dr n. med. Martyna Trzeszcz

specjalista patomorfolog

konsultant

Honorowy Master of Colposcopy PTKiPSM

Konsultant w zakresie patologii cytopatologii ginekologicznej
oraz patologii perinatalnej i placentologii klinicznej

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

Członkini Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów

O mnie…
Jestem miłośniczką natury (członkini WWF) i zdrowego stylu życia, wegetarianką, aktywnie realizującą się w sztuce kulinarnej.
Aktywnie uprawiam tenis ziemny i narciarstwo.

Studia i specjalizacje lekarskie:

2012-2017 – staż specjalizacyjny w Zakładzie Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

2011-2012 – staż specjalizacyjny w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

2004-2010 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu

Uzyskane stopnie naukowe:

2017 – doktor nauk medycznych na podstawie dysertacji pt. „Zastosowanie testu połączonego plus (cotesting plus) w selekcji pacjentek HSIL+/CIN2+ we wtórnej profilaktyce raka szyjki macicy”

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

2018 – staż specjalistyczny w zakresie patologii perinatalnej w europejskim centrum zaawansowanej diagnostyki pediatrycznej i perinatalnej w Sheffield Children’s Hospital NHS Foundation, Sheffield, UK

od 2017 – współpraca z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu w zakresie patologii perinatalnej i placentologii klinicznej

2013 – staż specjalistyczny w Cincinnati Children’s Hospital Medical Centre CCHMC, Cincinnati, USA

2012 – 2017 – lekarz rezydent w Zakładzie Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

od 2011 – nieprzerwana współpraca z Centrum Zdrowia Kobiety „Corfamed” Sp. z o.o. w zakresie konsultacji cytopatologicznych i histopatologicznych

2011-2012 – lekarz rezydent w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Nagrody i wyróżnienia:

2017 – nagroda Europejskiego Towarzystwa Patologów (ESP), sponsorowany specjalistyczny staż w zakresie patologii perinatalnej w ramach programu „Giordano Fellowship” w europejskim centrum zaawansowanej diagnostyki pediatrycznej i perinatalnej w Sheffield (UK). 

Wykształcenie dodatkowe (poza programem specjalizacji):

Staże zagraniczne, kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty w zakresie patologii perinatalnej, w tym w zakresie diagnostyki łożyska (placentologii)

 • 2019
  • „Hands-on cardiac morphology course”, Royal Brompton Hospital, Imperial College London
 • 2017
  • „Advances in Fetal Medicine Course”, The Fetal Medicine Foundation, Londyn
 • 2016
  • Workshop „Interactive Paediatric Pathology” na „Basel Seminars in Pathology: Paediatric and Genetics”, Szpital Uniwersytecki w Bazylei, Szwajcaria
  • „Advances in Fetal Medicine Course”, The Fetal Medicine Foundation, Londyn
 • 2014
  • International Federation of Placenta Associations (IFPA) and European Placenta Group (EPG) Conference, Paryż, Francja
   Workshops:
   • Advances in placental imaging
   • Biomarkers of pregnancy pathologies
   • Animal models to study pregnancy pathologies
   • Genetics and epigenetics
   • Placenta and stillbirth and IUGR
   • New approaches to study human placenta exposure to xenobiotics
  • Practical Approach to Placentas Pathology, The Harvard Medical School, Boston, USA
  • 2014 Human Placenta Workshop, Queen’s University, Kingston (ON), Kanada
 • 2013
  • staż specjalistyczny w Cincinnati Children’s Hospital Medical Centre CCHMC, Cincinnati, USA
  • „Advances in Fetal Medicine Course”, The Fetal Medicine Foundation, Londyn

Kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty w zakresie cytopatologii i histopatologii szyjki macicy, kolposkopii i nowotworów HPV-zależnych:

 • 2018
  • Kurs atestacyjny PTKiPSM-EFC, Kraków, 14-15 Grudnia
 • 2017
  • „CINtec PLUS Cytology Refresher Interpretation Training”, Roche Diagnostics International Limited, Switzerland
 • 2016
  • Indywidualne szkolenie „CINtec PLUS Cytology Interpretation Training”, Roche Diagnostics Limited, Burgess Hill, UK
 • 2015
  • XII International Workshop of Lower Genital Tract Pathology „HPV diseases and cervical cancer: taking stock of the present and planning for the future.”, Rzym, Włochy
  • ECM Course: „HPV Disease of The Lower Genital Tract for Pathologists.”
 • 2014
  • American Society of Cytopathology (ASC) Practical Hands-on Workshops, Dallas, USA
   • Glandular Lesions In Cervicovaginal Cytology: Patterns and Pitfalls in Various Methodologies
   • Atypical Epithelial Cells, ASC and AGC: Difficult Interpretations with Challenging Differentials
   • Primary HPV Screening – Pros, Cons and Implications for Clinical Practice
   • Cervical Cytology Updates: ASCCP Management Guidelines for Abnormal Results, HPV Primary Screening Guidelines, and Challenging Case Examples
   • Selected Common but Challenging Pap Test Interpretations, Management Guidelines and Histopathologic Correlation
   • Use of HPV Results as a Quality Monitor in the Laboratory and for Education of Cytopathology Fellows
   • The 'Elusive’ HSIL: Analyses of Liquid-based Pap Test Immediately Preceding Histologically-proven HSIL
   • Current Issues 2: Bethesda 3: What’s New in Gynecologic Cytology
   • Glandular Lesions of Uterine Cervix – Updates from the World Health Organization Terminology Consensus – 2014
   • Problems Encountered in Biopsies of the Gynecologic Tract
   • Quality Indicators in Gynecologic Cytology: Recommendations for Best Practices
   • The Digital Colposcopy
   • Biomarkers in Gynecologic Cytology and Biopsies: Use, Misuse and Abus
   • Improving FNA Technique with an Introduction to US Guidance
  • 26th Annual Advances in Cytology, The Harvard Medical School, Boston, USAGynecologic and Obstetric Pathology for Practicing Pathologist, The Harvard Medical School, Boston, USA
  • HPV and Cervical Cancer, The German Research Cancer Center (DKFZ) and Tubingen University, Heidelberg, Niemcy
  • Diagnostic Problems in Cytology with Histological Correlation for Pathologists and Cytopathologists, Updates in Pathology pod patronatem naukowym The Harvard Medical School i CMKP, Warszawa
  • Cervical Cytology in BD SurePathTM LBC Cervical Specimens, PTP, Warszawa
 • 2013
  • HPV-related Cancers and Diseases, European Research Organization on Genital Infection and Neoplasia, Paryż, Francja
  • The Comprehensive Colposcopy Course, European Research Organization on Genital Infection and Neoplasia Conference EUROGIN 2013, Florencja, Włochy
 • 2011 Cytological Examination of Pre-cancer Stages and Cancer in Cervix of the Uterus, The Bethesda System Course, USK Wrocław

Kursy specjalistyczne w zakresie medycyny płodowej

pod patronatem The Fetal Medicine Foundation – Fundacji Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie – ID FMF Operatora 116635:

Certificates of Attendances – certyfikaty ukończenia kursów teoretycznych FMF (rok/nazwa):

 • 2014 – Certificate of Attendances in 13th World Congress In Fetal Medicine, FMF, Nicea, Francja
 • 2013 – „The 11-13 weeks scan”

Warsztaty w zakresie cytopatologii tarczycy i piersi oraz technik pobierania materiału biopsyjnego

 • 2014
  • American Society of Cytopathology (ASC) Practical Hands-on Workshops, Dallas, USA
   • Traps and Tips in Daily FNA Cytology Practice
   • Improving FNA Technique with an Introduction to US Guidance
   • An Integrated Cytopathology and Surgical Pathology Approach to Solve Difficult Breast Pathology Cases
   • Liquid-based Cytology for Thyroid FNA
   • Emerging Technologies in Cytopathology: Next Generation Sequencing, Digital Pathology and iPhone Solutions

Udział w licznych kierunkowych kongresach i sympozjach zagranicznych

Działalność naukowa:

 • Tłumaczenie i redakcja pierwszego w Polsce Atlasu cytologii szyjki macicy na podłożu płynnym: „System Bethesda ciągły rozwój” – 2014
 • Aktywny udział w tworzeniu nowego atlasu on-line cytologii ginekologicznej Amerykańskiego Towarzystwa Cytopatologii („2014 Bethesda Web site Atlas”) w ramach badania BIRST I
 • Publikacje:
 1. Stanek J, Biesiada J, Trzeszcz M: „Clinicoplacental phenotypes vary with gestational age: An analysis by classical and clustering methods”. Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Apr;93(4):392-8.
 2. Martyna Trzeszcz, Radosław Tymiński: „Badanie placentologicze w dowodzeniu niewinności ginekologa”. Contemporary OB/GYN, Wydanie Polskie, Tom 18, nr 4 (104), Lipiec 2016: 79-83.
 3. Martyna Trzeszcz: „Ocena łożyska po porodzie”. Ginekologia po Dyplomie. 2019;2,90-97
 • Prezentacje ustne/Wykłady:
 1. Wykład na Konferencji „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2019” Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: „Trzeciorzędowy test p16/Ki67 jako nowe podejście diagnostyczne dla HPV-dodatnich i cytologicznie ujemnych wyników w pierwotnym skriningu HPV-zależnym” – Wrocław 16.11.2019 – Martyna Trzeszcz
 2. Wykład na konferencji „Ginekologia i położnictwo na codzień”: „Placentologia – ocena popłodu przez patologa perinatalnego” – Wrocław 3-5.10.2019 – Martyna Trzeszcz
 3. Wykład na Interdyscyplinarnej Sesji Patologii Szyjki Macicy „Nowe spojrzenie na kontrowersje diagnostyczne w erze pierwotnego skriningu HPV”, Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019 – Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec
 4. Wykład na Interdyscyplinarnej Sesji Patologii Okresu Okołoporodowego „Postnatalna placentologia kliniczna – od manifestacji klinicznej do diagnozy – wieloparametrowa diagnostyka preeklampsji i FGR”, Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019 – Martyna Trzeszcz
 5. Prezentacja ustna na 42. Europejskim Kongresie Cytologii ECC2019, Malmo 16-19 czerwca: „Tertiary p16/Ki67 test as new diagnostic approach for HPV-positive and cytology-negative results in a primary HPV-based cervical cancer screening model”.
 6. Prezentacja ustna na 42. Europejskim Kongresie Cytologii ECC2019, 16-19, Malmo czerwca: „Abormal cytology result and high-risk HPV status among sexually active young women from an urban area in Poland – prevalence, genotypes and phenotypes characteristic”.
 7. Wykłady na pierwszych ogólnopolskich warsztatach łożyskopochodnych powikłań ciąży „4 trymestry z placentologią kliniczną – detekcja ryzyka oraz prewencja preeklampsji i FGR” na konferencji FORUM GINEKOLOGII I PERINATOLOGII PRAKTYCZNEJ, Łódź 23-25 maja 2019:
  • Prenatalna placentologia kliniczna – od patologii do manifestacji klinicznej;
  • Postnatalna placentologia kliniczna od manifestacji klinicznej do diagnozy.
 8. „p16/Ki67 Workshop Warszawa 2017 – II ogólnopolskie warsztaty interpretacji immunocytochemicznego testu p16/Ki67 we wtórnej prewencji raka szyjki macicy – kurs podstawowy pod patronatem Sekcji Cytologii Klinicznej PTP Wrocław 11.12.2017, wykładowca i trener dr n. med Martyna Trzeszcz.
 9. „p16/Ki67 Workshop Wrocław 2017” – I ogólnopolskie warsztaty interpretacji immunocytochemicznego testu p16/Ki67 we wtórnej prewencji raka szyjki macicy – kurs podstawowy pod patronatem Sekcji Cytologii Klinicznej PTP Wrocław 20.10.2017, wykładowca i trener dr n. med Martyna Trzeszcz.
 10. Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2017” Sekcji Cytologicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: „Nowe zastosowanie testu cytologicznego p16/Ki67 w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL – p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy first-negativity” – Wrocław 21.10.2017.
 11. Doniesienie naukowe zakwalifikowane do prezentacji ustnej na EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.: „P16/KI67 DOUBLE STAINING FOR TRIAGE POSITIVE RESULTS IN PRIMARY CERVICAL CANCER SCREENING BASED ON DNA HPV TESTING.”
 12. Prezentacja ustna na 29. Europejskim Kongresie Patologii (ECP 2017), Amsterdam 2-6.09.2017: „Test p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy with biopsy first-negativity: detecting histologic HSIL-risk women in 12-18 months follow-up.”
 13. Prezentacja ustna na 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii we Wrocławiu, 20-22.10.2016:
  „The subclicnical placenta preeclampsia – new indications for placental examination in the morphological manifestation”.
 14. Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne” Sekcji Cytologicznej Polskiego Towarzystwa Patologów:
  „Czy istnieje efektywna metoda skriningu raka szyjki macicy, która optymalizuje korzyści i ograniczenia” – Wrocław 22.10.2016.
 15. Wykład na XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Patologów:
  „Medycyna precyzyjna – biomarkery p16 i Ki67 jako narzędzia zarządzania ryzykiem diagnostyczno-terapeutycznym w zaawansowanym skriningu raka szyjki macicy. Dylematy diagnostyczne w praktyce” – Warszawa 04.06.2016.
 16. Wykład na I Małopolskich Spotkaniach Ginekologów z Genetykami: „Placentologia – czy współczesne badanie łożyska zbliża nas do trafnej diagnozy?” – Kraków 12.03.2016.
 17. Seria wykładów na konferencji „Niepowodzenia Rozrodu w Ujęciu Interdyscyplinarnym” – Wrocław 26-27.09.2015:
  • „Patologia poronienia uzbrojonym okiem patologa perinatalnego”;
  • „Eksploracja patologii łożyska – angiogeneza łożyskowa, łożyskowa etiologia FGR, PE i IUFD”;
  • „Eksploracja patologii łożyska – korelacje kliniczno-patologiczne”;
  • „Eksploracja patologii łożyska – wskazania do badania placentologicznego”.
 18. Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne” Sekcji Cytologicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: „Porównanie cytologii konwencjonalnej z LBC w cytodiagnostyce zmian śródnabłonkowych szyjki macicy oraz znaczenie barwienia podwójnego” – Wrocław 10.10.2015.
 19. Prezentacja ustna: Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M – „Triage for HSIL+/CIN2+ in type 16- or/and 18-positive primary HPV-based screening using ICC p16/Ki67 test – a pilot study”. Prezentacja ustna na 27 Europejskim Kongresie Patologii w Belgradzie, 09.2015.
 20. Wykład na zaproszenie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów: „Skrining raka szyjki macicy na podłożu płynnym – LBS – jako pomost pomiędzy morfologią a cytopatologią molekularną” – Wrocław 20.03.2015.
 21. Wykład na zaproszenie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: „Łożysko – planowanie multidyscyplinarne. Łożyskowe biomarkery PE i FGR w korelacji z obrazem histopatologicznym popłodu.” – Wrocław 11.10.2014.
 22. Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne” Sekcji Cytologicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: „Cytologia płynna szyjki macicy w aspekcie klinicznym.” – Wrocław 18.10.2014.
 • Doniesienia naukowe:
 1. Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Piotr Barcikowski, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maślak, Agnieszka Zabielska, Monika Duczek, Mateusz Spętany, Michał Jeleń. Abnormal cytology results and high-risk HPV status among sexually active women over the age of 30 from an urban area in Poland – prevalence, genotypes and phenotypes; Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019.
 2. Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec. Diastrophic dysplasia – from 1st trimester ultrasonographic prenatal diagnostics to perinatal pathologist report with post mortem imaging – a case report; Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019.
 3. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Karolina Mazurec, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Michal Jelen. Tertiary p16/Ki67 test as new diagnostic approach for HPV-positive and cytology-negative results in a primary HPV-based cervical cancer screening model; 42. Europejski Kongres Cytologii ECC2019, Malmo 16-19.06.2019.
 4. Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Michal Jelen. Abormal cytology result and high-risk HPV status among sexually active young women from an urban area in Poland – prevalence, genotypes and phenotypes characteristic; 42. Europejski Kongres Cytologii ECC2019, Malmo 16-19.06.2019.
 5. Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec. Rola interdyscyplinarnej diagnostyki pre- i postnatalnej w perinatologii – dysplazja diastroficzna – opis przypadku; Ginekologia i położnictwo interdyscyplinarnie, edycja II, Warszawa 9-10.03.2019.
 6. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. Placental subclinical preeclampsia as a new indication for placental examination in preeclampsia risk pregnant women qualified to acetylsalicylic acid prophylaxis; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 7. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. Placental subclinical preeclampsia as a new indication for placental examination in preeclampsia risk pregnant women qualified to acetylsalicylic acid prophylaxis; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 8. Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. p16/Ki67-twice-positivity and first-biopsy-negativity in triage HSIL-risk women with ASC-US/LSIL cytology results; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 9. Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining as a triage tools for minor cytological abnormalities in cervical cancer screening; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 10. Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Izabela Kotkowska-Szeps, Aleksander Szeps. DYSPLAZJA DIASTROFICZNA – od prenatalnej diagnostyki 1.trymestru do raportu patologa perinatalnego z obrazowaniem post mortem – opis przypadku; II nagroda za najlepszą prezentacje ustną na Sesji Prac Studenckich na XXXIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13.09.2018.
 11. Karolina Mazurec, Julia Rymaszewska, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Agnieszka Zabielska. Do We Still Need the First Trimester Scan in the Cell-free Fetal DNA (cffDNA) Testing Era?; XXX Kongres Ultrasonograficzny EFSUMB XIV Naukowy Zjazd PTU, Poznań
 12. Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. P16/KI67 DOUBLE STAINING FOR TRIAGE POSITIVE RESULTS IN PRIMARY CERVICAL CANCER SCREENING BASED ON DNA HPV TESTING. EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.
 13. Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. P16/KI67-BASED TRIAGE FOR HISTOLOGIC HSIL-RISK WOMEN IN 12-18 MONTHS FOLLOW-UP: P16/KI67 TWICE-POSITIVITY AND COLPOSCOPY FIRST-NEGATIVITY. EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.
 14. Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. Test p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy with biopsy first-negativity: detecting histologic HSIL-risk women in 12-18 months follow-up. ECP, Amsterdam 2-6.09.2017.
 15. Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. p16/Ki67 test for triage women with histologic HSIL-risk in primary HPV-based cervical cancer screening. ECP, Amsterdam 2-6.09.2017.
 16. Trzeszcz M, Mazurec M, Jeleń M. p16/Ki67 double immunostaining in triage of HSIL+ risk women with HPV type 16/18 positive in primary HPV-based screening. Annual Meeting ASCCP 2016, Nowy Orlean, USA, J Low Genit (2016), 21 (Suppl 1).
 17. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Piotr Barcikowski, Agnieszka Zabielska, Marek Maślak, Izabela Kotkowska-Szeps, Krzysztof Bielicki. Medycyna precyzyjna – biomarkery p16 i Ki67 jako narzędzia zarządzania ryzykiem diagnostyczno-terapeutycznym w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL+ (CIN2+) z potwierdzonym pozytywnym statusem HRHPV i rozpoznaniem ASC-US+ w cytologii płynnej. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r.
 18. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Piotr Barcikowski, Agnieszka Zabielska, Marek Maślak, Izabela Kotkowska-Szeps, Krzysztof Bielicki. Czy kolpobiopsja powinna stać się standardem diagnostyki kolposkopowej? Biopsja losowa i sampling endocerwikalny jako postępowanie uzupełniające kolposkopii diagnostycznej w detekcji kobiet z ryzykiem HSIL+ (CIN2+). 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r.
 19. Maciej Mazurec, Krzysztof Bielicki, Piotr Barcikowski, Marek Maślak, Martyna Trzeszcz, Michał Jeleń. Wczesna detekcja subklinicznej preeklampsji z zastosowaniem endokrynnych biomarkerów łożyskowych. Subkliniczna preeklampsja łożyskowa w manifestacji biochemicznej. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r.
 20. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Krzysztof Bielicki, Piotr Barcikowski, Marek Maślak. Subkliniczna preeklampsja łożyskowa – nowe wskazanie do badania placentologicznego w manifestacji morfologicznej. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r.
 21. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Cytologia czy test p16/Ki67? Porównanie dodatniej wartości predykcyjnej drugorzędowych modeli diagnostycznych w detekcji ryzyka HSIL+/CIN2+ w pierwotnym skriningu raka szyjki macicy opartym o HRHPV. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1), Streszczenia, Warszawa 2-4 czerwca 2016 r.
 22. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Zastosowanie wybranych parametrów kontroli jakości Amerykańskiego Towarzystwa Patologów w skriningu przesiewowym raka szyjki macicy na podłożu płynnym z uwzględnieniem statusu HRHPV. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1), Streszczenia, Warszawa 2-4 czerwca 2016 r.
 23. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Diagnostyczność materiału pobranego z kanału szyjki macicy za pomocą szczoteczki endo-Cervex-Brush w trakcie kolposkopii z biopsją w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL+/CIN2+. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1), Streszczenia, Warszawa 2-4 czerwca 2016 r.
 24. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Czy czas rozszerzyć wskazania do badania placentologicznego? Subkliniczna preeklampsja łożyskowa w manifestacji morfologicznej. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1), Streszczenia, Warszawa 2-4 czerwca 2016 r.
 25. Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Ograniczony mozaicyzm łożyskowy czy aberracja chromosomalna u płodu? Trisomia 15 chromosomu rozpoznana po badaniu placentologicznym. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1), Streszczenia, Warszawa 2-4 czerwca 2016 r.
 26. Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Triage for HSIL+/CIN2+ in type 16- or/and 18-positive primary HPV-based screening using ICC p16/Ki67 test – a pilot study. Abstrakt i prezentacja ustna na 27 Europejskim Kongresie Patologii w Belgradzie, Virchows Arch (2015);467(Suppl 1).
 27. Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Placental biomarkers: PlGF, sFlt-1 and sFlt-1/PlGF index can be useful tests in determining gestational hypertension/preeclampsia requiring delivery in preeclampsia risk asymptomatic women. 27 Europejski Kongres Patologii w Belgradzie, Virchows Arch (2015);467(Suppl 1).
 28. Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. A case report of twin reversed arterial perfusion syndrome based on autopsy examination in pregnancy without prior prenatal diagnosis. 26 Europejski Kongres Patologii w Londynie, Virchows Arch (2014);465(Suppl 1).
 29. Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Clinical significance of HPV mRNA detection in double positive (2+ve) co-testing result women for triage of HSIL+ patients – pilot study. 26 Europejski Kongres Patologii w Londynie, Virchows Arch (2014);465(Suppl 1).
 30. Jagielska G, Jagielski L, Trzeszcz M, Stembalska A, Laczmanska I, Gil J, Jarczynska. Prenatal diagnosis of tetrasomy 13q31.3q34 in fetus with CDH and hydronephrosis. 13 Światowy Kongres Medycyny Płodowej FMF (The Fetal Medicine Foundation) – Nicea, Francja.
 31. Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. A case report of trisomy 15 detected in paraffin-embedded villous tissue based on microscopic placental findings in stillborn twin gestation without prior prenatal screening for chromosomal abnormalities – the last chance to detection. 13 Światowy Kongres Medycyny Płodowej FMF (The Fetal Medicine Foundation) – Nicea, Francja.

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • PPS, Paedriatic Patology Society
 • PTP, Polskie Towarzystwo Patologów
 • ESP, European Society of Pathology
 • USCAP, United States and Canadian Academy of Pathology
 • ASC, American Society of Cytopathology
 • ASCCP, American Society for Colposcopy & Cervical Pathology
 • IAC, International Academy of Cytology
 • Fetal Medicine Foundation, ID 116635