11/2021

dr Martyna Trzeszcz i dr Maciej Mazurec kontynuują edukację polskich ginekologów w HPV-zależnej strategii skriningu raka szyjki macicy, współorganizując i współprowadząc 3. edycję kursu kolposkopowego Projektu KOLPOSKOPIA 2020