Aby wejść na stronę proszę zapoznać się z treścią poniżej

KOMUNIKAT DLA PACJENTEK

Drogie Panie,

nasze Centrum udziela świadczeń zdrowotnych w trybie dotychczasowym z zachowaniem wszystkich racjonalnych, uzasadnionych epidemiologiczne środków i sposobów zachowań wobec ogłoszonego stanu pandemicznego, uwzględniając kierunkowe polskie rekomendacje.
Wiedza i świadomość to jedyne parametry, które pozwolą nam funkcjonować w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Strach i panika są absolutnie nieuzasadnione.

Pandemia będzie trwała minimum kilka, prawdopodobniej kilkanaście tygodni, a opinie ekspertów wskazują, że nawet kilka miesięcy. Musimy nauczyć się żyć z wirusem i konsekwentnie chronić najsłabszych - osoby starsze oraz z chorobami współistniejącymi.

Pozostałe osoby nie są wolne od możliwości zakażenia, ale konsekwencje infekcji będą dla nich najprawdopodobniej niezauważalne (infekcja bezobjawowa) lub niegroźne dla zdrowia i życia (objawy infekcji dróg oddechowych).

Dystans do nieadekwatnych reakcji, niepotwierdzonych informacji, fake-newsów i wsparcie opiniami profesjonalistów-ekspertów pozwolą przejść przez pandemię w możliwie spokojny sposób.

Wszystkie Pacjentki zgłaszające się do nas na wizytę prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami oraz ich bezwzględne przestrzeganie:

W przeddzień wizyty proszę odpowiedź na dwa poniższe pytania:

 • Czy ma Pani podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37 st. C i/lub niewyjaśnione: wyraźne ogólne osłabienie, objawy infekcji dróg oddechowych (szczególnie suchy kaszel, duszność), utratę apetytu, bóle mięśniowe, zaczerwienienie oczu, biegunkę lub wymioty?
  • Jeśli tak, i dotyczy to wizyty profilaktycznej, proszę zostać w domu i ewentualnie skonsultować się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym. Proszę odwołać wizytę i zarejestrować się po ustąpieniu objawów.
  • Jeśli tak, i dotyczy to wizyty związanej z dolegliwościami ginekologiczno-położniczymi, proszę skontaktować się telefonicznie z rejestracją celem ustalenia terminu telekonsultacji (wymagana przedpłata – patrz cennik).
 • Czy w ciągu ostatnich 3 tygodni miała Pani styczność z osobami przebywającymi na kwarantannie (także z powodu powrotu z zagranicy), lub które miały kontakt z takimi osobami do 3 tygodni przed spotkaniem z Panią?
  • Jeśli tak, i dotyczy to wizyty profilaktycznej, proszę przełożyć wizytę o 3 tygodnie.
  • Jeśli tak, i dotyczy to wizyty związanej z dolegliwościami ginekologiczno-położniczymi, proszę skontaktować się telefonicznie z rejestracją celem ustalenia terminu telekonsultacji (wymagana przedpłata – patrz cennik).
Zalecenia w dniu wizyty:
 • Powtórna ocena samopoczucia ogólnego, uwzględniająca szczególnie objawy infekcji dróg oddechowych
 • Przed wyjściem z domu pomiar temperatury ciała, jeśli wskaże wartość powyżej 37 st. C:
  • bezwzględne pozostanie w domu i odwołanie wizyty (jeśli dotyczy to wizyty profilaktycznej) – obserwacja oraz ewentualna konsultacja telefoniczna ze swoim lekarzem rodzinnym,
  • jeśli wizyta miała być związana z dolegliwościami ginekologiczno-położniczymi – kontakt telefoniczny z rejestracją celem ustalenia terminu telekonsultacji (wymagana przedpłata – patrz cennik)
  • jeśli wizyta dotyczy dolegliwości ostrych (np.: obfite krwawienie, ból, czynność skurczowa w ciąży) proszę zgłosić się niezwłocznie do szpitala ginekologiczno-położniczego z oddziałem zakaźnym, nie korzystając ze środków komunikacji publicznej.
 • W razie pogorszenia samopoczucia ogólnego w ciągu dnia w dniu wizyty, rezygnacja z wizyty + zalecenia wymienione w punkcie powyżej.
Zalecenia w trakcie wizyty w naszym Centrum

W trosce o nasze Pacjentki i nasz Personel, stosownie do zaleceń Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, wprowadzamy ponadstandardowe zalecenia bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Pacjentki, które zgłaszają się do naszego Centrum po raz pierwszy, prosimy o kontakt e-mailowy – prześlemy Wam Formularz rejestracyjny i Oświadczenie, dokumenty konieczne do wypełnienia przed pierwszą wizytą. Wypełnicie je komfortowo w domu i po przesłaniu do nas ich skanu lub zdjęcia, ograniczycie swój kontakt w Recepcji do niezbędnego minimum (postępowanie zalecane).
Dotyczy to także pacjentek, które nie aktualizowały Formularzy i Oświadczeń od czasu obowiązywania Rozporządzenia RODO.

Możecie dodatkowo dokonać przedpłaty za wizytę przelewem (dane do przelewu dostępne są w zakładce Kontakt na naszej stronie www.corfamed.pl), co dodatkowo ograniczy czas Waszego kontaktu w Recepcji (postępowanie zalecane).
 • Wizyty w naszym Centrum w czasie ogłoszonej pandemii odbywają się bez osób towarzyszących, w tym dzieci, poza opiekunem prawnym Pacjentki nieletniej.
 • W przypadku posiadania przez Pacjentkę własnej maseczki proszę ją bezwzględnie zdjąć przed wejściem do Centrum, dotyczy to także rękawiczek medycznych, minimalizujemy ryzyko transmisji infekcji.
 • Na życzenie pacjentek po umyciu rąk oferujemy rękawiczki foliowe.
 • Wszystkie Pacjentki wchodzące i przebywające w Corfamedzie (zalecenie dotyczy to także personelu) zobowiązane są bezpośrednio po wejściu, przed Recepcją, po pobraniu od Położnej dyżurnej, założyć maseczkę ochronną, po instrukcji właściwego zakładania przez Położną, utrzymując ją w ochronie twarzy do czasu wyjścia z Corfamedu.
 •  Po założeniu maseczki należy bezzwłocznie umyć (w przedsionku toalety) lub zdezynfekować dłonie (w przypadku dostępności) bez wcześniejszego dotykania nimi jakichkolwiek powierzchni (nie dotyczy uruchomienia wody – najbezpieczniej łokciem i pobrania mydła – najbezpieczniej grzbietową stroną dłoni).
 • Proszę nie zamykać drzwi do przedsionków toalet, ograniczając dotykanie klamek.
 • Zalecamy wchodzenie i przebywanie w przedsionkach toalet pojedynczo.
 • Zalecamy zajmowanie oznaczonych miejsc w poczekalniach – nasze duże, przestronne poczekalnie pozwalają na utrzymanie bezpiecznej odległości 2 m między pacjentkami, co minimalizuje ryzyko przeniesienia infekcji.
 • Na życzenie oferujemy przebywanie w wydzielonym pomieszczeniu.
 • W trakcie wchodzenia do gabinetu i jego opuszczania proszę czekać na otwarcie/zamknięcie drzwi przez lekarza/położną.
 • Zalecamy utrzymywanie najbezpieczniejszej odległości 2 m w czasie obsługi w Recepcji, a w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych stosownie do wymagań świadczenia, stosując się do zaleceń personelu medycznego.
 • Do odwołania przyjmujemy tylko płatności bezgotówkowe.
 • Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zaleceń Położnych w Recepcji.
Drogie Panie, w związku z zalecanym maksymalnym skracaniem ambulatoryjnych wizyt ginekologicznych i położniczych w okresie epidemii do niezbędnego minimum, prosimy o przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania:
 • Termin ostatniej miesiączki (jeśli Pani miesiączkuje).
 • Czy od ostatniej wizyty w naszym Centrum zaszły istotne zmiany w Pani stanie zdrowotnym (w tym zabiegi operacyjne, uczulenia na leki, zdiagnozowane choroby przewlekłe, nowe przyjmowane leki)?
 • Jakie dolegliwości są przyczyną wizyty? Od kiedy się pojawiły? Czy wywołała ją określona sytuacja? Czy nasilają się w określonych okolicznościach?
Takie przygotowanie zdecydowanie usprawni przebieg wizyty.

Odpowiedzialność za nas wszystkich, wzajemne zrozumienie i mobilizacja do przestrzegania koniecznych ograniczeń oraz dyscyplina to narzędzia zbliżające do zachowania naszego bezpieczeństwa.

Zalecenia specjalne:
 • Pacjentki powyżej 65 r.ż., jeśli wizyta nie jest bezwzględnie konieczna ze względu na bieżące dolegliwości lub pilną konieczność podjęcia decyzji odnośnie dalszych działań diagnostyczno-terapeutycznych, rekomendujemy odroczenie wizyty.
 • Pacjentkom poniżej 65 r.ż., którym aktualnie przypada kontrola profilaktyczna po 6 miesiącach terapii hormonalnej (w tym antykoncepcyjnej), i które nie mogą zgłosić się do Centrum lub mają obawy związane z przemieszczaniem się, oferujemy wyjątkowo i tymczasowo TeleReceptę (szczegóły w Cenniku) - konsultację bez bezpośredniego kontaktu z lekarzem, z kwalifikacją do kontynuacji terapii oraz wypisaniem E-recepty na stosowany lek w 3-miesięcznej terapii, jeśli od ostatniej wizyty minęło nie więcej niż 9 miesięcy.
 • W przypadku, gdy od ostatniej kontroli ginekologicznej minęło 12 miesięcy usługa TeleRecepty nie jest możliwa. Jesteśmy odpowiedzialni za Wasze zdrowie - brak kontroli ginekologicznej dłużej niż 12 miesięcy nie jest zalecany.
 • Pacjentkom z dolegliwościami ginekologicznymi lub położniczymi, które nie mogą stawić się na wizycie w Centrum oferujemy TeleKonsultację, a dla Pań preferujących kontakt wzrokowy z lekarzem WideoKonsultację (szczegóły w Cenniku). Tele- i WideoKonsultacje umożliwiają po kontakcie z lekarzem i konsultacji, otrzymanie E-recepty i E-zwolnienia, w wyjątkowych sytuacjach także po upływie 12 miesięcy od ostatniej kontroli..
 • W trybie Telekonsultacji nieodpłatnej powinny odbywać się wszystkie konsultacje wyników badań Pacjentek CORFAMEDU wykonanych w Centrum.
 • Wyniki badań laboratoryjnych, takich jak cytologia płynna/LBC, HPV, testu p16/Ki67 i ekspertyzy cotestingowe, wykonanych w Centrum proszę odbierać w trybie on-line, do pozostałych wyników otrzymujecie Panie własny zakodowany dostęp on-line.
UWAGA
Drogie Panie, w związku z koniecznością minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego dla Was i naszego Zespołu poprzez wykluczenie możliwości zgłoszenia się pacjentki, u której nie przeprowadzono wywiadu epidemiologicznego, ograniczyliśmy do odwołania rejestrację on-line i za pośrednictwem Znanego Lekarza.
Zapraszamy do rejestracji telefonicznej, a w przypadku problemów z jej uzyskaniem, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na naszej stronie www.corfamed.pl, lub za pośrednictwem sms-a na numery telefonów 601 169 082 lub 601 423 382 z podaniem Waszego numeru telefonu oraz preferowanych godzin kontaktu - oddzwonimy możliwie najszybciej.
Powyższe dotyczy także osób, które chciałyby zarejestrować się osobiście w naszym Centrum.

INFORMACJE DLA PAŃ W CIĄŻY
Zgodnie z ostatnimi stanowiskami uznanych instytucji i towarzystw naukowych, w tym CDC, ACOG, RCOG:
 • Kobiety w ciąży nie są bardziej narażone na infekcję wirusem SARS-CoV-2 ani przebieg infekcji nie jest poważniejszy niż u kobiet nie będących w ciąży.
 • Infekcja wirusem nie jest przenoszona z matki na płód.
 • Mleko matki jest wolne od wirusa.

Eksperci zastrzegają, że wiedza odnośnie wirusa SARS-CoV-2 u kobiet w ciąży ciagle jest oparta na niewielkiej liczbie dostępnych badań.

Na bieżąco monitorujemy wszytskie dostępne informacje i zalecenia światowych towarzystw naukowych o najwyższym uznanym autorytecie


Pozostajemy do Waszej dyspozycji, tym bardziej w tym trudnym czasie
Dyrekcja i Zespół Centrum Zdrowia Kobiety CORFAMED
Przejdź do strony