14/12/2018

dr Mazurec na zaproszenie Zarządu PTKiPSM edukuje polskich ginekologów-kolposkopistów na kursie atestacyjnym pod patronatem Europejskiej Federacji Kolposkopowej (EFC) – Kraków 13-14/12/2018

25 kwietnia 2019