, kursy specjalistyczne:

2017 – Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.

2016 – „The 11-13 weeks scan” – The Fetal Medicine Foundation – ID FMF Operatora 157703

Inne kursy:

2018 – uczestnictwo w XI Akademii pielęgniarstwa „Zdrowie kobiety” – Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych

2018 – certyfikat ukończenia kursu „Motywowanie pacjentów w procesie zdrowienia.” – Fundacja Absolwentów UMCS

2018 – certyfikat ukończenia kursu „Automotywacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.” – Fundacja Absolwentów UMCS

2017 – udział w projekcie Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

2016 – III konferencja naukowo-szkoleniowa „badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie.” – Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu

2014 – „Procedury i emocje – profesjonalna relacja położnej z kobietą” – Fundacja Rodzić po Ludzku

udział w licznych szkoleniach wewnętrznych Centrum Zdrowia Kobiety CORFAMED