Cennik


CENNIK CENTRUM ZDROWIA KOBIETY CORFAMED


Dni powszednie
 Soboty
Wizyta ginekologiczna 65+ (obejmuje badanie USG)
dla Pacjentek, które od 01.12.2009. do 01.12.2019. były na minimum jednej wizycie ginekologicznej w CORFAMEDZIE i ukończyły 65 rok życia
170,-170,-
Wizyta ginekologiczna 18-24 (obejmuje badanie USG)
dla Pacjentek między 18 a 24 rż.
190,- 190,-
Wizyta ginekologiczna (obejmuje badanie USG)210,-210,-
Wizyta ginekologiczna dziewczęca <18 (obejmuje badanie USG ze wskazań)
dla Pacjentek, które nie ukończyły 18 rż.
210,-210,-
Wizyta ginekologicza (z wyjątkiem wizyt 65+) – dr Mazurec250,-250,-
Konsultacja lekarska (jako kontynuacja wizyty ginekologicznej lub położniczej w Centrum CORFAMED – m.in. omówienie wyników badań dodatkowych wykonanych w CORFAMEDZIE, korekta zaleconego leczenia)GRATIS
Konsultacja lekarska dla pacjentek CORFAMEDU w pozostałych przypadkach100,-
Konsultacja lekarska dla pacjentek spoza CORFAMEDU (nie obejmuje badania ginekologicznego ani USG)150,-
Wizyta położnicza (obejmuje podstawowe badanie USG ze wskazań lekarskich)230,-230,-
Wizyta położnicza (obejmuje podstawowe badanie USG ze wskazań lekarskich) – dr Mazurec250,-250,-
Wizyta położnicza w 41. tygodniu ciąży obejmuje:
– badanie położnicze
– USG – biometria + ocena dobrostanu płodu
– KTG
ciężarne CORFAMEDU*
(gratis USG i KTG)
230,-
ciężarne spoza CORFAMEDU
600,-
Wizyta położnicza w 42. tygodniu ciąży obejmuje:
– badanie położnicze
– USG – biometria + ocena dobrostanu płodu
– KTG
ciężarne CORFAMEDU*
GRATIS
ciężarne spoza CORFAMEDU
600,-
Specjalistyczne badanie łożyska (placentologiczne) z raportem klinicznym ryzyka ciężkich powikłań ciąży i chorób układu krążenia – ze wskazań lekarskich
dowiedz się więcej >>>
GRATIS**
Wizyta ginekologiczna zabiegowa (dopłata do ceny zabiegów ambulatoryjnych) obejmuje badanie USG i kwalifikację do zabiegu
UWAGA: w naszej placówce używamy wyłącznie najbezpieczniejszych dla Pacjentek, jednorazowych, sterylnych narzędzi medycznych
290,-x
Wizyta położnicza pierwszorazowa (pierwsza w Centrum w aktualnej ciąży) po ukończonym 14 tygodniu (obejmuje podstawowe badanie USG ze wskazań lekarskich oraz kompleksowy audyt dotychczasowego przebiegu ciąży)370,-370,-
* ciężarne będące pod naszą opieką przez całą ciążę (wykonane w Centrum CORFAMED minimum USG 1., 2. i 3. trymestru oraz minimum po jednej odpłatnej wizycie położniczej w 1., 2. i 3. trymestrze)
** dla ciężarnych, które w CORFAMEDZIE miały wykonaną pełną diagnostykę prenatalną wydolności łożyska (w 1., 2. i 3. trymestrze)
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
kompleksowa profilaktyczna wizyta ginekologiczna 1 raz/rok, obejmuje:
– badanie ginekologiczne
– USG przezpochwowe obejmuje badanie przepływów/Doppler ze wskazań
– badanie palpacyjne piersi
– USG piersi
320,-320,-
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA – dr Mazurec 350,- 350,-
Cytologia/LBC oraz test p16/Ki67 oceniane przez eksperta – lekarza cytopatologa, bezpłatna konsultacja specjalisty ginekologaPacjentki
CORFAMEDU*
Pacjentki spoza CORFAMEDU
NOWOŚĆ TEST HPV14 PLUS: HPV14 + TEST p16/Ki67
optymalna profilaktyka raka szyjki macicy raz na 3 lata
400,-450,-
TEST POŁĄCZONY / COTESTING: HPV14 + LBC
profilaktyka raka szyjki macicy raz na 3 lata
200,-250,-
TEST HPV14
test w kierunku czternastu wysokoonkogennych typów HPV z genotypowaniem typu 16 i 18
150,-200,-
CYTOLOGIA PŁYNNA / LBC profilaktycznie raz na rok (dopłata do wizyty)80,-130,-
TEST CINtec PLUS test p16/Ki67 oceny ryzyka stanów przednowotworowych szyjki macicy250,-**300,-
TEST POŁĄCZONY PLUS / COTESTING PLUS: HPV14 + LBC + TEST p16/Ki67
najskuteczniejsza profilaktyka dla pacjentek z grup podwyższonego ryzyka raka szyjki macicy
450,-500,-
Kolposkopia z biopsją (biopsja kolposkopowa) – pobranie materiału histopatologicznego z szyjki macicy (biopsja tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy) po ocenie kolposkopowej z oceną histopatologiczną pobranego materiału (cena bez względu na liczbę pobranych wycinków, obejmuje minimum pobranie materiału z kanału szyjki macicy).350,-
+ koszt wizyty zabiegowej
350,-
+ koszt wizyty zabiegowej
GARDASIL 9
Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego/HPV
500,-
1 dawka
550,-
1 dawka
Diagnostyka owulacji (pojedyncze badanie)80,-130,-
Wymaz mikrobiologiczny z pochwy z antybiogramem i mykogramem80,-130,-
Wymaz w kierunku GBS80,-130,-
Wymaz w kierunku Chlamydii trachomatis z kanału szyjki lub cewki moczowej (PCR)130,-180,-
* Pacjentka CORFAMEDU – pacjentka, która w okresie 3 ostatnich lat była na odpłatnej wizycie ginekologicznej lub położniczej w CORFAMEDZIE
** dla Pacjentek z wykonanym w CORFAMEDZIE TESTEM POŁĄCZONYM – LBC + HPV
NOWOŚCI ciężarne
CORFAMEDU*
pozostałe ciężarne
SPECJALISTYCZNE BADANIE ŁOŻYSKA
z raportem klinicznym ryzyka ciężkich powikłań ciąży i chorób układu krążenia
GRATIS**
350,-
TEST RYZYKA PORODU PRZEDWCZESNEGO
obejmuje standaryzowany pomiar długości szyjki macicy (CL) oraz test biochemiczny wydzieliny pochwowej (PartoSure)
350,-400,-
* ciężarne będące pod naszą opieką przez całą ciążę (wykonane w Centrum CORFAMED minimum USG 1., 2. i 3. trymestru oraz minimum po jednej odpłatnej wizycie położniczej w 1., 2. i 3. trymestrze)
** dla ciężarnych, które w CORFAMEDZIE miały wykonaną pełną diagnostykę prenatalną wydolności łożyska (w 1., 2. i 3. trymestrze)
CENTRUM NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ

BADANIA WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZY
CERTYFIKOWANYCH i AUDYTOWANYCH OD 2012 ROKU
PRZEZ FUNDACJĘ MEDYCYNY PŁODOWEJ (FMF)


aparaty GE Voluson E8 EXPERT
(na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę ”pendrivie”)

PIERWSZY TRYMESTR
NOWOŚCI

USG PRENATALNE 1. TRYMESTRU W CORFAMEDZIE ZAWSZE OBEJMUJE OCENĘ i RAPORT FMF RYZYKA:

  • WAD GENETYCZNYCH PŁODU
  • oraz NIEWYDOLNOŚCI ŁOŻYSKA I PORODU PRZEDWCZESNEGO, KTÓRE MOŻNA MINIMALIZOWAĆ ZALECAJĄC PROFILAKTYCZNIE LEKI
TEST PRENATALNY POŁĄCZONY PREMIUM obejmuje: – TEST NIFTY PRO (najszersze nieinwazyjne badanie genetyczne),
USG PRENATALNE 1. TRYMESTRU PLUS (w tym 3D/4D),
– badania biochemiczne (beta-HCG, PAPPA, PlGF i AFP),
MAP (standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego)
dowiedz się więcej >>>
PROMOCJA
2950,-
CENA NIFTY PRO
W PAKIECIE
2200,-
TEST PRENATALNY ZINTEGROWANY PREMIUM genetyczny i wydolności łożyska obejmuje: – USG PRENATALNE 1. TRYMESTRU PLUS (w tym 3D/4D),
– badania biochemiczne (beta-HCG, PAPPA, PlGF i AFP),
MAP (standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego) dowiedz się więcej >>>
750,-
TEST PRENATALNY ZINTEGROWANY genetyczny i wydolności łożyska obejmuje: – USG PRENATALNE 1. TRYMESTRU PLUS (w tym 3D/4D),
– badania biochemiczne (beta-HCG, PAPPA),
MAP (standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego) dowiedz się więcej >>>
600,-
USG PRENATALNE 1. TRYMESTRU PLUS bez badań biochemicznych
badanie USG położnicze (w tym 3D/4D) przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP/FMF z oceną:
– przezierności karkowej – NT,
– kości nosowej – NB,
– akcji serca płodu – FHR,
– indeksu pulsacji w tętnicach macicznych – UtA PI,
– długości kanału szyjki – eCL,
– opcjonalnie przepływu przez zastawkę trójdzielną – TR i indeksu pulsacji w przewodzie żylnym DV PI dowiedz się więcej >>>
350,-
TEST NIFTY PRO – najszersze nieinwazyjne badanie genetyczne z krwi ciężarnej wykrywające najczęstsze: – zespoły genetyczne (zespół Downa, Edwardsa, Patau),
trisomie 9, 16 i 22,
aneuploidie innych chromosomów,
– mikrodelecje/delecje i duplikacje,
nieprawidłowości liczby chromosomów płci,
– oraz na życzenie płeć płodu
dowiedz się więcej >>>
2350,-
DRUGI TRYMESTR
USG PRENATALNE 2. TRYMESTRU PLUS
preferowany 20-22 t.c.
– badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP i FMF z przesiewową diagnostyką układu krążenia płodu (w tym 3D/4D)
– obejmuje dodatkowe markery genetyczne drugiego trymestru dowiedz się więcej >>>
350,-**
NOWOŚCI
WSZYSTKIM CIĘŻARNYM CORFAMEDU* OFERUJEMY W 2. TRYMESTRZE DIAGNOSTYKĘ NIEWYDOLNOŚCI ŁOŻYSKA w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa ciąży
TEST PRENATALNY 2. TRYMESTRU PREMIUM genetyczny i wydolności łożyska
wykonywany optymalnie w terminie 20-22 t.c.
– badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP i FMF z przesiewową diagnostyką układu krążenia płodu (w tym 3D/4D)

obejmuje dodatkowo:
– dodatkowo markery genetyczne drugiego trymestru,
– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1
– indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI),
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
raport FMF ryzyka preeklampsji uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
650,-**
PAKIET PlGF/sFlt-1 oceny wydolności łożyska
wykonywany w terminie 20-24 t.c. umożliwia wczesne wykrycie ryzyka ciężkich powikłań ciąży i zapobieganie im; obejmuje:
– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1,
– indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI),
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
raport FMF ryzyka preeklampsji uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
290,-**
INDEKS sFlt-1/PlGF oceny wydolności łożyska
– w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
210,-
Ciężarne CORFAMEDU*Ciężarne
spoza
POMIAR DŁUGOŚCI KANAŁU SZYJKI MACICY
co 2 tygodnie między 14-24 t.c.,
– dla pacjentek z podwyższonym ryzykiem samoistnego porodu przedwczesnego przed 34 t.c. w celu kwalifikacji do profilaktyki progesteronem dowiedz się więcej >>>
100,-
USG SERYJNE
od 26-28 t.c. wykonywane co 2-3 tygodnie,
– diagnostyka konieczna dla ciężarnych ze stwierdzonym podwyższonym ryzykiem zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu FGR/IUGR,
– obejmujące ocenę prawidłowości wzrastania płodu (szacunkową masę płodu),
– badanie przepływów naczyniowych (doppler) m. in. w tętnicy pępowinowej UmA PI,
– z oceną dobrostanu płodu na podstawie kalkulatorów FMF i wydrukiem raportu
150,-**
TRZECI TRYMESTR
Ciężarne CORFAMEDU*Ciężarne
spoza
USG PRENATALNE 3. TRYMESTRU 1
w terminie 28-32 t.c. w celu potwierdzenia prawidłowości rozwoju ciąży,
– badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP/FMF (w tym 3D/4D) dowiedz się więcej >>>
350,-**
NOWOŚCI
CIĘŻARNYM CORFAMEDU* Z PODWYŻSZONYM RYZYKIEM NIEWYDOLNOŚCI ŁOŻYSKA OFERUJEMY W 3. TRYMESTRZE DIAGNOSTYKĘ DODATKOWĄ w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa ciąży
TEST PRENATALNY 3. TRYMESTRU 1 PREMIUM dla Pacjentek z podwyższonym ryzykiem niewydolności łożyska
wykonywane w terminie 30-32 t.c. w celu potwierdzenia prawidłowości rozwoju ciąży oraz oceny ryzyka preeklampsji,
– badanie przeprowadzane zgodnie ze standardami PTGP/FMF (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)

obejmuje dodatkowo:
– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1
– indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI),
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
raport FMF ryzyka preeklampsji uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
650,-**
PAKIET PlGF/sFlt-1 oceny wydolności łożyska
wykonywany w terminie 30-34 t.c. umożliwia wczesne wykrycie ryzyka ciężkich powikłań ciąży i zapobieganie im. Obejmuje:
– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1,
– indeks pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI),
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
raport FMF ryzyka preeklampsji uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
290,-**
INDEKS sFlt-1/PlGF oceny wydolności łożyska
– w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
210,-
USG PRENATALNE 3. TRYMESTRU 2 (35-37 t.c.)
– w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury,
zgodnie z zaleceniami FMF badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia) dowiedz się więcej >>>
350,-**
NOWOŚCI
WSZYSTKIM CIĘŻARNYM CORFAMEDU* OFERUJEMY W 3. TRYMESTRZE DIAGNOSTYKĘ NIEWYDOLNOŚCI ŁOŻYSKA w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa ciąży
TEST PRENATALNY 3. TRYMESTRU 2 PREMIUM z oceną wydolności łożyska
wykonywane w terminie 35-37 t.c. w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury oraz ryzyka preeklampsji, 
– badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D, jeśli położenie płodu to umożliwia)

obejmuje dodatkowo:
– oznaczenie poziomu biomarkerów łożyskowych PlGF i sFlt-1,
– standaryzowany pomiar ciśnienia tętniczego (MAP),
raport FMF ryzyka preeklampsji  uwzględniający powyższe parametry w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
550,-**
INDEKS sFlt-1/PlGF z oceną wydolności łożyska
w ocenie bezpieczeństwa ciąży – wyznaczenie zakresu ponadstandardowej opieki nad ciążą oraz najbezpieczniejszego okresu porodu w ciążach z ryzykiem powikłań
210,-
USG DOPPLER – dopłata
a) w terminie od 20 t.c.
b) zależnie od wskazań i wieku ciążowego przepływy – w tętnicach macicznych
– w tętnicy pępowinowej
– w tętnicy środkowej mózgu
– w przewodzie żylnym
c) zalecany szczególnie w ciążach z ryzykiem ciężkich powikłań dowiedz się więcej >>>
150,-
USG PRENATALNE 3. TRYMESTRU 3 (41 t.c.)
– w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury
– badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D)
GRATIS*
w ramach wizyty
USG PRENATALNE 3. TRYMESTRU 4 (42 t.c.)
– w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań do porodu drogami i siłami natury
– badanie obejmuje pełną biometrię płodu z oceną szacunkowej masy płodu, określenie położenia płodu, posadowienia i prawidłowości rozwoju łożyska oraz ilości wód płodowych (w tym 3D/4D)
GRATIS*
w ramach wizyty
USG POŁOŻNICZE TRÓJWYMIAROWE (3D/4D)***
(na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę”pendrivie”)
GRATISGRATIS
*ciężarne, które są pod nieprzerwaną opieką CORFAMEDU od 1. trymestru ciąży lub później, gdy wniosły dodatkowe opłaty
**CIĘŻARNE ZGŁASZAJĄCE SIĘ PO RAZ PIERWSZY NA USG W AKTUALNEJ CIĄŻY PO UKOŃCZONYM 14 TYGODNIU WNOSZĄ JEDNORAZOWĄ DOPŁATĘ W KWOCIE 150,-ZŁ
***DOTYCZY TESTU PRZESIEWOWEGO ZINTEGROWANEGO, USG GENETYCZNEGO I TRYMESTRU, USG 2. i 3.TRYMESTRU (1 i 2). POMIAR/BADANIE MOŻLIWE DO WYKONANIA W ODPOWIEDNICH WARUNKACH TECHNICZNYCH (M.IN.: WŁAŚCIWE POŁOŻENIE PŁODU, BRAK JEGO NADMIERNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, WYSTARCZAJĄCA „PRZEZIERNOŚĆ” TKANEK), NIEWYKONANIE OZNACZEŃ Z PRZYCZYN NIEZAWINIONYCH PRZEZ LEKARZA NIE STANOWI NIEWYKONANIA UMOWY
NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE GINEKOLOGICZNEJ
PAKIETY PROMOCYJNE / NOWE BADANIA
Cena
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
kompleksowa profilaktyczna wizyta ginekologiczna 1 raz/rok – obejmuje:
badanie ginekologiczne
USG przezpochwowe z kolorowym Dopplerem (ze wskazań)
badanie palpacyjne piersi
i USG piersi
320,-
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA – dr Mazurec 350,-
Pacjentki CORFAMEDU*Pacjentki
spoza
ROZSZERZONY PAKIET PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
– TEST POŁĄCZONY PLUS / COTESTING PLUS

dla pacjentek z podwyższonym ryzykiem raka szyjki macicy
w każdej grupie wiekowej RAZ NA 3 LATA

obejmuje: LBC + HPV14 + TEST CINtec PLUS (test p16/Ki67)
450,-500,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY JAJNIKA 1 (<40 roku życia)
obejmuje: badanie poziomu markerów nowotworowych AFP, HCG, LDH i CA125 oraz specjalistyczne badanie ultrasonograficzne z badaniem przepływów naczyniowych oraz standaryzowaną ocenę ryzyka złośliwości zmiany wg MODELU IOTA
350,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY JAJNIKA 2 (>40 roku życia)
obejmuje: badanie ROMA (ocena poziomu markerów nowotworowych CA125 i HE4 z algorytmem ryzyka raka jajnika) oraz specjalistyczne badanie ultrasonograficzne z badaniem przepływów naczyniowych oraz standaryzowaną ocenę ryzyka złośliwości zmiany wg MODELU IOTA
400,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY JAJNIKA 3 (PEŁNY PANEL BIOCHEMICZNY)
obejmuje: badanie ROMA (ocena poziomu markerów nowotworowych CA125 i HE4 z algorytmem ryzyka raka jajnika), badanie poziomu markerów nowotworowych AFP, HCG i LDH, badanie poziomu markerów dodatkowych CEA, CA 19-9 i CA 72-4 oraz specjalistyczne badanie ultrasonograficzne z badaniem przepływów naczyniowych oraz standaryzowaną ocenę ryzyka złośliwości zmiany wg MODELU IOTA
590,-
ROZSZERZONY PAKIET DIAGNOSTYCZNY BŁONY ŚLUZOWEJ (ENDOMETRIUM) MACICY
obejmuje: biopsję aspiracyjną endometrium z oceną histopatologiczną materiału oraz specjalistyczne badanie ultrasonograficzne z badaniem przepływów naczyniowych
450,-
+
koszt wizyty zabiegowej
SIS / SONO HSG / HISTEROSALPINGOGRAFIA ULTRASONOGRAFICZNA
ginekologiczna tomografia ultrasonograficzna z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych z zastosowaniem kontrastu sterylnym roztworem soli fizjologicznej
* PACJENTKI/CI NIEBĘDĄCE/CY PODOPIECZNYMI CORFAMEDU WNOSZĄ DODATKOWĄ OPŁATĘ ZA WIZYTĘ GINEKOLOGICZNĄ ZABIEGOWĄ
500,-*
ULTRASONOGRAFIA – APARATY:
VOLUSON E8 EXPERT
Z KOLOROWYM DOPPLEREM I MOŻLIWOŚCIĄ OBRAZOWANIA 3D/4D
Cena
USG ginekologiczne z oceną przepływów naczyniowych (Doppler)150,-
USG piersi
z oceną w klasyfikacji BIRADS USG (zgodnej z oceną mammograficzną)
150,-
USG jamy brzusznej150,-
KTGCena
Zapis z oceną lekarza (dla ciężarnych CORFAMEDU)80,-
ANTYKONCEPCJA
Cena
Wkładka antykoncepcyjna konwencjonalna (5-letnia) + założenie300,- *
Wkładka antykoncepcyjna hormonalna „Mirena” (5-letnia) + założenie1100,- *
Wkładka antykoncepcyjna hormonalna „Kyleena” (5-letnia) + założenie
(NOWOŚĆ m.in. dla kobiet nierodzących)
1100,- *
NOWOŚCI
AMBULATORYJNE ZABIEGI GINEKOLOGICZNE
wykonywane po uprzednim potwierdzeniu wskazań przez lekarza CORFAMEDU
Cena
Kolposkopia z biopsją (biopsja kolposkopowa) – pobranie materiału histopatologicznego z szyjki macicy (biopsja tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy) po ocenie kolposkopowej z oceną histopatologiczną pobranego materiału (cena bez względu na liczbę pobranych wycinków, obejmuje minimum pobranie materiału z kanału szyjki macicy).350,-*
Ocena histopatologiczna z zastosowaniem testu immunohistochemicznego p16 (dopłata)150,-
Pobranie materiału histopatologicznego ze skóry (np. sromu) ze znieczuleniem miejscowym, założeniem szwów i z oceną histopatologiczną pobranego materiału300,-*
Usunięcie polipa szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i z oceną histopatologiczną pobranego materiału
300,-*
Biopsja aspiracyjna błony śluzowej macicy (endometrium) z oceną histopatologiczną pobranego materiału300,-*
Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina (jednostronna) w znieczuleniu miejscowym i założeniem szwów500,-*
SIS / SONO-HSG / HISTEROSALPINGOGRAFIA ULTRASONOGRAFICZNA
ginekologiczna tomografia ultrasonograficzna z zastosowaniem USG 3D i badaniem przepływów naczyniowych z zastosowaniem kontrastu sterylnym roztworem soli fizjologicznej z ewentualną  biopsją aspiracyjną błony śluzowej macicy (endometrium) z oceną histopatologiczną pobranego materiału.
(Na życzenie Pacjentki możliwość nagrania wybranych fragmentów badania na przyniesionym przez Pacjentkę ”pendrivie”)
** PACJENTKI/CI NIEBEDĄCE/CY PODOPIECZNYMI CORFAMEDU WNOSZĄ DODATKOWĄ OPŁATĘ ZA WIZYTĘ GINEKOLOGICZNĄ ZABIEGOWĄ
500,-**
Założenie pessara „dr Arabin” (obejmuje cenę pessara)300,-
W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW OZNACZONYCH „*„
DO CENY PRODUKTU NALEŻY DOLICZYC KOSZT WIZYTY GINEKOLOGICZNEJ ZABIEGOWEJ
Cena
Wizyta ginekologiczna zabiegowa (dopłata do ceny zabiegów ambulatoryjnych) UWAGA: w naszej placówce używamy wyłącznie najbezpieczniejszych dla Pacjentek, jednorazowych, sterylnych narzędzi medycznych290,-
Cennik pozostałych produktów (w tym badań laboratoryjnych) jest do wglądu w recepcji.