Kolposkopia

Kolposkopia to badanie wykonywane przede wszystkim w profilaktyce i diagnostyce zmian przednowotworowych raka szyjki macicy. 

Kolposkopia polega na oglądaniu w powiększeniu od 4 do 50 razy powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu przy pomocy urządzenia optycznego – kolposkopu. W badaniu ocenia się strukturę przestrzenną nabłonka, jego barwę, układ i przejrzystość oraz rysunek naczyń krwionośnych.
Jako jedyni w standardzie wykonujemy zawsze kolposkopię z biopsją (biopsję kolposkopową) wg międzynarodowego protokołu zapobiegania nowotworom (Preventive Oncology International Microbiopsy Protocol) w modyfikacji własnej, zapewniającego najwyższe bezpieczeństwo Pacjentki w wykrywaniu zmian nowotworowych szyjki macicy.

Protokół obejmuje, w przypadku kwalifikacji do biopsji pogłębionej, pobranie minimum: 

  • materiału z kanału szyjki macicy (sampling endocerwikalny kuretą – ECC i sampling endocerwikalny szczoteczką kanałową – ECB), w każdym przypadku,
  • bioptatów z czterech kwadrantów szyjki macicy (biopsja random), w przypadach z uwidocznioną nową granicą międzynabłonkową (new SCJ)
  • a także dodatkowo wycinków celowanych (biopsja celowana) w przypadkach z uwidocznionymi zmianami kolposkopowymi.

Cena kolposkopii z biopsją w naszym Centrum jest stała i niezależna od liczby pobranych wycinków. Zawsze pobieramy ich tyle, ile jest najbezpieczniej dla Pacjentki. Standardowo stosujemy w histologii w uzasadnionych przypadkach dodatkowy test zwiększający skuteczność wykrywania zmian przednowotworowych (immunohistochemiczny test p16).

Kolposkopia pozwala ustalić rozpoznanie, podjąć odpowiednie decyzje dotyczące terapii i w niektórych przypadkach przystąpić od razu do leczenia. Badanie umożliwia wykrycie przedklinicznych postaci raka szyjki macicy i stanów przednowotworowych.
Badanie kolposkopowe może także służyć wyborowi rodzaju zabiegu, określeniu jego zakresu przed planowaną operacją chirurgiczną oraz ocenie czy po interwencji chirurgicznej zmiana chorobowa została usunięta w całości.

Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut i nie wymaga znieczulenia.

Zapraszamy do specjalistycznej diagnostyki.