lek. Izabela Kotkowska-Szeps

specjalista ginekolog-położnik

Studia i specjalizacje:

2010 – uzyskała specjalizację II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii

2000 – uzyskała specjalizację I stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii

1995 – ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

Od 2000r. nieprzerwanie współpracuje z Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED”

2001-2008 – zdobywała doświadczenie zawodowe, pracując na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz dyżurując w Katedrze i Klinice Rozrodczości i Położnictwa Akademii Medycznej przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu.

1995-2000 – pracowała na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz dyżurowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamińskiego we Wrocławiu.

Wykształcenie dodatkowe, kursy specjalistyczne:

Certyfikaty umiejętności wykonywania badań USG płodu oraz ginekologicznych

wydane przez The Fetal Medicine Foundation – Fundację Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie (ID FMF Operatora 102960) – Certificates of Competences – certyfikaty umiejętności z oprogramowaniem statystycznym FMF:

 • „Cervical assessment” – badanie kanału szyjki macicy z pomiarem jego długości – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2012 – „Cervival assessment” – CL – ocena kanału szyjki macicy

pod patronatem innych organizacji:

 • 2011 – ,,Diagnostyka ultrasonograficzna wad serca i gruczołu sutkowego”
 • 2006 – ,,Ultrasonografia – kurs indywidualny”
 • 1998 – ,,Diagnostyka USG w ginekologii i położnictwie”

Certyfikaty umiejętności wykonywania badań USG gruczołów piersiowych:

 • 1999 – ,,Kompleksowa diagnostyka obrazowa schorzeń sutka”

Certyfikat umiejętności wykonywania badań kolposkopowych:

 • 2006 – kurs i egzamin „Certficate of Basic Skills in Colposcopy” – zorganizowany przez EFC (European Federation for Colposcopy and Pathology of LFGT) i PTKiPSM (Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy).

Certyfikaty umiejętności wykonywania badań endoskopowych macicy:

 • 2006 – „Endoskopia ginekologiczna-kurs indywidualny”.

Certficates of Attendances – certyfikaty ukończenia kursów teoretycznych FMF (rok/nazwa):

 • 2012 – „Basic fetal echocardiography”;
 • 2012 – „Fetal echocardiography”;
 • 2012 – „Antenatal surveillance – Doppler ultrasound”;
 • 2012 – „Cervical assessment”;
 • 2012 – „The 11-13 weeks scan”;

Inne kursy:

2011 – V Kongres Akademii po Dyplomie – Ginekologia

2010 – „Diagnostyka dopplerowska w położnictwie i ginekologii’’- Mazurska Szkoła USG

2010 – Kongres – ,,Ginekologia – nowe trendy’’

2008 – III Sympozjum – „Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii”

2008 – Międzynarodowy Kongres „Rak Jajnika”

2007 – „Ginekologia dziecięca i okresu dojrzewania”

2006 i 2007 – „Niepłodność męska”

2006 – „Promocja zdrowia”

2006 – „Endokrynologia ginekologiczna z elementami ginekologii wieku rozwojowego”

2006 – „Choroby przenoszone drogą płciową”

2006 – „Ginekologia 2006 – Standardy postępowania, najnowsze doniesienia”

2002 – „Stany naglące położniczo-ginekologiczne”

2002 – „Patologia ciąży i porodu”

2002 – „Trombofilia w położnictwie i ginekologii”

2001 – „Szkoła osteoporozy”

Wyróżnienia:

2002 – honorowy tytuł „Lekarz Przyjacielem Kobiety” – przyznany przez czytelniczki „Twojego Stylu”