Nowoczesne badanie łożyska

Jak zadbać o przyszłość Twoją i Twojego dziecka?

Centrum Zdrowia Kobiety Corfamed we współpracy z Zakładem Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, w trosce o przyszłe zdrowie matki i dziecka, promuje nowatorski, pierwszy w Polsce program specjalistycznej diagnostyki placentologicznej (łożyskowej).

Co to jest programowanie łożyskowe?

Łożysko jest niezwykłym w przyrodzie narządem, który współtworzą całkowicie odrębne organizmy, matczyny i płodowy.

Łożysko jest źródłem informacji m. in. o przyszłym ryzyku wystąpienia chorób u dziecka (np. chorób układu krążenia czy autoimmunologicznych) i/lub matki (przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy typu 2), czy o nieprawidłowościach genetycznych płodu (w pewnych przypadkach to ostatnia możliwość rozpoznania wad genetycznych).

Łożysko dokumentuje większość „słabych punktów” organizmu matki i płodu, „zapisując” kluczowe dane medyczne ze swoistego testu obciążenia jakim dla kobiety jest ciąża. Diagnostyka łożyska umożliwia detekcję chorób u matki i/lub u płodu niezidentyfikowanych prenatalnie, wykrycie groźnych jednostek łożyskowych o charakterze nawrotowym, zaburzeń środowiska wewnątrzmacicznego. Badanie dostarcza informacji istotnych dla postępowania w następnej ciąży oraz umożliwia wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowego stanu płodu w czasie ciąży, noworodka po urodzeniu oraz pomaga w wyjaśnieniu innych powikłań ciąży np. porodu przedwczesnego.

Istotne są zarówno parametry badania makroskopowego (m. in.: wymiary, masa, kształt łożyska i pępowiny) jak i mikroskopowego, pozwalającego identyfikować ważne patologie naczyń, stany zapalne, autoimmunologiczne, zaburzenia budowy lub rozwoju czy choroby łożyska z ryzykiem nawrotu w następnej ciąży. Badanie łożyska jest rutynowym narzędziem diagnostycznym w krajach o najwyższym poziomie opieki okołoporodowej.

Pełne badanie łożyska z interpretacją kliniczną – specjalistyczne badanie placentologiczne – może przeprowadzić jednak tylko wąska grupa lekarzy placentologów klinicznych. CZK Corfamed jako jedyna klinika ambulatoryjna przeprowadza pełną diagnostykę prenatalną (w ciąży), która pozwala kwalifikować do specjalistycznego badania placentologicznego.

W polskich warunkach badanie to może być przeprowadzone wyłącznie ze wskazań medycznych, stąd tak ważna jest ich prawidłowa identyfikacja, a ostateczną decyzję o skierowaniu łożyska na badanie podejmuje zawsze lekarz sprawujący opiekę okołoporodową. Wskazania do badania są szczegółowo wymienione w „CZĘŚCI 2” dołączonego „SKIEROWANIA”.

Nasz program specjalistycznej diagnostyki łożyskowej rozszerza wskazania do specjalistycznego badania placentologicznego poza stwierdzone ciężkie powikłania ciąży także o podwyższone ryzyko ich wystąpienia, m. in. w oparciu o biomarkery łożyskowe.

Zapytaj swojego lekarza prowadzącego o znaczenie specjalistycznej diagnostyki placentologicznej w Twojej ciąży.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dyrektor Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED” Sp. z o.o.
lek. med. Maciej Mazurec

Konsultant w zakresie patologii perinatalnej i placentologii klinicznej
dr n. med. Martyna Trzeszcz, specjalista patomorfolog