10/2020

dr Trzeszcz prezentuje wykład na IV Interaktywnych Warsztatach Tematycznych „OD ROZPOZNANIA DO LECZENIA” w Poznaniu