lek. Maciej Mazurec

lekarz ginekolog–położnik
Master of Colposcopy PTKiPSM
CEO & Founder Centrum Zdrowia Kobiety CORFAMED

Sekretarz Wykonawczy Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

Członek Zarządu Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
w kadencji 2022-2025

AUDYT FMF:
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

30 lat minęło – 1993-2023…

Studia i szkolenia podyplomowe:

Zawodowe:

1997-2000 – ukończony staż specjalizacyjny II stopnia w I Katedrze i Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu

1994-1997 – ukończony staż specjalizacyjny I stopnia w I Katedrze i Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu

1986-1993 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytet Medyczny) we Wrocławiu

Menadżerskie:

2008-2009 – Studium Prawa Europejskiego – kurs „Ekonomia i zarządzania samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej”

2008 – D&B Worldwide Network, Factor In Bank, Miesięcznik Forbes, Bisnode Polska – certyfikat „Przejrzysta firma” dla CORFAMED Sp. z o.o.

2007 – Wydział Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu i Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.- certyfikat „Zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla” na zlecenie Ministerstwa Zdrowia

2006 – DEKRA – certyfikat „Zarządzanie poprzez jakość” zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2000

1995 – projekt HOPE (Hospitals for Europe) Exchange Londyn/Quimbra pod patronatem The European Hospital and Healthcare Federation

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

1998 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie ginekologii i położnictwa

1999 do dzisiaj – założyciel, dyrektor zarządzający i lekarz udzielający świadczeń w Centrum Zdrowia Kobiety CORFAMED

1993-2001 – I Klinika Ginekologii AM we Wrocławiu, kolejno jako lekarz stażysta, lekarz młodszy asystent i lekarz asystent

1997-1999 – ZOZ Zawidawie II we Wrocławiu, lekarz ginekolog-położnik

1995 – staż w Queen Mary’s Hospital w Londynie w zakresie wielopoziomowej opieki ginekologiczno-położniczej

Wykształcenie dodatkowe, wybrane kursy specjalistyczne:

Wybrane kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty w zakresie prewencji raka szyjki macicy i pozostałych nowotworów HPV-zależnych, w tym kolposkopii:

 • 2021 – ASCCP Comprehensive Colposcopy, online, USA
 • 2021 – Advanced Colposcopy Course EFC, Helsinki, Finlandia
 • 2017-2018 – Kursy kolposkopowe PTKiPSM: podstawowy, zaawansowany i akredytacyjny z egzaminem, Kraków
 • 2015 – XII International Workshop of Lower Genital Tract Pathology HPV diseases and cervical cancer: taking stock of the present and planning for the future; Rzym, Włochy
 • ECM Course: „HPV Disease of The Lower Genital Tract for Gynaecologists”
 • 2013 – „HPV-related cancers & diseases” – EUROGIN Course, Florencja, Włochy
 • 2013 – „Comprehensive Colposcopy Course EUROGIN 2013”, Florencja, Włochy
 • 2006 – kurs i egzamin „Certficate of Basic Skills in Colposcopy” – zorganizowany przez EFC (European Federation for Colposcopy and Pathology of LFGT) i PTKiPSM (Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy), Kraków

Certyfikaty umiejętności specjalnych wykonywania badań prenatalnych płodu zatwierdzone przez The Fetal Medicine Foundation – Fundację Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie (ID FMF Operatora 75941) – Certificates of Competences – certyfikaty umiejętności z oprogramowaniem statystycznym FMF – nieprzerwana certyfikacja od 2011 roku do dzisiaj w zakresie:

 •  The 11-13 weeks scan – USG 11-13 tydzień – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
  • 2011 – Measurement of nuchal translucency – NT – pomiar przezierności karkowej;
   Nieprzerwane coroczne audyty FMF najwyższej jakości oceny przezierności karkowej płodu (NT): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
  • 2011 – Assessment of the nasal bone – NB – ocena kości nosowej
  • 2011 – Assessment of tricuspid flow – TR – ocena przepływu przez zastawkę trójdzielną
  • 2012 – Assessment of ductus venosus flow – DV – ocena przepływu przez przewód żylny
  • 2012 – Measurement of uterine artery PI – UAPI – pomiar indeksu pulsacji w tętnicach macicznych
  • 2012 – Doppler ultrasound – badanie USG techniką Dopplera – pełne obejmuje ocenę przepływów w tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, przewodzie żylnym i tętnicy środkowej mózgu – uzyskane certyfikaty
  • 2011 – Cervical assessment – CL – ocena kanału szyjki macicy

Wybrane certyfikaty umiejętności specjalnych wykonywania badań USG ginekologicznych:

 • 2017 –certyfikat międzynarodowej Grupy IOTA uprawniający do oceny zmian w przydatkach z zastosowaniem algorytmu oceny ryzyka zmian złośliwych
 • liczne kursy doskonalące pod patronatem ISUOG, ACOG, PTGiP
 • 1994 – indywidualne szkolenie w zakresie ultrasonografii w Pracowni USG Instytutu Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu.

Aktualna przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists
 • ASCCP, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology
 • IPVS, International Papillomavirus Society
 • FMF, Fetal Medicine Foundation
 • ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 • PTGO, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
 • PTGP, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
 • PTKiPSM, Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
 • USCAP, United States and Canadian Academy of Pathology


Działalność rekomendacyjna i naukowa

Rekomendacje i stanowiska międzynarodowe:

 • European Consensus Statement on Expert Colposcopy. Tamar Alibegashvili; Kristina Elfgren; Brigitte Frey; Mihaela Grigore; Annu Heinonen; Robert Jach; Kristina Jariene; Vesna Kesic; Volmar Küppers; Mara Kyrgiou; Simon Leeson; Jacqueline Louwers; Maciej Mazurec; Jean-Luc Mergui; Amélia Pedro; Aleksandra Šavrova; Efraim Siegler; Uliana Tabuica; Dominika Trojnarska; Martyna Trzeszcz; Radovan Turyna; Natalya Volodko; Margaret Cruickshank. European Journal of Obstetrics and Gynecology 290 (2023) 27–37

Rekomendacje i stanowiska ogólnopolskie:

 • Aktualizacja Stanowiska Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKiPSM) dotyczącego szczepień przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – podsumowanie styczeń 2023. Jach R., Stukan M., Mazurec M., Trzeszcz M., , Kolawa W., Markowska A., Knapp P., Galarowicz B., Fuchs A., Florczak K. https://kolposkopia.info/wp-content/uploads/2023/06/STANOWISKO-PTKiPSM-SZCZEPIENIA-P-HPV-20230131-FINAL.pdf
 • Stanowisko dotyczące Schematu postępowania w skriningu podstawowym raka szyjki macicy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) – czerwiec 2022 roku. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy – sierpień 2022 roku. Jach R., Mazurec M., Trzeszcz M., Stukan M., Kolawa W., Markowska A., Knapp P., Galarowicz B., Fuchs A., Florczak K. Med. Prakt. Ginekol. Położ., 2022; 6: 67–80
 • Skrining raka szyjki macicy w Polsce w okresie pandemii SARS-CoV-2: Tymczasowe Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy – podsumowanie styczeń 2021. Robert Jach, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Mariusz Zimmer, Witold Kędzia, Hubert Wolski. Ginekol Pol 2021;92(2):165-173
 • KOLPOSKOPIA 2020: PROTOKOŁY KOLPOSKOPOWE – Podsumowanie Konsensu Ekspertów Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Komitet redakcyjny: Robert Jach, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Anna Bartosińska-Dyc, Bartłomiej Galarowicz, Witold Kędzia, Andrzej Nowakowski, Kazimierz Pityński. Ginekol Pol. 2020;91(6):362371
 • KOLPOSKOPIA 2020: POLSKA NOMENKLATURA KOLPOSKOPOWA w oparciu o mianownictwo IFCPC 2011. Podsumowanie Konsensusu Ekspertów Rekomendacje Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Komitet redakcyjny: Robert Jach, Maciej Mazurec, Andrzej Nowakowski, Kazimierz Pityński. Gin i Perinat Prakt, 2020;5(4):182-185
 • Możliwość odroczenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych u pacjentek z nieprawidłowymi wynikami testów skriningowych w prewencji wtórnej raka szyjki macicy w okresie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 – Tymczasowe Rekomendacje Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz PTKiPSM. Komitet redakcyjny: Robert Jach, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Mariusz Zimmer. Ginekol Pol. 2021;92(2):165-173

Publikacje pełnotekstowe:

 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Joanna Streb, Agnieszka Halon, Robert Jach. Are really all major screening abnormalities in a primary HPV-based cervical cancer secondary prevention with limited genotyping should be obligatory indications for colposcopy? (In Progress 09/2023)
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Robert Jach, Karolina Mazurec, Izabela Kotkowska-Szeps, Magdalena Kania, Mariola Wantuchowicz, Jolanta Wasowska, Monika Duczek-Polakiewicz, Patrycja Rozmus, Joanna Streb, Agnieszka Halon. p16/Ki67 dual stain triage versus cytology in primary human papillomavirus-based cervical cancer screening with limited genotyping.
  J Med Virol. 2023 Nov;95(11):e29271. doi: 10.1002/jmv.29271. IF 12,7
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Joanna Streb, Agnieszka Halon, Robert Jach. PPV of minor screening abnormalities for high-grade squamous intraepithelial lesions or worse in non-16/non-18 HPV-positive patients – comparison of alone or combined p16/Ki67 dual stain and cytology triage in primary HPV-based cervical cancer screening.
  Cancers (Basel). 2023 Oct 21;15(20):5095. doi: 10.3390/cancers15205095. IF 5,2
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jach R, et al. Is Primary HPV with Secondary p16/Ki67 Dual-Stain an Alternative HSIL-Risk Detection Strategy in Cervical Cancer Screening for Women under 30 Years?. Diagnostics (Basel). 2021;11(11):2012. Published 2021 Oct 29. doi:10.3390/diagnostics11112012 IF 3,7
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jach R, et al. Liquid-Based Screening Tests Results: HPV, Liquid-Based Cytology, and P16/Ki67 Dual-Staining in Private-Based Opportunistic Cervical Cancer Screening. Diagnostics (Basel). 2021;11(8):1420. Published 2021 Aug 5. doi:10.3390/diagnostics11081420 IF 3,7
 • Mazurec M, Trzeszcz M. Metody badań przesiewowych w kierunku HPV-zależnego raka szyjki macicy – polskie realia skriningowe 2022. Część 3. Etap pokolposkopowy (ekspercki). Ginekol Dypl 2022;24(6):30-36,94
 • Mazurec M, Trzeszcz M. Metody badań przesiewowych w kierunku HPV-zależnego raka szyjki macicy – polskie realia skriningowe 2022. Część 2. Etap kolposkopowy (ekspercki). Ginekol Dypl 2022;24(5):32-41
 • Mazurec M, Trzeszcz M. Metody badań przesiewowych w kierunku HPV-zależnego raka szyjki macicy – polskie realia skriningowe 2022. Część 1. Etap przedkolposkopowy. Ginekol Dypl 2022;24(4):26-32,24

Wkład w specjalistyczną edukację w zakresie HPV-zależnej strategii prewencji raka szyjki macicy w Polsce – Projekt KOLPOSKOPIA 2020:

 • Kursy PTKiPSM HPV-zależnej strategii prewencji RSM zgodnej z Projektem KOLPOSKOPIA 2020 – Maciej Mazurec– wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego i wykładowca:
  • 6 edycji Kursu POZIOMU 1, pozwalającego na uzyskanie certyfikatu oraz uprawnień do wykonywania kolposkopii z biopsją w modelu HPV-zależnym,
  • 2 edycji Kursu POZIOMU 2, pozwalającego na uzyskanie certyfikatu oraz uprawnień do wykonywania procedur ablacyjnych i ekscyzyjnych w modelu HPV-zależnym.
 • Akademia Kolposkopii PTKiPSM – Maciej Mazurec – sekretarz Komitetu Naukowego i wykładowca:
  • 3 edycji Akademii Kolposkopii PTKiPSM (dwóch online, jednej stacjonarnej)

Tłumaczenia:

 • Tłumaczenie i redakcja pierwszego w Polsce Atlasu cytologii szyjki macicy na podłożu płynnym: „System Bethesda ciągły rozwój” 2014, dr n. med. Martyna Trzeszcz, konsultacja ginekologiczna lek. Maciej Mazurec

Wykłady/Prezentacje ustne:

 • Wykład na 20. Krajowej Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i położnictwo 2023”– Kraków 17-18.11.2023: „Rola biomarkerów ryzyka HSIL w prewencji wtórnej raka szyjki macicy w strategii HPV-zależnej – nowe wyzwania, nowe możliwości” – Robert Jach, Maciej Mazurec
 • Warsztaty na 20. Krajowej Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i położnictwo 2023”– Kraków 17-18.11.2023: „Wynik testu HPV i co dalej? Q&A” – Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec
 • Wykład na 19. Krajowej Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i położnictwo 2022”: „Badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy 2020-2022” – Kraków 18-19.11.2022 – Robert Jach, Maciej Mazurec
 • Wykład na EPE GIN „Specjalny Kurs Kolposkopowy PTKiPSM/EPE”: „Minimum podstaw kolposkopii w ujęciu rekomendacji Projektu KOLPOSKOPIA 2020” – Uniejów 25.09.2022 – Maciej Mazurec
 • Wykład na EPE GIN „Specjalny Kurs Kolposkopowy PTKiPSM/EPE”: „Warsztaty kolposkopowe w HPV-zależnym skriningu rsm od skierowania do rozpoznania histopatologicznego” – Uniejów 25.09.2022 – Maciej Mazurec
 • Wykład na IX Kongresie European Federation for Colposcopy: „Implementing international guidelines locally – The value of incorporation of international into national guidelines” – Helsinki 08-11.06.2022 – Maciej Mazurec
 • Wykład na IV Konferencji Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości – EGIR: „Wskazania do diagnostyki endometrium w postępowaniu opartym o ryzyko w HPV-zależnej strategii prewencji rsm – algorytm diagnostyczny” – Kraków 21-23.04.2022 – Maciej Mazurec
 • Wykład na Konferencji „Praktyka Ginekologa Onkologa 2021”: „Wytyczne w przypadku nieprawidłowych wyników testów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy – wytyczne ASCCP” – Biała Podlaska 02-04.12.2021 – Maciej Mazurec
 • Wykład na XVIII Krajowej Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i położnictwo 2021”: „Czy nowe modele postępowania są rzeczywiście skomplikowane? Który schemat wybrać?” – 25.10-18.12.2021 – Maciej Mazurec
 • Wykład na 43. Europejskim Kongresie Cytologii „Companion Meeting Lower Silesia”: „A multi parameter risk-based management in the cervical cancer secondary prevention – a clinicopathological approach with the cases presentation” – Wrocław 03-06.10.2021 – Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, przewodniczący Sesji Maciej Mazurec
 • Wykład na 43. Europejskim Kongresie Cytologii „Slide Seminar Cervical Cancer Screening”: „Towards precision medicine in the primary-HPV era in the cervical cancer secondary prevention – a multidisciplinary approach. Where are we now? Risk-based management focused on risk stratification – a multi parameter approach” – Wrocław 03-06.10.2021 – Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, przewodniczący Sesji Maciej Mazurec
 • Wykład na XXXIV Kongresie PTGiP „Kurs Kolposkopii”: „Kolposkopia krok po kroku. Podstawy kolposkopii w ujęciu polskich rekomendacji Projektu KOLPOSKOPIA 2020” – Wrocław 23-25.09.2021 – Maciej Mazurec
 • Wykład na XXXIV Kongresie PTGiP „Kurs Kolposkopii”: „Badanie kolposkopowe w HPV-zależnym skriningu rsm od skierowania do rozpoznania histopatologicznego” – Wrocław 23-25.09.2021 –  Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec
 • Wykład na XXXIV Kongresie PTGiP: „Projekt KOLPOSKOPIA 2020 – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – Wrocław 23-25.09.2021 – Maciej Mazurec
 • Prezentacja ustna na XXXIV Kongresie PTGiP: „Implikacje kliniczne Tymczsowych Rekomendacji PTGiP i PTKiPSM w skriningu raka szyjki macicy w Polsce 2021 – prezentacja przypadku” – Wrocław 23-25.09.2021 – Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec i wsp.
 • Wykład na XVII Krajowej Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i położnictwo 2020”: „Nowy paradygmat skriningu raka szyjki macicy – postępowanie w oparciu o ocenę ryzyka: rekomendacje ASCCP 2019 / Projekt KOLPOSKOPIA 2020„ – 16.11.2020 – Maciej Mazurec
 • Wykład na IX Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: „Wieloparametrowa stratyfikacja ryzyka HSIL (CIN3+) – zarządzanie ryzykiem ASCCP 2019” – Wrocław 16-23.10.2020 – Maciej Mazurec
 • Wykład na IX Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: „Projekt KOLPOSKOPIA 2020 – testy skriningowe 2020” – Wrocław 16-23.10.2020 – Martyna Trzeszcz Wykład na VI Kongresie PTGO: „Rekomendacje ASCCP 2019” – Lublin 01-03.10.2020 – Maciej Mazurec
 • Wykład na Konferencji „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2019” Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: „Stratyfikacja ryzyka w skriningu rsm w oparciu o progi reakcji klinicznej – analiza interdyscyplinarna” – Wrocław 16.11.2019 – Robert Jach, Maciej Mazurec
 • Wykład na Konferencji naukowo-szkoleniowej „Kobieta w obliczy współczesnej medycyny”, Chorzów 26-28 listopada 2019: „W intymnym świecie prewencji nowotworów HPV-zależnych” – Maciej Mazurec
 • Wykład na Interdyscyplinarnej Sesji Patologii Szyjki Macicy „Nowe spojrzenie na kontrowersje diagnostyczne w erze pierwotnego skriningu HPV”, Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019 – Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec
 • Wykłady na pierwszych ogólnopolskich warsztatach łożyskopochodnych powikłań ciąży „4 trymestry z placentologią kliniczną – detekcja ryzyka oraz prewencja preeklampsji i FGR” na konferencji FORUM GINEKOLOGII I PERINATOLOGII PRAKTYCZNEJ, Łódź 23-25 maja 2019: Nowe wyzwania wieloparametrowej diagnostyki 1. trymestru (11-13 t.c.) – populacyjny skrining ryzyka preeklampsji i FGR z następową profilaktyką ASA – Maciej Mazurec
 • Wykład na kursie atestacyjnym PTKiPSM-EFC, 14-15 grudnia 2018, Kraków: „Kliniczne implikacje nomenklatury LAST Project 2012, WHO 2014 i Bethesda 2014 w prewencji wtórnej rsm z uwzględnieniem roli biomarkerów HSIL – przewodnik praktyczny” – Maciej Mazurec
 • Wykład na Sympozjum „Wrocławskie Dni Cytologiczne 2018” Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: „Kolposkopia, test w kierunku HRHPV i barwienie podwójne p16/Ki67 jako narzędzia selekcji dla mniejszych nieprawidłowości cytologicznych w skriningu raka szyjki macicy” – Wrocław 20.10.2018. – Maciej Mazurec
 • Prezentacja ustna na XXXIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018: „Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining as a triage tools for minor cytological abnormalities in cervical cancer screening” – Maciej Mazurec
 • Prezentacja ustna na EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.: „P16/KI67-BASED TRIAGE FOR HISTOLOGIC HSIL-RISK WOMEN IN 12-18 MONTHS FOLLOW-UP: P16/KI67 TWICE-POSITIVITY AND COLPOSCOPY FIRST-NEGATIVITY. – Maciej Mazurec
 • Wykład na wspólnym posiedzeniu szkoleniowo-naukowym białostockich oddziałów Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok 06.12.2016:
  „Zintegrowany wieloczynnikowy skrining raka szyki macicy w optymalizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego” – Maciej Mazurec
 • Wykład na XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Patologów: „Medycyna precyzyjna – biomarkery p16 i Ki67 jako narzędzia zarządzania ryzykiem diagnostyczno-terapeutycznym w zaawansowanym skriningu raka szyjki macicy” – Warszawa 04.06.2016:
  • Część 1: Korelacje diagnostyczno-terapeutyczne – Maciej Mazurec
  • Część 2: Dylematy diagnostyczne w praktyce – Martyna Trzeszcz

Doniesienia naukowe:

 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Joanna Streb, Agnieszka Halon, Robert Jach. SHOULD WE USE RISK SELECTION TESTS FOR TYPE 16/18 POSITIVE CASES: COMPARISON OF p16/Ki67 AND CYTOLOGY – zakwalifikowane na EUROGIN 2024 – International Multidisciplinary HPV Congress, Sztokholm 13-16.03.2024
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Robert Jach, Karolina Mazurec, Zofia Jach, Izabela Kotkowska-Szeps, Magdalena Kania, Mariola Wantuchowicz, Anna Prokopyk, Piotr Barcikowski, Marcin Przybylski, Joanna Wach, Agnieszka Halon. Liquid-based screening tests results: HPV, liquid-based cytology, and p16/Ki67 dual-staining in private-based opportunistic cervical cancer screnning; 43. Europejski Kongres Cytologii, Wrocław 03-06.10.2021
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Robert Jach, Karolina Mazurec, Zofia Jach, Izabela Kotkowska-Szeps, Magdalena Kania, Mariola Wańtuchowicz, Anna Prokopyk, Piotr Barcikowski, Joanna Wach, Agnieszka Hałoń. Nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu w cytologii szyjki macicy w oportunistycznym skriningu finansowanym ze środków prywatnych w Polsce: raportowane wartości oraz status wysokoonkogennych wirusów HPV w korelacji z rozpoznaniami histopatologicznymi; XXXIV Kongres PTGiP, Wrocław 23-25.09.2021 
 • Robert Jach, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Anna Bartosinska-Dyc, Bartlomiej Galarowicz, Witold Kedzia, Andrzej Nowakowski, Kazimierz Pitynski. COLPOSCOPY 2020 Project: The Polish Colposcopy Protocols; 2nd FCS-EFC, Helsinki 06-07.05.2021
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Piotr Barcikowski, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maślak, Agnieszka Zabielska, Monika Duczek, Mateusz Spętany, Michał Jeleń.Abnormal cytology results and high-risk HPV status among sexually active women over the age of 30 from an urban area in Poland – prevalence, genotypes and phenotypes; Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019. 
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec. Diastrophic dysplasia – from 1st trimester ultrasonographic prenatal diagnostics to perinatal pathologist report with post mortem imaging – a case report; Kongres PTP, Lublin 26-28 września 2019. 
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Karolina Mazurec, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Michal Jelen. Tertiary p16/Ki67 test as new diagnostic approach for HPV-positive and cytology-negative results in a primary HPV-based cervical cancer screening model; 42. Europejski Kongres Cytologii ECC2019, Malmo 16-19.06.2019.
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Michal Jelen. Abormal cytology result and high-risk HPV status among sexually active young women from an urban area in Poland – prevalence, genotypes and phenotypes characteristic; 42. Europejski Kongres Cytologii ECC2019, Malmo 16-19.06.2019.
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec. Rola interdyscyplinarnej diagnostyki pre- i postnatalnej w perinatologii – dysplazja diastroficzna – opis przypadku; Ginekologia i położnictwo interdyscyplinarnie, edycja II, Warszawa 9-10.03.2019.
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. Placental subclinical preeclampsia as a new indication for placental examination in preeclampsia risk pregnant women qualified to acetylsalicylic acid prophylaxis; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 • Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. p16/Ki67-twice-positivity and first-biopsy-negativity in triage HSIL-risk women with ASC-US/LSIL cytology results; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 • Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining as a triage tools for minor cytological abnormalities in cervical cancer screening; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Izabela Kotkowska-Szeps, Aleksander Szeps. DYSPLAZJA DIASTROFICZNA – od prenatalnej diagnostyki 1.trymestru do raportu patologa perinatalnego z obrazowaniem post mortem – opis przypadku; II nagroda za najlepszą prezentacje ustną na Sesji Prac Studenckich na XXXIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13.09.2018.
 • Karolina Mazurec, Julia Rymaszewska, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Agnieszka Zabielska. Do We Still Need the First Trimester Scan in the Cell-free Fetal DNA (cffDNA) Testing Era?; XXX Kongres Ultrasonograficzny EFSUMB XIV Naukowy Zjazd PTU, Poznań
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. P16/KI67 DOUBLE STAINING FOR TRIAGE POSITIVE RESULTS IN PRIMARY CERVICAL CANCER SCREENING BASED ON DNA HPV TESTING. EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K.P16/KI67-BASED TRIAGE FOR HISTOLOGIC HSIL-RISK WOMEN IN 12-18 MONTHS FOLLOW-UP: P16/KI67 TWICE-POSITIVITY AND COLPOSCOPY FIRST-NEGATIVITY. EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. Test p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy with biopsy first-negativity: detecting histologic HSIL-risk women in 12-18 months follow-up. ECP, Amsterdam 2-6.09.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K.p16/Ki67 test for triage women with histologic HSIL-risk in primary HPV-based cervical cancer screening. ECP, Amsterdam 2-6.09.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. p16/Ki67 double immunostaining in triage of HSIL+ risk women with HPV type 16/18 positive in primary HPV-based screening. Annual Meeting ASCCP 2016, Nowy Orlean, USA, J Low Genit (2016), 21 (Suppl 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Piotr Barcikowski, Agnieszka Zabielska, Marek Maślak, Izabela Kotkowska-Szeps, Krzysztof Bielicki. Precision medicine – p16 and Ki67 biomarkers as management tools. Of diagnostic and therapeutic risk in triage patients for HSIL+ (CIN2+) with positive HRHPV status and ASC-US+ in LBC. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Piotr Barcikowski, Agnieszka Zabielska, Marek Maślak, Izabela Kotkowska-Szeps, Krzysztof Bielicki. Should colpobiopsy be a part of routine colposcopy? Random biopsy and endocervical sampling as colposcopy ancillary procedures in women with HSIL+ (CIN2+) risk.. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Maciej Mazurec, Krzysztof Bielicki, Piotr Barcikowski, Marek Maślak, Martyna Trzeszcz, Michał Jeleń. Early detection of subclinical preeclampsia with endocrine placental biomarkers use – biochemical manifestation. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Krzysztof Bielicki, Piotr Barcikowski, Marek Maślak.The subclicnical placental preeclampsia – new indication for placental examination in the morphological manifestation. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Cytologia czy test p16/Ki67? Porównanie dodatniej wartości predykcyjnej drugorzędowych modeli diagnostycznych w detekcji ryzyka HSIL+/CIN2+ w pierwotnym skriningu raka szyjki macicy opartym o HRHPV. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Zastosowanie wybranych parametrów kontroli jakości Amerykańskiego Towarzystwa Patologów w skriningu przesiewowym raka szyjki macicy na podłożu płynnym z uwzględnieniem statusu HRHPV. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń.Diagnostyczność materiału pobranego z kanału szyjki macicy za pomocą szczoteczki endo-Cervex-Brush w trakcie kolposkopii z biopsją w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL+/CIN2+. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Czy czas rozszerzyć wskazania do badania placentologicznego? Subkliniczna preeklampsja łożyskowa w manifestacji morfologicznej. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Ograniczony mozaicyzm łożyskowy czy aberracja chromosomalna u płodu? Trisomia 15 chromosomu rozpoznana po badaniu placentologicznym. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Triage for HSIL+/CIN2+ in type 16- or/and 18-positive primary HPV-based screening using ICC p16/Ki67 test – a pilot study. Abstrakt i prezentacja ustna na 27 Europejskim Kongresie Patologii w Belgradzie, Virchows Arch (2015);467(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Placental biomarkers: PlGF, sFlt-1 and sFlt-1/PlGF index can be useful tests in determining gestational hypertension/preeclampsia requiring delivery in preeclampsia risk asymptomatic women. 27 Europejski Kongres Patologii w Belgradzie, Virchows Arch (2015);467(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. A case report of twin reversed arterial perfusion syndrome based on autopsy examination in pregnancy without prior prenatal diagnosis. 26 Europejski Kongres Patologii w Londynie, Virchows Arch (2014);465(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Clinical significance of HPV mRNA detection in double positive (2+ve) co-testing result women for triage of HSIL+ patients – pilot study. 26 Europejski Kongres Patologii w Londynie, Virchows Arch (2014);465(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. A case report of trisomy 15 detected in paraffin-embedded villous tissue based on microscopic placental findings in stillborn twin gestation without prior prenatal screening for chromosomal abnormalities – the last chance to detection. 13 Światowy Kongres Medycyny Płodowej FMF 2013 (The Fetal Medicine Foundation) – Nicea, Francja.