10/03/2019

dr Mazurec na zaproszenie Komitetu Naukowego edukuje w Warszawie studentów na 2. Konferencji „Ginekologia i Położnictwo interdyscyplinarnie” wykładem: „W intymnym świecie prewencji nowotworów HPV-zależnych”

25 kwietnia 2019