dr Maciej Mazurec

lekarz ginekolog–położnik

dyrektor Centrum

Master of Colposcopy PTKiPSM

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

Zarząd Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
w kadencji 2019-2021, 2022-2024

O mnie…
Wegetarianin
Słabości: żona, córka i dwa kocury rosyjskie niebieskie (James & Michael).

AUDYT FMF:
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Studia i specjalizacje:

Lekarskie:

1997-2000 – staż specjalizacyjny II stopnia w I Katedrze i Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu

1994-1997 – staż specjalizacyjny I stopnia w I Katedrze i Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu

1986-1993 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu

Menadżerskie:

2008-2009 – Studium Prawa Europejskiego – kurs „Ekonomia i zarządzania samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej”

2008 – D&B Worldwide Network, Factor In Bank, Miesięcznik Forbes, Bisnode Polska – certyfikat „Przejrzysta firma” dla CORFAMED Sp. z o.o.

2007 – Wydział Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu i Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.- certyfikat „Zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla” na zlecenie Ministerstwa Zdrowia

2006 – DEKRA – certyfikat „Zarządzanie poprzez jakość” zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2000

1995 – projekt HOPE (Hospitals for Europe) Exchange Londyn/Quimbra pod patronatem The European Hospital and Healthcare Federation

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

Od 1999r. założyciel, dyrektor i lekarz udzielający świadczeń w Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED” Sp. z o.o.

Od 1998r. prowadzi Indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie ginekologii i położnictwa.

1993-2001 – zatrudniony w I Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu, kolejno jako lekarz stażysta, lekarz młodszy asystent i lekarz asystent.

1997-1999 – udzielał świadczeń w zakresie ginekologicznej i położniczej opieki ambulatoryjnej w ZOZ „Zawidawie II” we Wrocławiu

1995 – staż w Queen Mary’s Hospital w Londynie.

Wykształcenie dodatkowe, kursy specjalistyczne:

Certyfikaty umiejętności wykonywania badań USG płodu oraz ginekologicznych

wydane przez The Fetal Medicine Foundation – Fundację Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie (ID FMF Operatora 75941) – Certificates of Competences – certyfikaty umiejętności z oprogramowaniem statystycznym FMF:

 •  „The 11-13 weeks scan” – USG 11-13 tydzień – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2011 – „Measurement of nuchal translucency” – NT – pomiar przezierności karkowej;
 • 2011 – „Assessment of the nasal bone” – NB – ocena kości nosowej;
 • 2011 – „Assessment of the facial angle” – FA – ocena kąta twarzowego;
 • 2011 – „Assessment of tricuspid flow” – TR – ocena przepływu przez zastawkę trójdzielną;
 • 2012 – „Assessment of ductus venosus flow” – DV – ocena przepływu przez przewód żylny;
 • 2012 – „Measurement of uterine artery PI” – UAPI – pomiar indeksu pulsacji w tętnicach macicznych;
 • „Doppler ultrasound” – badanie USG techniką Dopplera – pełne obejmuje ocenę przepływów w tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, przewodzie żylnym i tętnicy środkowej mózgu – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2012 – „Doppler Ultrasound;
 •  „Cervical assessment” – badanie kanału szyjki macicy z pomiarem jego długości – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2011 – „Cervival assessment” – CL – ocena kanału szyjki macicy

pod patronatem innych organizacji:

 • 2017 – certyfikat Grupy IOTA uprawniający do oceny zmian w przydatkach z zastosowaniem algorytmu oceny ryzyka zmian złośliwych;
 • 2003 – Mazurska Szkoła USG i Ginekologii „Diagnostyka USG w Ginekologii i Położnictwie – Kurs teoretyczny dla zaawansowanych” – patronat Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU);
 • 2001 – „Diagnostyka obrazowa w okresie menopauzalnym” – patronat PTU;
 • 1994 – indywidualne szkolenie w zakresie ultrasonografii w Pracowni USG Instytutu Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu.

Certyfikat umiejętności wykonywania badań USG gruczołów piersiowych

 • 2008 – kurs „Ultrasonografia gruczołu piersiowego” – Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej.

Kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty w zakresie patologii szyjki macicy, kolposkopii i nowotworów HPV-zależnych:

 • 2015 – XII International Workshop of Lower Genital Tract Pathology „HPV diseases and cervical cancer: taking stock of the present and planning for the future.”, Rzym, Włochy
 • ECM Course: „HPV Disease of The Lower Genital Tract for Gynaecologists”
 • 2013 – „HPV-related cancers & diseases” – EUROGIN Course
 • 2013 – „Comprehensive Colposcopy Course EUROGIN 2013”, Florencja
 • 2006 – kurs i egzamin „Certficate of Basic Skills in Colposcopy” – zorganizowany przez EFC (European Federation for Colposcopy and Pathology of LFGT) i PTKiPSM (Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy).

Certficates of Attendances – certyfikaty ukończenia kursów teoretycznych FMF (rok/nazwa):

 • 2017 – „Advances in fetal medicine course”, The Fetal Medicine Foundation, Londyn
 • 2016 – „Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii”, Warszawa
 • 2014 – Certificate of Attendances in 13th World Congress In Fetal Medicine, FMF, Nicea, Francja
 • 2013 – „Advances in fetal medicine course”, The Fetal Medicine Foundation, Londyn
 • 2013 – „Difficult questions – Advanced Fetal Medicine Foundation Course on Fetal Medicine”
 • 2011 – „Fetal echocardiography”;
 • 2011 – „Antenatal surveillance – Doppler ultrasound”;
 • 2011 – „Cervical assessment”;
 • 2011 – „The 11-13 weeks scan”;
 • 2008 – Certificate of Attendances in International Congress In Fetal Medicine – FMF Theoretical Course

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists
 • ASCCP, Society for Lower Genital Tract Disorders
 • IFCPC, International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy
 • FMF, Fetal Medicine Foundation
 • ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 • ISPD, International Society for Prenatal Diagnosis
 • PTGP, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
 • IPVS, International Papillomavirus Society
 • USCAP, United States and Canadian Academy of Pathology
 • IAP, International Academy of Pathology
 • ESP, European Society of Pathology


Inne kursy:

Liczne kursy, szkolenia, udziały w zjazdach i kongresach.