Zakres usług

Oferujemy najbardziej kompleksowy i unikalny zakres usług w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece ginekologicznej i położniczej.

Poniżej znajdziecie Panie szczegółowy opis udzielanych przez nas świadczeń medycznych, ich zakres, sposób przygotowania się pacjentki do skorzystania z nich, optymalny czas rejestracji, cenę itp. W razie jakichkolwiek wątpliwości położne w naszej Rejestracji są do Waszej dyspozycji.

Świadczenia z możliwością rejestracji on-line

Wizyta ginekologiczna kompleksowa profilaktyczna (planowa) 280 zł
Wizyta ginekologiczna kompleksowa 65+ profilaktyczna (planowa) 230 zł – dla Pacjentek po ukończeniu 65 rż.
Wizyta ginekologiczna 18-24 kompleksowa profilaktyczna (planowa) 250 zł – dla Pacjentek między 18 a 24 rż.

 • obejmuje: wywiad lekarski, badanie fizykalne (w tym badanie we wziernikach, wewnętrzne, palpacyjne piersi – na życzenie pacjentki), USG ginekologiczne (przezpochwowe lub przezbrzuszne – do badania przezbrzusznego konieczny jest pełny pęcherz moczowy), profilaktykę prozdrowotną oraz leczenie (jeśli jest konieczne)
 • u kobiet miesiączkujących najlepiej rejestrować się w szeroko rozumianej połowie cyklu (8-20 dzień licząc od pierwszego dnia miesiączki), u kobiet niemiesiączkujących termin jest dowolny,
 • jeśli ma być wykonana okresowa profilaktyka raka szyjki macicy (cotesting/test połączony – raz na 3 lata lub LBC/cytologia płynna – raz na rok) na 24 godziny przed badaniem należy powstrzymać się od stosunków pochwowych, a na 72 godziny przed od stosowania globulek, żeli i innych preparatów dopochwowych,
 • raz na rok u kobiet nie stosujących stale terapii hormonalnej lub raz na 6 miesięcy u kobiet stosujących terapię hormonalną (np. antykoncepcję czy hormonalną terapie zastępczą).


Wizyta ginekologiczna kompleksowa – potwierdzenie ciąży 280 zł

 • obejmuje: wywiad lekarski, badanie fizykalne (w tym badanie we wziernikach, wewnętrzne, palpacyjne piersi – na życzenie pacjentki), USG ginekologiczne/wczesnej ciąży (przezpochwowe lub przezbrzuszne), zalecenie testów potwierdzających ciążę oraz wizyty kontrolnej,
 • w przypadku potwierdzenia ciąży dodatkowo obejmuje:
  • zapoznanie z „Planem opieki prenatalnej” obowiązującym w naszej placówce, wskazanie diagnostyki standardowej oraz ponadstandardowej, jej celu, fakultatywności, znaczenia dla bezpieczeństwa płodu i przyszłej mamy,
  • rejestrację (zwykle w ciągu 7-10 dni) na dodatkową nieodpłatną wizytę związaną z założeniem „Karty przebiegu ciąży” oraz zleceniem badań dodatkowych po wspólnym ustaleniu ich zakresu przez lekarza i pacjentkę,
  • możliwość pobrania materiału do wszystkich badań laboratoryjnych w naszej placówce bezpośrednio przed lub po założeniu „Karty przebiegu ciąży” (oszczędność czasu, optymalizacja opieki, powiadamianie o nieprawidłowych wynikach, dostęp on-line do części wyników),
 • optymalny czas na rejestrację u kobiet miesiączkujących regularnie to 7-10 dni od dnia zatrzymania miesiączki (terminu spodziewanej miesiączki), u miesiączkujących nieregularnie niezwłocznie po powzięciu podejrzenia o ciąży.


Wizyta ginekologiczna kompleksowa nagła (związana z dolegliwościami) 280 zł
Wizyta ginekologiczna kompleksowa 65+ nagła (związana z dolegliwościami) 230 zł – dla Pacjentek po ukończeniu 65 rż.
Wizyta ginekologiczna kompleksowa 18-24 nagła (związana z dolegliwościami) 250 – dla Pacjentek między 18 a 24 rż.
zwykle związana z nagle pojawiającymi się dolegliwościami, np. ból podbrzusza czy ostre dolegliwości miejscowe – pieczenie, świąd na sromie i/lub w pochwie) lub z ryzykiem infekcji przenoszonych drogą płciową związanym z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, zapobieganiem nieplanowanej ciąży (antykoncepcja po stosunku/postkoitalna/awaryjna)

 • obejmuje: wywiad lekarski, badanie fizykalne (w tym badanie we wziernikach, wewnętrzne, palpacyjne piersi – na życzenie pacjentki), USG ginekologiczne, jeśli nie ma do niego przeciwwskazań (przezpochwowe lub przezbrzuszne – do badania przezbrzusznego konieczny jest pełny pęcherz moczowy), laboratoryjne badania dodatkowe (np. pakiet diagnostyczny chorób przenoszonych drogą płciową czy wymaz mikrobiologiczny z pochwy), leczenie (jeśli jest konieczne),
 • rejestracja w czasie możliwie najkrótszym od wystąpienia dolegliwości (najlepiej w dniu ich wystąpienia lub na drugi dzień), w przypadku ryzykownych zachowań seksualnych najlepiej do 72 godzin od zdarzenia (możliwe zapobiegnięcie nieplanowanej ciąży).


Świadczenia poza możliwością rejestracji on-line opisane są poniżej.
Prosimy o osobisty kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy naszej stronie www.

Konsultacja lekarska po odbytej wizycie ginekologicznej w Corfamedzie

Konsultacja lekarska kwalifikująca do zabiegu ambulatoryjnego dla Pacjentek spoza Corfamedu

Wizyta położnicza (w ciąży) 300 zł – dla ciężarnych kontynuujących opiekę nad ciążą w naszej placówce po jej potwierdzeniu w Corfamedzie w 1 trymestrze ciąży (do 13 tygodnia 6 dni) lub po „wizycie położniczej pierwszorazowej” (patrz niżej) odbytej po zakończonym 1 trymestrze (od 14 tygodnia ciąży), obejmuje:

 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, ocenę prawidłowości przyrostu masy ciała, obliczenie indeksu masy ciała/BMI, bieżący wywiad lekarski, badanie fizykalne w zakresie adekwatnym do wieku ciążowego,
 • podstawowe badanie ultrasonograficzne w zakresie ustalonym przez lekarza (nie obejmuje diagnostycznych badań USG zgodnych z rekomendacjami PTGP i „Planem opieki prenatalnej” Corfamedu, które wymagają odrębnej rejestracji zgodnie z terminami wskazanymi przez lekarza Centrum)
 • ocenę ryzyka ciążowego,
 • zalecenie badań dodatkowych zgodnie z ponadstandardowym autorskim „Planem opieki prenatalnej” naszego Centrum po ustaleniu ich zakresu z pacjentką, a także niezbędnych konsultacji medycznych,
 • możliwość pobrania materiału do wszystkich badań laboratoryjnych w naszej placówce bezpośrednio przed lub po wizycie (oszczędność czasu, optymalizacja opieki, powiadamianie o nieprawidłowych wynikach, dostęp on-line do części wyników),
 • profilaktykę i edukację prozdrowotną,
 • ewentualne zalecenia terapeutyczne,
 • rejestracja optymalnie osobiście w rejestracji Centrum po odbytej wizycie położniczej.


Wizyta położnicza pierwszorazowa (pierwsza wizyta pacjentki w ciąży w Corfamedzie po 14 tygodniu ciąży) 450 zł – dla ciężarnych, które w aktualnej ciąży nie były jeszcze w naszej placówce, obejmuje:

 • wywiad lekarski,
 • audyt ciąży – pełną, szczegółową analizę dotychczasowego przebiegu ciąży w oparciu o wywiad z pacjentką i zgromadzoną dokumentację medyczną:
  • ocenę wyników dotychczas wykonanych laboratoryjnych badań dodatkowych,
  • ocenę dotychczas wykonanej diagnostyki ultrasonograficznej i jej zakresu,
  • ocenę ryzyka ciążowego z uwzględnieniem formularza oceny ryzyka ciężkich powikłań ciąży – stanu przedrzucawkowego i zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu („Formularz PE/SGA/FGR”),
  • przedstawienie autorskiego ponadstandardowego „Planu opieki prenatalnej” Corfamedu z ustaleniem zakresu badań dodatkowych wskazanych do wykonania
  • zalecenie dodatkowych konsultacji medycznych,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, ocenę prawidłowości przyrostu masy ciała, obliczenie indeksu masy ciała/BMI, pełny wywiad lekarski, badanie fizykalne w zakresie adekwatnym do wieku ciążowego,
 • podstawowe badanie ultrasonograficzne w zakresie ustalonym przez lekarza (nie obejmuje diagnostycznych badań USG zgodnych z rekomendacjami PTGP i „Planem opieki prenatalnej” Corfamedu, które wymagają odrębnej rejestracji zgodnie z terminami wskazanymi przez lekarza Centrum)
 • możliwość pobrania materiału do wszystkich badań laboratoryjnych w naszej placówce bezpośrednio przed lub po wizycie we wskazanym zakresie czasowym (oszczędność czasu, optymalizacja opieki, powiadamianie o nieprawidłowych wynikach, dostęp on-line do części wyników),
 • profilaktykę i edukację prozdrowotną,
 • ewentualne zalecenia terapeutyczne.


Badanie ultrasonograficzne piersi z konsultacją lekarską – 200 zł – optymalna rejestracja u kobiet miesiączkujących między 4 a 10 dniem cyklu (licząc od pierwszego dnia miesiączki), obejmuje:

 • wywiad lekarski,
 • badanie palpacyjne i ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych,
 • opis badania z zastosowaniem nomenklatury BIRADS (zgodnej z mammografią),
 • zalecenia.


Badanie USG prenatalne pierwszego trymestru z konsultacją lekarską – 400 zł – przeprowadzane między 11 tygodniem 0 dni a 13 tygodniem 6 dni ciąży z nieprzekraczalnym wymiarem ciemieniowo-siedzeniowym (CRL) w zakresie 45-84 mm, obejmuje:

 • konsultację lekarską z wywiadem i identyfikacją czynników ryzyka dla ciąży,
 • badanie USG położnicze (w tym 3D/4D jeśli położenie płodu to umożliwia) przeprowadzane zgodnie ze standardami FMF i PTGP z oceną prawidłowości budowy płodu i struktur towarzyszących oraz markerów ultrasonograficznych: przezierności karkowej (NT), kości nosowej (NB), akcji serca płodu (FHR), indeksu pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI), długości kanału szyjki (eCL) oraz opcjonalnie przepływu przez zastawkę trójdzielną (TR) i indeksu pulsacji w przewodzie żylnym (DV PI),
 • raport FMF oceny ryzyka wad genetycznych płodu (trisomii 21, 18 i 13) oraz ryzyka ciężkich powikłań ciąży (preeklampsji, zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu i porodu przedwczesnego),
 • zalecenia lekarskie z możliwością zastosowania leczenia profilaktycznego w grupach podwyższonego ryzyka powikłań,
 • badanie może zostać rozszerzone o 3 opcje.


Badanie USG prenatalne drugiego trymestru z konsultacją lekarską – 400 zł – przeprowadzane między 18 a 22 tygodniem ciąży, obejmuje:

 • konsultację lekarską z wywiadem i identyfikacją czynników ryzyka dla ciąży,
 • badanie USG położnicze (w tym 3D/4D jeśli położenie płodu to umożliwia) przeprowadzane zgodnie ze standardami FMF i PTGP z oceną prawidłowości budowy płodu i struktur towarzyszących oraz markerów ultrasonograficznych 2 trymestru,
 • zalecenia lekarskie,
 • jednorazowa dopłata w kwocie 200 zł dla pacjentek, które nie miały wykonanego badania USG prenatalnego 1 trymestru w Corfamedzie dodatkowo obejmuje:
  • audyt ciąży – pełną, szczegółową analizę dotychczasowego przebiegu ciąży w oparciu o wywiad z pacjentką i zgromadzoną dokumentację medyczną:
   • ocenę wyników dotychczas wykonanych laboratoryjnych badań dodatkowych,
   • ocenę dotychczas wykonanej diagnostyki ultrasonograficznej i jej zakresu,
   • ocenę ryzyka ciążowego z uwzględnieniem formularza oceny ryzyka ciężkich powikłań ciąży – stanu przedrzucawkowego i zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu („Formularz PE/SGA/FGR”),
   • przedstawienie autorskiego ponadstandardowego „Planu opieki prenatalnej” Corfamedu z ustaleniem zakresu badań dodatkowych wskazanych do wykonania
   • zalecenie dodatkowych konsultacji medycznych.


Badanie USG prenatalne trzeciego trymestru z konsultacją lekarską – 350 zł – przeprowadzane między 28 a 32 oraz między 35 a 37 tygodniem ciąży, obejmuje:

 • konsultację lekarską z wywiadem i identyfikacją czynników ryzyka dla ciąży,
 • badanie USG położnicze (w tym 3D/4D jeśli położenie płodu to umożliwia) przeprowadzane zgodnie ze standardami FMF i PTGP z oceną prawidłowości budowy płodu i struktur towarzyszących oraz dodatkowych markerów ultrasonograficznych,
 • zalecenia lekarskie,
 • jednorazowa dopłata w kwocie 200 zł dla pacjentek, które nie miały wykonanego badania USG prenatalnego 1 lub 2 trymestru w Corfamedzie dodatkowo obejmuje:
  • audyt ciąży – pełną, szczegółową analizę dotychczasowego przebiegu ciąży w oparciu o wywiad z pacjentką i zgromadzoną dokumentację medyczną:
   • ocenę wyników dotychczas wykonanych laboratoryjnych badań dodatkowych,
   • ocenę dotychczas wykonanej diagnostyki ultrasonograficznej i jej zakresu,
   • ocenę ryzyka ciążowego z uwzględnieniem formularza oceny ryzyka ciężkich powikłań ciąży – stanu przedrzucawkowego i zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu („Formularz PE/SGA/FGR”),
   • przedstawienie autorskiego ponadstandardowego „Planu opieki prenatalnej” Corfamedu z ustaleniem zakresu badań dodatkowych wskazanych do wykonania
   • zalecenie dodatkowych konsultacji medycznych.


Nieinwazyjne badanie genetyczne (test NIFTY pro) z konsultacją lekarską – 2350 zł – wynik do 9 dni roboczych, przeprowadzane optymalnie 10 do 15 tydzień ciąży, obejmuje:

 • konsultację lekarską z wywiadem i identyfikacją czynników ryzyka wad genetycznych u płodu,
 • określenie wieku ciążowego na podstawie dostępnych wcześniejszych badań USG w obecnej ciąży lub na podstawie ostatniej miesiączki w przypadku braku wyniku USG,
 • ocenę ryzyka wad genetycznych płodu ze wskaźnikiem wykrywania sięgającym >99%, w ocenie niżej wymienionych wad genetycznych:
  • trisomie 21, 18, i 13 chromosomu (obecność dodatkowego 3 chromosomu w określonej parze),
  • dodatkowo trisomie 22, 15 i 9,
  • aberracje (nieprawidłowości) liczby chromosomów płciowych,
  • mikrodelecje/delecje i duplikacje
  • na życzenie pacjentki określenie płci genetycznej płodu,
 • ewentualne zalecenia lekarskie.