lek. Marek Maślak

specjalista ginekolog–położnik

AUDYT FMF:
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
, 2020/2021

Studia i specjalizacje:

1998 – uzyskał specjalizację II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii

1994 – uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii

1990 – ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

Od 2002r. nieprzerwanie współpracuje z Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED”

1990-2002 – pracował na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala w Grodkowie, na którym przez ostatnie dwa lata pełnił obowiązki ordynatora;

Wykształcenie dodatkowe, kursy specjalistyczne

Certyfikaty umiejętności wykonywania badań USG płodu oraz ginekologicznych

wydane przez The Fetal Medicine Foundation – Fundację Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie (ID FMF Operatora 80603) – Certificates of Competences – certyfikaty umiejętności z oprogramowaniem statystycznym FMF:

 • „The 11-13 weeks scan” – USG 11-13 tydzień – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2011 – „Measurement of nuchal translucency” – NT – pomiar przezierności karkowej;
 • 2011 – „Assessment of the nasal bone” – NB – ocena kości nosowej;
 • 2012 – „Assessment of the facial angle” – FA – ocena kąta twarzowego;
 • 2012 – „Assessment of tricuspid flow” – TR – ocena przepływu przez zastawkę trójdzielną;
 • 2012 – „Measurement of uterine artery PI” – UAPI – pomiar indeksu pulsacji w tętnicach macicznych;
 • „Doppler ultrasound” – badanie USG techniką Dopplera – pełne obejmuje ocenę przepływów w tętnicy macicznej, tętnicy pępowinowej, przewodzie żylnym i tętnicy środkowej mózgu – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2012 – „Doppler Ultrasound;
 • „Cervical assessment” – badanie kanału szyjki macicy z pomiarem jego długości – uzyskane certyfikaty (rok/nazwa):
 • 2011 – „Cervival assessment” – CL – ocena kanału szyjki macicy

pod patronatem innych organizacji:

 • 2006 – kurs szkoleniowy – „Współczesna ultrasonografia i nowe aplikacje 3D USG w ginekologii i położnictwie”;
 • 1995 – certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – Sekcja Ginekologiczno-Położnicza.

Certyfikat umiejętności wykonywania badań USG gruczołów piersiowych:

 • 2008 – kurs „Ultrasonografia gruczołu piersiowego” – Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej.

Certyfikat umiejętności wykonywania badań kolposkopowych:

 • 2007 – Certyfikat wydany przez Klinikę Ginekologii Akademii Medcznej w Białymstoku, Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego pod patronatem Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii – „Biomorfologia obrazów kolposkopowych – kurs zaawansowany”.

Certficates of Attendances – certyfikaty ukończenia kursów teoretycznych FMF (rok/nazwa):

 • 2016 – „Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii”, Warszawa
 • 2013 – „Difficult questions – Advanced Fetal Medicine Foundation Course on Fetal Medicine”
 • 2011 – „Basic fetal echocardiography”;
 • 2011 – „Fetal echocardiography”;
 • 2011 – „Antenatal surveillance – Doppler ultrasound”;
 • 2011 – „Cervical assessment”;
 • 2011 – „The 11-13 weeks scan”;
 • 2008 – Certificate of Attendances in International Congress In Fetal Medicine – FMF Theoretical Course

Inne kursy:

Liczne kursy, szkolenia, udziały w zjazdach i kongresach.