USG 3D/4D

Posiadamy należące do najnowocześniejszych aparaty ultrasonograficzne firmy GE VOLUSON E8 EXPERT  umożliwiające obrazowanie w trybie trójwymiarowym (3D) w czasie rzeczywistym (4D). Badania wykonują specjaliści ginekologii i położnictwa z wieloletnim doświadczeniem w obrazowaniu 3D. Gabinety ultrasonograficzne wyposażone są ponadto w duże, 42-calowe monitory LCD ułatwiające obserwację przebiegu badania pacjentkom i ich rodzinom. Pacjentka otrzymuje opis badania (w języku polskim) zgodny ze standardami wyznaczanymi przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i wiodące ośrodki zagraniczne. Mamy największe doświadczenie na Dolnym Śląsku w pełnym zakresie nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej certyfikowanej i audytowanej (przez Fundację Medycyny Płodowej – FMF – z siedzibą w Londynie) już od 2011 roku.

Diagnostyczne badania ultrasonograficzne, także w projekcji 3D/4D, powinny być wykonywane u wszystkich ciężarnych w następujących okresach ciąży:

11-13. tydzień 6 dni
Ocena anatomii płodu i struktur towarzyszących, ocena markerów aberracji chromosomalnych wad genetycznych i ciężkich powikłań ciąży (w tym w szczególności przezierności karkowej – NT, a także w wybranych przypadkach ocena kości nosowych, przepływu przez przewód żylny i zastawkę trójdzielną, częstości akcji serca płodu i indeksu pulsacji w tętnicach macicznych).

Badanie obejmuje raport ryzyka wad genetycznych oraz, co jest ciągle unikalne w polskich warunkach, raport ryzyka ciężkich powikłań ciąży:

  • stanu przedrzucawkowego/preeklampsji, czyli nadciśnienia ciążowego z powikłaniami (stare nazwy zatrucie ciążowe, gestoza),
  • zahamowania wzrastania płodu/FGR (stare nazwy IUGR, hipotrofia)
  • oraz porodu przedwczesnego.

Identyfikacja pacjentek z podwyższonym ryzykiem tych powikłań pozwala na profilaktyczne leczenie i w konsekwencji znaczące obniżenie ryzyka ich wystąpienia.

Pamiętać także należy, że powikłania te występują w ciąży znacznie częściej niż wady genetyczne, a ich konsekwencje mogą być dramatyczne.

18-22. tydzień
Pełna Dokładna ocena anatomii morfologii płodu (w tym w szczególności serca i dużych naczyń, centralnego i obwodowego układu nerwowego, twarzoczaszki, kręgosłupa, układu moczowego i pokarmowego, kończyn), ale także struktur towarzyszących (pępowiny – w tym liczby naczyń, oraz łożyska, z wykluczeniem łożyska przodującego czy nieprawidłowej inwazji łożyska) to najistotniejsze cechy badania w tym okresie ciąży.

do 24. tygodnia ciąży

Powtórna ocena u wszystkich ciężarnych ryzyka stanu przedrzucawkowego/preeklampsji w oparciu o m. in. pomiar indeksu pulsacji w tętnicach macicznych, oznaczenia biochemiczne i pomiar średniego ciśnienia tętniczego.

28-32. tydzień
Zakres jak w badaniu 18-22. tydzień ciąży z kontrolą Kontrola wewnątrzmacicznego dobrostanu płodu, oceną wydolności łożyska, a także, w uzasadnionych przypadkach, z badaniem dopplerowskim przepływów krwi przez naczynia pępowiny i w wybranych narządach płodu.

35-37. tydzień
Pozwala najprecyzyjniej zakwalifikować ciężarną do sposobu ukończenia ciąży (porodu drogami i siłami natury czy cięcia cesarskiego) dzięki ocenie położenia płodu i jego masy szacunkowej, a także dodatkowo rozstrzygnąć o potrzebie intensyfikacji nadzoru nad dobrostanem płodu, by wskazać optymalny i tym samym najbezpieczniejszy moment na poród.

W tym czasie powinna być dokonywana u wszystkich ciężarnych powtórna ocena ryzyka stanu przedrzucawkowego/preeklampsji w terminie okołoporodowym w oparciu m. in. o oznaczenia biochemiczne i pomiar średniego ciśnienia tętniczego by eliminować możliwość wystąpienia tego powikłania poprzez poród w optymalnym czasie.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych specjalistów.