Specjalistyczne badanie łożyska

Jedyny w Polsce program specjalistycznej diagnostyki łożyskowej

Centrum Zdrowia Kobiety Corfamed we współpracy z ekspertem patologii perinatalnej dr n. med. Martyną Trzeszcz, w trosce o przyszłe zdrowie matki i dziecka, promuje jedyny w Polsce program specjalistycznej diagnostyki łożyskowej. Dr Trzeszcz to członek grupy roboczej ds. patologii perinatalnej Europejskiego Towarzystwa Patologów (ESP) z doświadczeniem diagnostycznym w najlepszych ośrodkach patologii perinatalnej na świecie, a także jedyny polski patolog uhonorowany prestiżową nagrodą europejską Giordano Fellowship. Wiedza i doświadczenie dr Trzeszcz w zakresie patologii chorób płodu, noworodka i łożyska  gwarantuje najwyższą jakość oferowanych przez Centrum świadczeń medycznych w tej dziedzinie.

Diagnostyka łożyskowa na najlepszym światowym poziomie dostępna w Centrum

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w warunkach polskich, ze względu na praktyczny brak patologów perinatalnych, dostęp do tego typu świadczeń medycznych jest ograniczony. Dzięki staraniom naszego Centrum mamy możliwość wykonania pełnej wysokospecjalistycznej diagnostyki łożyskowej na najlepszym światowym poziomie, którą udostępniamy Państwu z dumą i satysfakcją.

Na czym polega specjalistyczne badanie łożyska?

Specjalistyczne badanie łożyska (placentologiczne) to zalgorytmizowana szczegółowa ocena makroskopowa i mikroskopowa dysku łożyska, błon płodowych oraz pępowiny wykonywana po porodzie lub poronieniu przez patologa perinatalnego, ukierunkowana na identyfikację przyczyn powikłań, które pojawiły w trakcie ciąży. Specjalistyczne badanie placentologiczne ma za zadanie także określenie czy stwierdzona zmiana łożyskowa wiąże się z ryzykiem nawrotu w następnych ciążach. Takie badanie może mieć kluczowe znaczenie dla planowania przyszłych ciąż i umożliwia wdrożenie odpowiedniego postępowania zapobiegawczego. Pozwala także w wielu przypadkach zdjąć „odpowiedzialność” z rodziców za niepowodzenie ciąży.

Zakres diagnostyczny specjalistycznej diagnostyki łożyskowej

Identyfikacja przyczyn następujących powikłań ciąży:

 • Poród przedwczesny
 • ograniczenia wzrastania płodu (FGR/IUGR/hipotrofia)
 • niewyjaśnione krwawienie w trakcie ciąży
 • nieprawidłowy stan płodu i/lub stan urodzeniowy noworodka
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u płodu i/lub noworodka
 • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu oraz zgon perinatalny
 • poronienia nawracające
 • poronienie późne (13-26 tydzień ciąży)
 • poronienie wczesne (do 12 tygodnia ciąży)

Identyfikacja pomocnicza chorób matczynych wcześniej nieujawnionych
(nadciśnienie przewlekle i/lub ciążowe, cukrzyca, trombofilie, choroby naczyniowe układowe)

Ocena ryzyka nawrotu stwierdzonych zmian łożyskowych w następnych ciążach

Wskazania do specjalistycznego badania łożyskowego

Wskazania matczyne:

 • niepowodzenie położnicze w poprzednich ciążach (większe lub równe 1 samoistne poronienie, obumarcie wewnątrzmaciczne płodu, zgon noworodka lub poród przedwczesny)
 • choroby matczyne: koagulopatie, nadciśnienie tętnicze (przewlekłe i/lub ciążowe, preeklampsja), cukrzyca, poród przedwczesny, poród po terminie, małowodzie/wielowodzie, gorączka lub cechy infekcji, nawracające krwawienie, przedwczesne oddzielenie się łożyska)

Wskazania płodowo-noworodkowe:

 • obumarcie wewnątrzmaciczne lub zgon perinatalny
 • ograniczenia wzrastania płodu (FGR/IUGR/hipotrofia)
 • obrzęk uogólniony płodu
 • zaburzenia neurologiczne u noworodka
 • ciężkie uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego u noworodka
 • punktacja w skali Apgar mniejsze lub równe 3 w 5 min lub niski Apgar w 1 min
 • podejrzenie infekcji
 • wrodzone wady anatomiczne
 • duża ilość smółki w płynie owodniowym i/lub na łożysku

Wskazania łożyskowe:
Jakakolwiek nieprawidłowości budowy łożyska stwierdzone prenatalnie lub po porodzie.