09/2019

dr Trzeszcz i dr Mazurec na zaproszenie Zarządu PTP edukują lekarzy na XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Patologów