dr Piotr Barcikowski

specjalista ginekolog-położnik

 

AUDYT FMF:
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Studia i specjalizacje:

2004 – z wynikiem bardzo dobrym uzyskał specjalizację II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii

1999 – z wyróżnieniem uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii

1995 – ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

Od 2000r. nieprzerwanie współpracuje z Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED” Sp. z o.o. NZOZ.

2005-2020 – praca na Oddziale Ginekologii Szpitala Specjalistycznego EuroMediCare we Wrocławiu. Specjalizacja w zabiegach endoskopowych wnętrza macicy.

2000-2004 – zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz dyżurując w Katedrze i Klinice Rozrodczości i Położnictwa Akademii Medycznej przy ul. Dyrekcyjnej 5/7 we Wrocławiu.

1997-1999 – szkolił się na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz dyżurował w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej przy we Wrocławiu.

1997-2000 – pracował w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 ZOZ Wrocław-Fabryczna jako lekarz pierwszego kontaktu oraz wykonujący badania USG jamy brzusznej.

Wykształcenie dodatkowe, kursy specjalistyczne:

Certyfikaty umiejętności wykonywania badań USG płodu oraz ginekologicznych

wydane przez The Fetal Medicine Foundation – Fundację Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie (ID FMF Operatora 78941) – Certificates of Competences – certyfikaty umiejętności z oprogramowaniem statystycznym FMF:

 • „The 11-13 weeks scan” – USG 11-13 tydzień – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2011 – „Measurement of nuchal translucency” – NT – pomiar przezierności karkowej;
 • 2011 – „Assessment of the nasal bone” – NB – ocena kości nosowej;
 • 2011 – „Assessment of the facial angle” – FA – ocena kąta twarzowego;
 • 2012 – „Assessment of tricuspid flow” – TR – ocena przepływu przez zastawkę trójdzielną;
 • 2012 – „Assessment of ductus venosus flow” – DV – ocena przepływu przez przewód żylny;
 • 2012 – „Measurement of uterine artery PI” – UAPI – pomiar indeksu pulsacji w tętnicach macicznych;
 • „Doppler ultrasound” – badanie USG techniką Dopplera – pełne obejmuje ocenę przepływów w tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, przewodzie żylnym i tętnicy środkowej mózgu – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2012 – „Doppler Ultrasound;
 • „Cervical assessment” – badanie kanału szyjki macicy z pomiarem jego długości – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2011 – „Cervival assessment” – CL – ocena kanału szyjki macicy

pod patronatem innych organizacji:

 • 2021 – „Certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTGiP”
 • 2013 – „Kardiologia prenatalna i badania dopplerowskie”
 • 2011 – „Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych płodu”
 • 2004 – „Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii – kurs indywidualny”

Certyfikat umiejętności wykonywania badań USG gruczołów piersiowych:

 • 2020 – „Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu piersiowego
 • 1997 – „Kompleksowa diagnostyka obrazowa w chorobach sutków”

Certyfikat umiejętności wykonywania badań kolposkopowych:

 • 2007 – Certyfikat wydany przez Klinikę Ginekologii Akademii Medcznej w Białymstoku, Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego pod patronatem Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii – „Biomorfologia obrazów kolposkopowych – kurs zaawansowany”.

Certyfikaty umiejętności wykonywania badań endoskopowych macicy:

 • 2004 – „Rola endoskopii ginekologicznej w prokreacji – kurs doskonalący”
 • 2004 – „Endoskopia ginekologiczna – kurs indywidualny”
 • 2003 – „Endoskopia ginekologiczna”
 • 2002 – „Endoskopia ginekologiczna”

Certyfikat umiejętności oceny rozmazów cytologicznych:

 • 1997 – „Cytodiagnostyka onkologiczna”

Certyfikat umiejętności wykonywania badań USG jamy brzusznej

 • 1995 – „Ultrasonografia jamy brzusznej”

Certficates of Attendances – certyfikaty ukończenia kursów teoretycznych FMF (rok/nazwa):

 • 2011 – „Basic fetal echocardiography”;
 • 2011 – „Fetal echocardiography”;
 • 2011 – „Antenatal surveillance – Doppler ultrasound”;
 • 2011 – „Cervical assessment”;
 • 2011 – „The 11-13 weeks scan”;
 • 2008 – Certificate of Attendances in International Congress In Fetal Medicine – FMF Theoretical Course

Inne kursy:

 • 2022 – „Ultrasonografia w nowoczesnym położnictwie.”
 • 2021 – „Echokardiografia płodowa.”
 • 2021 – „Praktyczne aspekty badań w diagnostyce ultrasonograficznej.”
 • 2020 – „Pułapki ultrasonograficzne w ginekologii i położnictwie.”
 • 2020 – „Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży-aktualne wytyczne postępowania.”
 • 2020 – „Praktyczne aspekty badań w diagnostyce USG w położnictwie i ginekologii.”
 • 2020 – „Zastosowanie ultrasonografii w perinatologii.”
 • 2009 – „Ginekologia 2009 standardy postępowania, najnowsze doniesienia.”
 • 2008 – „Ginekologia 2008 standardy postępowania, najnowsze doniesienia.”
 • 2007 – „Ginekologia 2007 standardy postępowania, najnowsze doniesienia.”
 • 2006 – „Ginekologia 2006 standardy postępowania, najnowsze doniesienia.”
 • 2004 – „Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii”
 • 2004 – „Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego”
 • 2003 – „Wybrane zagadnienia z endokrynologii ginekologicznej”
 • 2003 – „ Diagnostyka i terapia płodu”
 • 2003 – „Patofizjologia ciąży i porodu”
 • 2003 – „Krwotoki i stany naglące w ginekologii i położnictwie”
 • 2003 – „Choroby przenoszone drogą płciową”
 • 2001 – „Stany naglące w położnictwie”
 • 2001 – „Szkoła osteoporozy”