Cotesting

Zasługujecie na więcej niż cytologię!

Cotesting (wpółtestowanie, test połączony) to jednoczasowe pobranie materiału z szyjki macicy do cytologii i w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

W naszym Centrum materiał pobieramy wyłącznie na podłoże płynne, które pozwala na osiągnięcie najwyższej skuteczności badania. Czułość cytologii płynnej (LBC) wynosi około 70% w porównaniu z czułością powszechnie stosowanej w Polsce cytologii konwencjonalnej (na poziomie około 60%).
Podłoże płynne pozwala ponadto na wykonanie dodatkowych badań, w tym testu cytologicznego p16/Ki67 (tzw. barwienia podwójnego), które umożliwiają wykonanie bez konieczności oddzielnej wizyty, z tego samego, jednorazowo pobranego materiału, dodatkowych badań, które zwiększają bezpieczeństwo onkologiczne naszych pacjentek.

Największy wpływ na przewagę cotestingu nad cytologią w wykrywaniu stanów przednowotworowych raka szyjki macicy ma jednak wymaz w kierunku HPV, którego czułość w tym zakresie przekracza 90%!

Oparcie się na wymazie w kierunku HPV w skriningu raka szyjki macicy rekomendują najbardziej wiarygodne organizacje i towarzystwa medyczne na świecie, w tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Niestety Polska jest w tym zakresie znacznie opóźniona w porównaniu z Europą i światem. Nie tylko dlatego, że cytologia płynna jest ciągle wyjątkowo rzadko stosowana, ale przede wszystkim z powodu nieuświadomienia roli i znaczenia oceny wirusa HPV.

Nasze Centrum jest w tym temacie chlubnym wyjątkiem. Nasze pacjentki korzystają z najbezpieczniejszego modelu skriningu, który łączy LBC i wymaz w kierunku HPV (cotesting), a w wybranych przypadkach dodatkowo test p16/Ki67 (cotesting PLUS).

Gwarantujemy najwyższą jakość naszych badań, tym samym najwyższą skuteczność i bezpieczeństwo. Przestrzegamy zasad kontroli i nadzoru nad jakością, którą gwarantują tylko najlepsze placówki na świecie.

Zapraszamy, zasługujecie na więcej niż cytologię!