CennikCENNIK CENTRUM ZDROWIA KOBIETY CORFAMED
obowiązujący od 01.12.2019.

Dni powszednie
 Soboty
Wizyta ginekologiczna 65+ (obejmuje badanie USG)
dla Pacjentek CORFAMEDU*, które ukończyły 65 rok życia
* pacjentka, która od 01.12.2009. do 01.12.2019. była na minimum jednej wizycie ginekologicznej w CORFAMEDZIE
170,-170,-
Wizyta ginekologiczna 18-24 (obejmuje badanie USG)
dla Pacjentek między 18 a 24 rż.
190,- 190,-
Wizyta ginekologiczna (obejmuje badanie USG)210,-210,-
Wizyta ginekologiczna dziewczęca <18 (obejmuje badanie USG ze wskazań)
dla Pacjentek, które nie ukończyły 18 rż.
210,-210,-
Wizyta ginekologicza (z wyjątkiem wizyt 65+) – dr Mazurec250,-250,-
Konsultacja lekarska (po wizycie ginekologicznej lub położniczej w Centrum CORFAMED – m.in. omówienie wyników badań dodatkowych wykonanych w CORFAMEDZIE, korekta zaleconego leczenia)GRATIS
Konsultacja lekarska dla pacjentek spoza CORFAMEDU (nie obejmuje badania ginekologicznego ani USG)100,-
Wizyta położnicza (obejmuje podstawowe badanie USG ze wskazań lekarskich)230,-230,-
Wizyta położnicza (obejmuje podstawowe badanie USG ze wskazań lekarskich) – dr Mazurec250,-250,-
Wizyta położnicza w 41. tygodniu ciąży obejmuje:
– badanie położnicze
– USG – biometria + ocena dobrostanu płodu
– KTG
ciężarne CORFAMEDU**
(gratis USG i KTG)
230,-
ciężarne spoza CORFAMEDU
600,-
Wizyta położnicza w 42. tygodniu ciąży obejmuje:
– badanie położnicze
– USG – biometria + ocena dobrostanu płodu
– KTG
ciężarne CORFAMEDU**
GRATIS
ciężarne spoza CORFAMEDU
600,-
Specjalistyczne badanie łożyska (placentologiczne) z raportem klinicznym ryzyka ciężkich powikłań ciąży i chorób układu krążenia – ze wskazań lekarskich
dowiedz się więcej >>>
GRATIS**
ze wskazań lekarza CORFAMEDU
Wizyta ginekologiczna zabiegowa (dopłata do ceny zabiegów ambulatoryjnych) obejmuje badanie USG i kwalifikacje do zabiegu
UWAGA: w naszej placówce używamy wyłącznie najbezpieczniejszych dla Pacjentek, jednorazowych, sterylnych narzędzi medycznych
290,-x
Wizyta położnicza pierwszorazowa (pierwsza w Centrum w aktualnej ciąży) po ukończonym 14 tygodniu (obejmuje podstawowe badanie USG ze wskazań lekarskich oraz kompleksowy audyt dotychczasowego przebiegu ciąży)370,-370,-
** ciężarne będące pod naszą opieką przez całą ciążę (wykonane w Centrum CORFAMED minimum USG I, II i III (1 i 2) trymestru oraz minimum po jednej odpłatnej wizycie położniczej w I, II i III trymestrze)
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
kompleksowa profilaktyczna wizyta ginekologiczna 1 raz/rok, obejmuje:
– badanie ginekologiczne
– USG przezpochwowe
– (obejmuje badanie przepływów/Doppler ze wskazań)
– badanie palpacyjne piersi
– USG piersi
320,-320,-
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA – dr Mazurec 350,- 350,-
Cytologia/LBC oraz test p16/Ki67 oceniane przez eksperta – lekarza cytopatologa, bezpłatna konsultacja specjalisty ginekologaPacjentki
CORFAMEDU*
Pacjentki spoza CORFAMEDU
NOWOŚĆ TEST HPV14 PLUS: HPV14 + TESTp16/Ki67
optymalna profilaktyka raka szyjki macicy raz na 3 lata
400,-450,-
TEST POŁĄCZONY / COTESTING: HPV14 + LBC
profilaktyka raka szyjki macicy raz na 3 lata
200,-250,-
TEST HPV14
test w kierunku czternastu wysokoonkogennych typów HPV z genotypowaniem typu 16 i 18
150,-200,-
CYTOLOGIA PŁYNNA / LBC
profilaktycznie raz na rok (dopłata do wizyty)
80,-130,-
TEST CINtec PLUS
test p16/Ki67 oceny ryzyka stanów przednowotworowych szyjki macicy
250,-**300,-
TEST POŁĄCZONY PLUS / COTESTING PLUS:
HPV14 + LBC + TEST p16/Ki67

najskuteczniejsza profilaktyka dla pacjentek z grup podwyższonego ryzyka raka szyjki macicy
450,-500,-
Kolposkopia z biopsją (biopsja kolposkopowa) – pobranie materiału histopatologicznego z szyjki macicy (biopsja tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy) po ocenie kolposkopowej z oceną histopatologiczną pobranego materiału (cena bez względu na liczbę pobranych wycinków, obejmuje minimum pobranie materiału z kanału szyjki macicy).350,-
+
koszt wizyty zabiegowej
350,-
+
koszt wizyty zabiegowej
Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego/HPV
GARDASIL 9
500,-
cena 1 dawki
550,-
cena 1 dawki
Diagnostyka owulacji (pojedyncze badanie)80,-130,-
Wymaz mikrobiologiczny z pochwy z antybiogramem i mykogramem80,-130,-
Wymaz w kierunku GBS80,-130,-
Wymaz w kierunku Chlamydii trachomatis z kanału szyjki lub cewki moczowej (PCR)130,-180,-
* Pacjentka CORFAMEDU – pacjentka, która w okresie 3 ostatnich lat była na odpłatnej wizycie ginekologicznej lub położniczej w CORFAMEDZIE
** dla Pacjentek z wykonanym w CORFAMEDZIE TESTEM POŁĄCZONYM – LBC + HPV
NOWOŚCICiężarne
CORFAMEDU*
Ciężarne spoza CORFAMEDU
SPECJALISTYCZNE BADANIE ŁOŻYSKA
z raportem klinicznym ryzyka ciężkich powikłań ciąży i chorób układu krążenia
GRATIS
ze wskazań lekarza CORFAMEDU
350,-
TEST RYZYKA PORODU PRZEDWCZESNEGO
obejmuje standaryzowany pomiar długości szyjki macicy (CL) oraz test biochemiczny wydzieliny pochwowej (PartoSure)
350,-400,-
* ciężarne będące pod naszą opieką przez całą ciążę (wykonane w Centrum CORFAMED minimum USG I, II i III trymestru oraz minimum po jednej odpłatnej wizycie położniczej w I, II i III trymestrze); warunkiem wykonania badania jest dołączenie do przesłanego łożyska skierowania wypełnionego przez lekarza sali porodowej w zakresie danych okołoporodowych.
CENTRUM NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ

BADANIA WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZY
CERTYFIKOWANYCH i AUDYTOWANYCH OD 2012 ROKU
PRZEZ FUNDACJĘ MEDYCYNY PŁODOWEJ (FMF)


aparaty GE Voluson E8 EXPERT
(na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę ”pendrivie”)

PIERWSZY TRYMESTR
NOWOŚCI
USG PRENATALNE PIERWSZEGO TRYMESTRU W CORFAMEDZIE ZAWSZE OBEJMUJE
OCENĘ i RAPORTY FMF RYZYKA WAD GENETYCZNYCH PŁODU ORAZ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY*,
KTÓRE MOŻNA MINIMALIZOWAĆ ZALECAJĄC PROFILAKTYCZNIE LEKI
*CIĘŻKIE POWIKŁANIA CIĄŻY
preeklampsja – nadciśnienie tętnicze z powikłaniami
FGR/IUGR – zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu
poród przedwczesny
TEST POŁĄCZONY PLUS – obejmuje:
TEST NIFTY PRO (najszersze nieinwazyjne badanie genetyczne),
USG PRENATALNE PIERWSZEGO TRYMESTRU ROZSZERZONE (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia),
– badania biochemiczne (KRYPTOR: beta-HCG, PAPPA i PlGF),
MAP (standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego)
dowiedz się więcej >>>
PROMOCJA
2890,-

CENA NIFTY PRO
W PAKIECIE
2200,-
TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS – obejmuje:
USG PRENATALNE PIERWSZEGO TRYMESTRU ROZSZERZONE (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia),
– badania biochemiczne (KRYPTOR: beta-HCG, PAPPA i PlGF),
MAP (standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego)
dowiedz się więcej >>>
690,-
TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY – obejmuje:
USG PRENATALNE PIERWSZEGO TRYMESTRU ROZSZERZONE (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia),
– badania biochemiczne (KRYPTOR: beta-HCG, PAPPA),
MAP (standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego)
dowiedz się więcej >>>
555,-
USG PRENATALNE PIERWSZEGO TRYMESTRU ROZSZERZONE bez badań biochemicznych
badanie USG położnicze (w tym 3D/4D jeśli położenie płodu to umożliwia) przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP/FMF z oceną:
– przezierności karkowej – NT,
– kości nosowej – NB,
– akcji serca płodu – FHR,
– indeksu pulsacji w tętnicach macicznych – UtA PI,
– długości kanału szyjki – eCL,
– opcjonalnie przepływu przez zastawkę trójdzielną – TR,
– opcjonalnie indeksu pulsacji w przewodzie żylnym DV PI
dowiedz się więcej >>>
310,-
TEST NIFTY PRO – najszersze nieinwazyjne badanie genetyczne z krwi ciężarnej wykrywające najczęstsze:
zespoły genetyczne (zespół Downa, Edwardsa, Patau),
trisomie 9, 16 i 22,
aneuploidie innych chromosomów,
– mikrodelecje/delecje i duplikacje,
nieprawidłowości liczby chromosomów płci,
– oraz na życzenie płeć płodu
dowiedz się więcej >>>
2350,-
DRUGI TRYMESTR
USG PRENATALNE DRUGIEGO TRYMESTRU
preferowany 20-22 t.c.
– badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP i FMF z przesiewową diagnostyką układu krążenia płodu (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
– obejmuje dodatkowe markery genetyczne drugiego trymestru
dowiedz się więcej >>>
300,-**
NOWOŚCI
WSZYSTKIM CIĘŻARNYM CORFAMEDU* OFERUJEMY W II TRYMESTRZE
PRZESIEWOWĄ DIAGNOSTYKĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI
w celu zalecenia najbezpieczniejszej opieki nad ciążą
USG PRENATALNE DRUGIEGO TRYMESTRU ROZSZERZONE O OCENĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI (nadciśnienia ciążowego z powikłaniami)
wykonywane w terminie 20-22 t.c.
– badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP i FMF z przesiewową diagnostyką układu krążenia płodu (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia),
– obejmuje markery genetyczne drugiego trymestru,
– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1

obejmuje dodatkowo:

– indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI),
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
590,-**
PAKIET PlGF/sFlt-1
wykonywany w terminie 20-24 t.c. umożliwia wczesne wykrycie ryzyka ciężkich powikłań ciąży i zapobieganie im; obejmuje:
– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1,
– indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI),
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
290,-**
INDEKS sFlt-1/PlGF
– w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
210,-
Ciężarne CORFAMEDU*Ciężarne
spoza
POMIAR DŁUGOŚCI KANAŁU SZYJKI MACICY
co 2 tygodnie między 14-24 t.c.,
– dla pacjentek z podwyższonym ryzykiem samoistnego porodu przedwczesnego przed 34 t.c. w celu kwalifikacji do profilaktyki progesteronem
dowiedz się więcej >>>
100,-
USG SERYJNE
od 26-28 t.c. wykonywane co 2-3 tygodnie,
– diagnostyka konieczna dla ciężarnych ze stwierdzonym podwyższonym ryzykiem zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu FGR/IUGR,
– obejmujące ocenę prawidłowości wzrastania płodu (szacunkową masę płodu),
– badanie przepływów naczyniowych (doppler) m. in. w tętnicy pępowinowej UmA PI,
– z oceną dobrostanu płodu na podstawie kalkulatorów FMF i wydrukiem raportu
150,-**
TRZECI TRYMESTR
Ciężarne CORFAMEDU*Ciężarne
spoza
USG PRENATALNE TRZECIEGO TRYMESTRU 1
w terminie 28-32 t.c. w celu potwierdzenia prawidłowości rozwoju ciąży,
– badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP/FMF (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
dowiedz się więcej >>>
300,-**
NOWOŚCI
CIĘŻARNYM CORFAMEDU* Z PODWYŻSZONYM I POŚREDNIM RYZYKIEM PREEKLAMPSJI
OFERUJEMY W TRZECIM TRYMESTRZE
ROZSZERZONĄ DIAGNOSTYKĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI
w celu zalecenia najbezpieczniejszej opieki nad ciążą
USG PRENATALNE TRZECIEGO TRYMESTRU 1 ROZSZERZONE O OCENĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI (nadciśnienia ciążowego z powikłaniami) dla Pacjentek z wysokim i pośrednim ryzykiem preeklampsji
wykonywane w terminie 30-32 t.c. w celu potwierdzenia prawidłowości rozwoju ciąży oraz oceny ryzyka preeklampsji,
– badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP/FMF (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)

obejmuje dodatkowo:

– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1,
– indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI),
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
– raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
590,-**
PAKIET PlGF/sFlt-1
wykonywany w terminie 30-34 t.c. umożliwia wczesne wykrycie ryzyka ciężkich powikłań ciąży i zapobieganie im. Obejmuje:
– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1,
– indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI),
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
290,-**
INDEKS sFlt-1/PlGF
– w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
210,-
USG PRENATALNE TRZECIEGO TRYMESTRU 2 (35-37 t.c.)
– w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury,
zgodnie z zaleceniami FMF badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
dowiedz się więcej >>>
300,-**
NOWOŚCI
WSZYSTKIM CIĘŻARNYM CORFAMEDU* OFERUJEMY W TRZECIM TRYMESTRZE
PRZESIEWOWĄ DIAGNOSTYKĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI
w celu zalecenia najbezpieczniejszej opieki nad ciążą
USG TRZECIEGO TRYMESTRU 2 ROZSZERZONE O OCENĘ RYZYKA PREEKLAMPSJI (nadciśnienia ciążowego z powikłaniami) dla wszystkich Pacjentek
wykonywane w terminie 35-37 t.c. w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury oraz ryzyka preeklampsji, 
– badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)

obejmuje dodatkowo:

– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1,
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
510,-**
INDEKS sFlt-1/PlGF
w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
210,-
USG DOPPLER – dopłata do USG PRENATALNYCH
a) w terminie od 20 t.c.
b) zależnie od wskazań i wieku ciążowego przepływy – w tętnicach macicznych
– w tętnicy pępowinowej
– w tętnicy środkowej mózgu
– w przewodzie żylnym
c) zalecany szczególnie w ciążach z ryzykiem ciężkich powikłań
dowiedz się więcej >>>
150,-
USG PRENATALNE TRZECIEGO TRYMESTRU 3 (41 t.c.)
– w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury
– badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
GRATIS*
w ramach wizyty
USG PRENATALNE TRZECIEGO TRYMESTRU 4 (42 t.c.)
– w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury
– badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)
GRATIS*
w ramach wizyty
USG POŁOŻNICZE TRÓJWYMIAROWE (3D/4D)***
(na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę”pendrivie”)
GRATISGRATIS
*ciężarne, które są pod nieprzerwaną opieką CORFAMEDU od I trymestru ciąży lub później, gdy wniosły dodatkowe opłaty
**CIĘŻARNE ZGŁASZAJĄCE SIĘ PO RAZ PIERWSZY NA USG W AKTUALNEJ CIĄŻY PO UKOŃCZONYM 14 TYGODNIU WNOSZĄ JEDNORAZOWĄ DOPŁATĘ W KWOCIE 150,-ZŁ
***DOTYCZY TESTU PRZESIEWOWEGO ZINTEGROWANEGO, USG GENETYCZNEGO I TRYMESTRU, USG II i III TRYMESTRU (1 i 2). POMIAR/BADANIE MOŻLIWE DO WYKONANIA W ODPOWIEDNICH WARUNKACH TECHNICZNYCH (M.IN.: WŁAŚCIWE POŁOŻENIE PŁODU, BRAK JEGO NADMIERNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, WYSTARCZAJĄCA „PRZEZIERNOŚĆ” TKANEK), NIEWYKONANIE OZNACZEŃ Z PRZYCZYN NIEZAWINIONYCH PRZEZ LEKARZA NIE STANOWI NIEWYKONANIA UMOWY
NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE GINEKOLOGICZNEJ
PAKIETY PROMOCYJNE / NOWE BADANIA
Cena
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
kompleksowa profilaktyczna wizyta ginekologiczna 1 raz/rok – obejmuje:
badanie ginekologiczne
USG przezpochwowe z kolorowym Dopplerem (ze wskazań)
badanie palpacyjne piersi
i USG piersi
320,-
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA – dr Mazurec 350,-
Pacjentki CORFAMEDU*Pacjentki
spoza
ROZSZERZONY PAKIET PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
– TEST POŁĄCZONY PLUS / COTESTING PLUS

dla pacjentek z podwyższonym ryzykiem raka szyjki macicy
w każdej grupie wiekowej RAZ NA 3 LATA


obejmuje: LBC + HPV14 + TEST CINtec PLUS (test p16/Ki67)
450,-500,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY JAJNIKA 1 (<40 roku życia)
obejmuje: badanie poziomu markerów nowotworowych AFP, HCG, LDH i CA125 oraz specjalistyczne badanie ultrasonograficzne z badaniem przepływów naczyniowych oraz standaryzowaną ocenę ryzyka złośliwości zmiany wg MODELU IOTA
350,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY JAJNIKA 2 (>40 roku życia)
obejmuje: badanie ROMA (ocena poziomu markerów nowotworowych CA125 i HE4 z algorytmem ryzyka raka jajnika) oraz specjalistyczne badanie ultrasonograficzne z badaniem przepływów naczyniowych oraz standaryzowaną ocenę ryzyka złośliwości zmiany wg MODELU IOTA
400,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY JAJNIKA 3 (PEŁNY PANEL BIOCHEMICZNY)
obejmuje: badanie ROMA (ocena poziomu markerów nowotworowych CA125 i HE4 z algorytmem ryzyka raka jajnika), badanie poziomu markerów nowotworowych AFP, HCG i LDH, badanie poziomu markerów dodatkowych CEA, CA 19-9 i CA 72-4 oraz specjalistyczne badanie ultrasonograficzne z badaniem przepływów naczyniowych oraz standaryzowaną ocenę ryzyka złośliwości zmiany wg MODELU IOTA
590,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY BŁONY ŚLUZOWEJ (ENDOMETRIUM) MACICY
obejmuje: biopsję aspiracyjną endometrium z oceną histopatologiczną materiału oraz specjalistyczne badanie ultrasonograficzne z badaniem przepływów naczyniowych
450,-
+
koszt wizyty zabiegowej
SIS / SONO HSG / HISTEROSALPINGOGRAFIA ULTRASONOGRAFICZNA
ginekologiczna tomografia ultrasonograficzna z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych z zastosowaniem kontrastu sterylnym roztworem soli fizjologicznej

* PACJENTKI/CI NIE BEDĄCE/CY PODOPIECZNYMI „CORFAMEDU” WNOSZĄ DODATKOWĄ OPŁATĘ ZA WIZYTĘ GINEKOLOGICZNĄ ZABIEGOWĄ
500,-*
ULTRASONOGRAFIA – APARATY:
VOLUSON E8 EXPERT
Z KOLOROWYM DOPPLEREM I MOŻLIWOŚCIĄ OBRAZOWANIA 3D/4D
Cena
USG ginekologiczne z oceną przepływów naczyniowych (Doppler)150,-
USG piersi
z oceną w klasyfikacji BIRADS USG (zgodnej z oceną mammograficzną)
150,-
USG jamy brzusznej150,-
KTGCena
Zapis z oceną lekarza (dla ciężarnych CORFAMEDU)80,-
ANTYKONCEPCJA
Cena
Wkładka antykoncepcyjna konwencjonalna (5-letnia) + założenie300,- *
Wkładka antykoncepcyjna hormonalna „Mirena” (5-letnia) + założenie1100,- *
Wkładka antykoncepcyjna hormonalna „Kyleena” (5-letnia) + założenie
(NOWOŚĆ m.in. dla kobiet nierodzących)
1100,- *
NOWOŚCI
AMBULATORYJNE ZABIEGI GINEKOLOGICZNE
wykonywane po uprzednim potwierdzeniu wskazań przez lekarza CORFAMEDU
Cena
Kolposkopia z biopsją (biopsja kolposkopowa) – pobranie materiału histopatologicznego z szyjki macicy (biopsja tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy) po ocenie kolposkopowej z oceną histopatologiczną pobranego materiału (cena bez względu na liczbę pobranych wycinków, obejmuje minimum pobranie materiału z kanału szyjki macicy).350,-*
Ocena histopatologiczna z zastosowaniem testu immunohistochemicznego p16 (dopłata)150,-
Pobranie materiału histopatologicznego ze skóry (np. sromu) ze znieczuleniem miejscowym, założeniem szwów i z oceną histopatologiczną pobranego materiału300,-*
Usunięcie polipa szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i z oceną histopatologiczną pobranego materiału
300,-*
Biopsja aspiracyjna błony śluzowej macicy (endometrium) z oceną histopatologiczną pobranego materiału300,-*
Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina (jednostronna) w znieczuleniu miejscowym i założeniem szwów500,-*
SIS / SONO-HSG / HISTEROSALPINGOGRAFIA ULTRASONOGRAFICZNA
ginekologiczna tomografia ultrasonograficzna z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych z zastosowaniem kontrastu sterylnym roztworem soli fizjologicznej z ewentualną  biopsją aspiracyjną błony śluzowej macicy (endometrium) z oceną histopatologiczną pobranego materiału.

(Na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę ”pendrivie”)
.

** PACJENTKI/CI NIE BEDĄCE/CY PODOPIECZNYMI „CORFAMEDU” WNOSZĄ DODATKOWĄ OPŁATĘ ZA WIZYTĘ GINEKOLOGICZNĄ ZABIEGOWĄ
500,-**
Założenie pessara „dr Arabin” (obejmuje cenę pessara)300,-
W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW OZNACZONYCH „*„
DO CENY PRODUKTU NALEŻY DOLICZYC KOSZT WIZYTY GINEKOLOGICZNEJ ZABIEGOWEJ
Cena
Wizyta ginekologiczna zabiegowa (dopłata do ceny zabiegów ambulatoryjnych)
UWAGA: w naszej placówce używamy wyłącznie najbezpieczniejszych dla Pacjentek, jednorazowych, sterylnych narzędzi medycznych
290,-
Cennik pozostałych produktów (w tym badań laboratoryjnych) jest do wglądu w recepcji.