05/2020

dr Trzeszcz i dr Mazurec jako członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy edukują polskich ginekologów-kolposkopistów na kursie zaawansowanym