Innowacyjność i nauka

Specjaliści Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED” , jako jednej z nielicznych placówek prywatnych w Polsce, są zapraszani jako wykładowcy na kierunkowe konferencje, a ich doniesienia naukowe w oparciu o doświadczenia Centrum są kwalifikowane do prezentacji przez Komitety Naukowe prestiżowych kongresów i konferencji. Innowacyjność i nowoczesność diagnostyczno-terapeutyczna Centrum w trosce o zdrowie naszych pacjentek przyczynia się więc także do popularyzacji i szerszego zastosowania najnowocześniejszych metod diagnostycznych i leczniczych.

Rekomendacje ogólnopolskie:

 • KOLPOSKOPIA 2020: PROTOKOŁY KOLPOSKOPOWE
  Podsumowanie Konsensu Ekspertów Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
  Komitet redakcyjny: Robert Jach, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Anna Bartosińska-Dyc, Bartłomiej Galarowicz, Witold Kędzia, Andrzej Nowakowski, Kazimierz Pityński
 • KOLPOSKOPIA 2020: POLSKA NOMENKLATURA KOLPOSKOPOWA
  w oparciu o mianownictwo IFCPC 2011. Podsumowanie Konsensusu Ekspertów Rekomendacje Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
  Komitet redakcyjny: Robert Jach, Maciej Mazurec, Andrzej Nowakowski, Kazimierz Pityński
 • Możliwość odroczenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych u pacjentek z nieprawidłowymi wynikami testów skriningowych w prewencji wtórnej raka szyjki macicy w okresie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2
  Tymczasowe Rekomendacje Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz PTKiPSM
  Komitet redakcyjny: Robert Jach, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Mariusz Zimmer

Dysertacje doktorskie w oparciu o materiał naukowy CZK Corfamed:

 • Martyna Trzeszcz „Zastosowanie testu połączonego plus (cotesting plus) w selekcji pacjentek HSIL+/CIN2+ we wtórnej profilaktyce raka szyjki macicy” – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  2017 – dysertacja doktorska w oparciu o materiał naukowy CZK Corfamed z okresu styczeń 2014 – lipiec 2015, cytologiczne testy p16/Ki67 bezpłatne dla pacjentek, pokryte w 100% ze środków własnych CZK Corfamed przeznaczonych na badawczą innowacyjność diagnostyczno-terapeutyczną.

Zakończone i aktualnie trwające – sfinansowane przez Corfamed (nieodpłatne dla pacjentek) – diagnostyczno-terapeutyczne programy innowacyjne:

 • „Specjalistyczne badanie łożyska w ochronie zdrowia i życia matki i dziecka” – wszystkim ciężarnym Corfamedu fundujemy specjalistyczne badanie łożyska z klinicznym raportem ryzyka powikłań matki i dziecka.
 • „Rola testu p16 w zwiększeniu ochrony przeciwnowotworowej pacjentek we wtórnej profilaktyce raka szyjki macicy” – dodatkowy test dla wszystkich pacjentek Corfamedu po kolposkopii z biopsją (bez dodatkowej opłaty) zwiększający czułość i precyzję badania histopatologicznego, a w konsekwencji ochronę przeciwnowotworową.
 • „Immunocytochemiczny test p16/Ki67 w ocenie ryzyka zmian śródnabłonkowych szyjki macicy dużego stopnia (HSIL)” – dodatkowy test cytologiczny dla wszystkich pacjentek CORFAMEDU po cotestingu, kwalifikującym do kolposkopii, zwiększający wykrywalność zmian przednowotworowych raka szyjki macicy – projekt zakończony w sierpniu 2016r.
 • „Porównanie skuteczności ochrony przeciwnowotworowej różnych testów wykrywających HPV oraz możliwości zastosowania w praktyce samopobrania przez pacjentki materiału z szyjki macicy w profilaktyce wtórnej raka szyjki macicy” – dodatkowy nieodpłatny test w kierunku 30 typów HPV dla wszystkich pacjentek Corfamedu, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik cytologii i pobrano w Corfamedzie wymaz w kierunku 14 typów HPV i które ukończyły 30 rok życia (test finansowany przez Euroimmun Polska) – projekt zakończony w lipcu 2017r., przywrócony w grudniu 2017, zakończony ostatecznie w lipcu 2018.

Publikacje:

 • Stanek J, Biesiada J, Trzeszcz M: „Clinicoplacental phenotypes vary with gestational age: An analysis by classical and clustering methods”. Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Apr;93(4):392-8.
 • Martyna Trzeszcz, Radosław Tymiński: „Badanie placentologicze w dowodzeniu niewinności ginekologa”. Contemporary OB/GYN, Wydanie Polskie, Tom 18, nr 4 (104), Lipiec 2016: 79-83.

Tłumaczenia:

 • Tłumaczenie i redakcja pierwszego w Polsce Atlasu cytologii szyjki macicy na podłożu płynnym: „System Bethesda ciągły rozwój” 2014, dr n. med. Martyna Trzeszcz, konsultacja ginekologiczna lek med. Maciej Mazurec

Wykłady/Prezentacje ustne:

 • Wykład na Konferencji „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2019” Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: „Trzeciorzędowy test p16/Ki67 jako nowe podejście diagnostyczne dla HPV-dodatnich i cytologicznie ujemnych wyników w pierwotnym skriningu HPV-zależnym” – Wrocław 16.11.2019 – Martyna Trzeszcz
 • Wykład na Konferencji „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2019” Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: „Stratyfikacja ryzyka w skriningu rsm w oparciu o progi reakcji klinicznej – analiza interdyscyplinarna” – Wrocław 16.11.2019 – Robert Jach, Maciej Mazurec
 • Wykład na Konferencji naukowo-szkoleniowej „Kobieta w obliczy współczesnej medycyny”, Chorzów 26-28 listopada 2019: „W intymnym świecie prewencji nowotworów HPV-zależnych” – Maciej Mazurec
 • Wykład na Interdyscyplinarnej Sesji Patologii Szyjki Macicy „Nowe spojrzenie na kontrowersje diagnostyczne w erze pierwotnego skriningu HPV”, Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019 – Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec
 • Wykład na Interdyscyplinarnej Sesji Patologii Okresu Okołoporodowego „Postnatalna placentologia kliniczna – od manifestacji klinicznej do diagnozy – wieloparametrowa diagnostyka preeklampsji i FGR”, Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019 – Martyna Trzeszcz
 • Prezentacja ustna na 42. Europejskim Kongresie Cytologii ECC2019, Malmo 16-19 czerwca: „Tertiary p16/Ki67 test as new diagnostic approach for HPV-positive and cytology-negative results in a primary HPV-based cervical cancer screening model” – Martyna Trzeszcz
 • Prezentacja ustna na 42. Europejskim Kongresie Cytologii ECC2019, 16-19, Malmo czerwca: „Abormal cytology result and high-risk HPV status among sexually active young women from an urban area in Poland – prevalence, genotypes and phenotypes characteristic” – Martyna Trzeszcz
 • Wykłady na pierwszych ogólnopolskich warsztatach łożyskopochodnych powikłań ciąży „4 trymestry z placentologią kliniczną – detekcja ryzyka oraz prewencja preeklampsji i FGR” na konferencji FORUM GINEKOLOGII I PERINATOLOGII PRAKTYCZNEJ, Łódź 23-25 maja 2019:
  • Prenatalna placentologia kliniczna – od patologii do manifestacji klinicznej – Martyna Trzeszcz
  • Nowe wyzwania wieloparametrowej diagnostyki 1. trymestru (11-13 t.c.) – populacyjny skrining ryzyka preeklampsji i FGR z następową profilaktyką ASA – Maciej Mazurec
  • Postnatalna placentologia kliniczna od manifestacji klinicznej do diagnozy – Martyna Trzeszcz
 • Wykład na kursie atestacyjnym PTKiPSM-EFC, 14-15 grudnia 2018, Kraków: „Kliniczne implikacje nomenklatury LAST Project 2012, WHO 2014 i Bethesda 2014 w prewencji wtórnej rsm z uwzględnieniem roli biomarkerów HSIL – przewodnik praktyczny” – Maciej Mazurec
 • Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2018” Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: „Kolposkopia, test w kierunku HRHPV i barwienie podwójne p16/Ki67 jako narzędzia selekcji dla mniejszych nieprawidłowości cytologicznych w skriningu raka szyjki macicy” – Wrocław 20.10.2018. – Maciej Mazurec
 • Prezentacja ustna na XXXIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018: „Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining as a triage tools for minor cytological abnormalities in cervical cancer screening” – Maciej Mazurec
 • „p16/Ki67 Workshop Warszawa 2017” – II ogólnopolskie warsztaty interpretacji immunocytochemicznego testu p16/Ki67 we wtórnej prewencji raka szyjki macicy – kurs podstawowy pod patronatem Sekcji Cytologii Klinicznej PTP Wrocław 11.12.2017, wykładowca i trener dr n. med Martyna Trzeszcz
 • „p16/Ki67 Workshop Wrocław 2017” – I ogólnopolskie warsztaty interpretacji immunocytochemicznego testu p16/Ki67 we wtórnej prewencji raka szyjki macicy – kurs podstawowy pod patronatem Sekcji Cytologii Klinicznej PTP Wrocław 20.10.2017, wykładowca i trener dr n. med Martyna Trzeszcz
 • Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2017” Sekcji Cytologii Klinicznej Towarzystwa Patologów:
  „Nowe zastosowanie testu cytologicznego p16/Ki67 w selekcji pacjentek z ryzykiem  HSIL – p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy first-negativity” – Wrocław 21.10.2017. – Martyna Trzeszcz
 • Prezentacja ustna na EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.: „P16/KI67 DOUBLE STAINING FOR TRIAGE POSITIVE RESULTS IN PRIMARY CERVICAL CANCER SCREENING BASED ON DNA HPV TESTING.” – Martyna Trzeszcz
 • Prezentacja ustna na EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.: „P16/KI67-BASED TRIAGE FOR HISTOLOGIC HSIL-RISK WOMEN IN 12-18 MONTHS FOLLOW-UP: P16/KI67 TWICE-POSITIVITY AND COLPOSCOPY FIRST-NEGATIVITY.Maciej Mazurec
 • Prezentacja ustna na 29. Europejskim Kongresie Patologii (ECP 2017), Amsterdam 2-6.09.2017: „Test p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy with biopsy first-negativity: detecting histologic HSIL-risk women in 12-18 months follow-up.” – Martyna Trzeszcz
 • Wykład na wspólnym posiedzeniu szkoleniowo-naukowym białostockich oddziałów Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok 06.12.2016:
  „Zintegrowany wieloczynnikowy skrining raka szyki macicy w optymalizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego” – Maciej Mazurec
 • Prezentacja ustna na 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii we Wrocławiu, 20-22.10.2016:
  „The subclicnical placental preeclampsia – new indication for placental examination in the morphological manifestation” – Martyna Trzeszcz
 • Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2016” Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów:
  „Czy istnieje efektywna metoda skriningu raka szyjki macicy, która optymalizuje korzyści i ograniczenia” – Wrocław 22.10.2016. – Martyna Trzeszcz
 • Wykład na XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Patologów:
  „Medycyna precyzyjna – biomarkery p16 i Ki67 jako narzędzia zarządzania ryzykiem diagnostyczno-terapeutycznym w zaawansowanym skriningu raka szyjki macicy” – Warszawa 04.06.2016:
  • Część 1: Korelacje diagnostyczno-terapeutyczne – Maciej Mazurec
  • Część 2: Dylematy diagnostyczne w praktyce – Martyna Trzeszcz
 • Wykład na I Małopolskich Spotkaniach Ginekologów z Genetykami: „Placentologia – czy współczesne badanie łożyska zbliża nas do trafnej diagnozy?” – Kraków 12.03.2016. – Martyna Trzeszcz
 • Cykl wykładów na konferencji „Niepowodzenia Rozrodu w Ujęciu Interdyscyplinarnym” – Wrocław 26-27.09.2015 – Martyna Trzeszcz:
  • „Patologia poronienia uzbrojonym okiem patologa perinatalnego”
  • „Eksploracja patologii łożyska – angiogeneza łożyskowa, łożyskowa etiologia FGR, PE i IUFD”
  • „Eksploracja patologii łożyska – korelacje kliniczno-patologiczne”
  • „Eksploracja patologii łożyska – wskazania do badania placentologicznego”
 • Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2015” Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów:
  „Porównanie cytologii konwencjonalnej z LBC w cytodiagnostyce zmian śródnabłonkowych szyjki macicy oraz znaczenie barwienia podwójnego” – Wrocław 10.10.2015. – Martyna Trzeszcz
 • Prezentacja ustna na 27 Europejskim Kongresie Patologii w Belgradzie, 09.2015:
  „Triage for HSIL+/CIN2+ in type 16- or/and 18-positive primary HPV-based screening using ICC p16/Ki67 test – a pilot study”. – Martyna Trzeszcz
 • Wykład na zaproszenie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów:
  „Skrining raka szyjki macicy na podłożu płynnym – LBS – jako pomost pomiędzy morfologią a cytopatologią molekularną” – Wrocław 20.03.2015. – Martyna Trzeszcz
 • Wykład na zaproszenie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego:
  „Łożysko – planowanie multidyscyplinarne. Łożyskowe biomarkery PE i FGR w korelacji z obrazem histopatologicznym popłodu.” – Wrocław 11.10.2014. – Martyna Trzeszcz
 • Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2014” Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów:
  „Cytologia płynna szyjki macicy w aspekcie klinicznym.” – Wrocław 18.10.2014. – Martyna Trzeszcz

Doniesienia naukowe:

 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Piotr Barcikowski, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maślak, Agnieszka Zabielska, Monika Duczek, Mateusz Spętany, Michał Jeleń. Abnormal cytology results and high-risk HPV status among sexually active women over the age of 30 from an urban area in Poland – prevalence, genotypes and phenotypes; Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019.
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec. Diastrophic dysplasia – from 1st trimester ultrasonographic prenatal diagnostics to perinatal pathologist report with post mortem imaging – a case report; Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019.
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Karolina Mazurec, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Michal Jelen. Tertiary p16/Ki67 test as new diagnostic approach for HPV-positive and cytology-negative results in a primary HPV-based cervical cancer screening model; 42. Europejski Kongres Cytologii ECC2019, Malmo 16-19.06.2019.
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Michal Jelen. Abormal cytology result and high-risk HPV status among sexually active young women from an urban area in Poland – prevalence, genotypes and phenotypes characteristic; 42. Europejski Kongres Cytologii ECC2019, Malmo 16-19.06.2019.
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec. Rola interdyscyplinarnej diagnostyki pre- i postnatalnej w perinatologii – dysplazja diastroficzna – opis przypadku; Ginekologia i położnictwo interdyscyplinarnie, edycja II, Warszawa 9-10.03.2019.
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. Placental subclinical preeclampsia as a new indication for placental examination in preeclampsia risk pregnant women qualified to acetylsalicylic acid prophylaxis; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 • Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. p16/Ki67-twice-positivity and first-biopsy-negativity in triage HSIL-risk women with ASC-US/LSIL cytology results; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 • Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining as a triage tools for minor cytological abnormalities in cervical cancer screening; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Izabela Kotkowska-Szeps, Aleksander Szeps. DYSPLAZJA DIASTROFICZNA – od prenatalnej diagnostyki 1.trymestru do raportu patologa perinatalnego z obrazowaniem post mortem – opis przypadku; II nagroda za najlepszą prezentacje ustną na Sesji Prac Studenckich na XXXIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13.09.2018.
 • Karolina Mazurec, Julia Rymaszewska, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Agnieszka Zabielska. Do We Still Need the First Trimester Scan in the Cell-free Fetal DNA (cffDNA) Testing Era?; XXX Kongres Ultrasonograficzny EFSUMB XIV Naukowy Zjazd PTU, Poznań
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. P16/KI67 DOUBLE STAINING FOR TRIAGE POSITIVE RESULTS IN PRIMARY CERVICAL CANCER SCREENING BASED ON DNA HPV TESTING. EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. P16/KI67-BASED TRIAGE FOR HISTOLOGIC HSIL-RISK WOMEN IN 12-18 MONTHS FOLLOW-UP: P16/KI67 TWICE-POSITIVITY AND COLPOSCOPY FIRST-NEGATIVITY. EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. Test p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy with biopsy first-negativity: detecting histologic HSIL-risk women in 12-18 months follow-up. ECP, Amsterdam 2-6.09.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. p16/Ki67 test for triage women with histologic HSIL-risk in primary HPV-based cervical cancer screening. ECP, Amsterdam 2-6.09.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. p16/Ki67 double immunostaining in triage of HSIL+ risk women with HPV type 16/18 positive in primary HPV-based screening. Annual Meeting ASCCP 2016, Nowy Orlean, USA, J Low Genit (2016), 21 (Suppl 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Piotr Barcikowski, Agnieszka Zabielska, Marek Maślak, Izabela Kotkowska-Szeps, Krzysztof Bielicki. Precision medicine – p16 and Ki67 biomarkers as management tools. Of diagnostic and therapeutic risk in triage patients for HSIL+ (CIN2+) with positive HRHPV status and ASC-US+ in LBC. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Piotr Barcikowski, Agnieszka Zabielska, Marek Maślak, Izabela Kotkowska-Szeps, Krzysztof Bielicki. Should colpobiopsy be a part of routine colposcopy? Random biopsy and endocervical sampling as colposcopy ancillary procedures in women with HSIL+ (CIN2+) risk.. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Maciej Mazurec, Krzysztof Bielicki, Piotr Barcikowski, Marek Maślak, Martyna Trzeszcz, Michał Jeleń. Early detection of subclinical preeclampsia with endocrine placental biomarkers use – biochemical manifestation. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Krzysztof Bielicki, Piotr Barcikowski, Marek Maślak. The subclicnical placental preeclampsia – new indication for placental examination in the morphological manifestation. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Cytologia czy test p16/Ki67? Porównanie dodatniej wartości predykcyjnej drugorzędowych modeli diagnostycznych w detekcji ryzyka HSIL+/CIN2+ w pierwotnym skriningu raka szyjki macicy opartym o HRHPV. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Zastosowanie wybranych parametrów kontroli jakości Amerykańskiego Towarzystwa Patologów w skriningu przesiewowym raka szyjki macicy na podłożu płynnym z uwzględnieniem statusu HRHPV. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Diagnostyczność materiału pobranego z kanału szyjki macicy za pomocą szczoteczki endo-Cervex-Brush w trakcie kolposkopii z biopsją w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL+/CIN2+. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Czy czas rozszerzyć wskazania do badania placentologicznego? Subkliniczna preeklampsja łożyskowa w manifestacji morfologicznej. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Ograniczony mozaicyzm łożyskowy czy aberracja chromosomalna u płodu? Trisomia 15 chromosomu rozpoznana po badaniu placentologicznym. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Triage for HSIL+/CIN2+ in type 16- or/and 18-positive primary HPV-based screening using ICC p16/Ki67 test – a pilot study. Abstrakt i prezentacja ustna na 27 Europejskim Kongresie Patologii w Belgradzie, Virchows Arch (2015);467(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Placental biomarkers: PlGF, sFlt-1 and sFlt-1/PlGF index can be useful tests in determining gestational hypertension/preeclampsia requiring delivery in preeclampsia risk asymptomatic women. 27 Europejski Kongres Patologii w Belgradzie, Virchows Arch (2015);467(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. A case report of twin reversed arterial perfusion syndrome based on autopsy examination in pregnancy without prior prenatal diagnosis. 26 Europejski Kongres Patologii w Londynie, Virchows Arch (2014);465(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Clinical significance of HPV mRNA detection in double positive (2+ve) co-testing result women for triage of HSIL+ patients – pilot study. 26 Europejski Kongres Patologii w Londynie, Virchows Arch (2014);465(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. A case report of trisomy 15 detected in paraffin-embedded villous tissue based on microscopic placental findings in stillborn twin gestation without prior prenatal screening for chromosomal abnormalities – the last chance to detection. 13 Światowy Kongres Medycyny Płodowej FMF (The Fetal Medicine Foundation) – Nicea, Francja.